Prokuroras T.Danyla nurodė, kad Žinių radijo pranešimas , kad „rusai yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui” nėra neapykantos skatinimas

0


Aurimas Drižius
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Tomas Danyla nutarė atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nuolatinio neapykantos kurstymo rusų tautybės žmonėms per Žinių radiją.

Ironiška, kad Žinirų radijo savininkas Augustinas Rakauskas (nuotr. viršuje) per savo radiją dažnai skelbia Dievo žodį, įsivaizduodamas save kaip Dievo vietininką Žemėje, tačiau kartu per savo radiją nuolat transliuoja neapykantos kitataučiams kupinas laidas


Savo skunde prašiau pradėti IT dėl LR BK 170 straipsnio (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) per Žinių radiją.
Vasario 5 d. Žinių radijo laidoje „Ar Lietuva išmoko Ukrainos pamokas?” žurnalistu prisistatęs pilietis Šarūnas Jasiukevičius pranešė tokias žinias : „“Tačiau driskiais apskritai reikia vadinti visą rusų tautą”.
Tačiau įdomiausia dalis prasidėjo tada, kai vienas klausytojas paskambinęs pasiūlė su kaimynais ne kariauti, o draugauti. ‘Lietuva stumia ant Rusijos, tačiau kažkodėl niekas nenuvažiuoja į tą Rusiją ir nepaklausia Putino, kodėl jis kariauja ?”, – klausė žmogus.
Šis klausimas sukėlė šoką vedantiesiems, matyt, kad buvo nesuderintas.
“Jeigu kaimynas įmeta per duris granatą, o paskui išprievartauja tavo dukrą ir žmoną, tai per vėlu su juo klabėtis”, – sakė pašnekovas.
Š.Jasiukevičius pabrėžė, kad “reikia turėti omenyje, su kuo mes turime reikalą. Rusija visą laiką kažką užpuldavo, ir mes turime reikalų su žmonėmis, kuriems natūrali būsena yra žudyti kitus žmones. Rusijos tikslas yra žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui irgi gyventų blogai, ir jeigu kas nors gyvena geriau, jie tuos žmonės nori žudyti. Pasižiūrėkite, kas vyko Bučioje, kai atėjo rusų kariuomenė. Taikius gyventojus jie žudė be jokios priežasties, tiesiog savo malonumui. Prievartavo, degino, žudė savo malonumui. Jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui”.


Kai paklausiau tokių kliedesių, galvoji, kad patekau į nacių Vokietiją, kur radijas transliuoja raginimą žudyti žydus. Skirtumas tik toks, kad demokratinėje ir teisinėje Lietuvoje Žinių radijas kasdien transliuoja raginimą susidoroti su rusais.
Bet kurioje demokratinėje ir teisinėje visuomenėje tokia žiniasklaida, kaip Žinių radijas, būtų tą pačią dieną uždarytas, o vėdėjai patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Tai aiškiai reglamentuoja ir BK 170 str.
170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

  1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
  2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

VPK vyriausiasis tyrėjas Toma Gaigalaitė nurodė, kad tokie teiginiai, kaip „driskiais apskritai reikia vadinti visą rusų tautą”, „Rusijos tikslas yra žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui irgi gyventų blogai, ir jeigu kas nors gyvena geriau, jie tuos žmonės nori žudyti. Pasižiūrėkite, kas vyko Bučioje, kai atėjo rusų kariuomenė. Taikius gyventojus jie žudė be jokios priežasties, tiesiog savo malonumui. Prievartavo, degino, žudė savo malonumui. Jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui” turi galimai neigiamą atspalvį, tačiau nagrinėjamu atveju toks pasisakymas nelaikytinas realiai pavojingu, šiurkščiai pažeidžiančiu baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes.

Policijos tyrėja Gaigalaitė net savo nutartyje pabrėžė, kad ji pritaria neapykantos rusams kurstymui ir platinimui, nes net savo nutartyje žodį Rusija parašė iš mažosios raidės. Pirmenu policijos tyrėjai, kad šalių pavadinimai oficialiuose dokumentuose rašomi iš didžiosios raidės.
Su tokia tyrėjos nuomone kategoriškai nesutinku, kad Lietuva vis dar bando vadintis teisine valstybė, kurioje bent minimaliai veikia įstatymai
Tokie terminai, kaip „visą tautą reikia vadinti driskiais”, „jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui, gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti” ir pan. reiškia, kad tas vadinamas žurnalistas tyčia ir daug kartų kartojo savo neapykantą kitos šalies gyventojams, juos nuolat įžeidinėjo ir iš jų tyčiojosi vien todėl, kad jie yra kitos šalies piliečiai.
Atkreipiamas teismo dėmėsys, kad tokia viešai skatinama neapykanta vėliau baigiasi raginimais žudyti kitos tautos piliečiai, o toks raginimas – masinėmis žūdynėmis. Prisimename, kad per žudynes Ruandoje raginimas žudyti kitos tautybes žmones irgi buvo transliuojamas per radiją.
Todėl minėti pasakymai neturi nieko bendro nei su žodžio, nei su sąžinės laisve.


Minėtas žurnalistas Šarūnas Jasiukevičius aktyviais veiksmais skatino neapykantą Rusijos piliečiams, žemino ir kurstė neapykantą jų atžvilgiu.
Ta neapykanta buvo platinama viešai ir labai plačiai – Žinių radijo laidoje, kuros klauso dešimtys tūkstančių žmonių.
VPK nurodė, kad tai Šarūno Jasiukevičiaus išsakyta asmeninė vienetinio pobūdžio nuomonė.
Tai nėra vienetinė nuomonė, nes tokias pažiūras minėtas žurnalistas skelidžia labai dažnai ir seniai. Todėl nesutiktina, kad „toks pasisakymas nelaikytinas realiai pavojingu, šiurkščiai pažeidžiančiu baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes.
Tyrėja melagingai nurodo, kad „reikia atsižvelgti į pačios laidos kontekstą, t.y. kad laidoje minima apie rusijos karių (rašydama Rusijos, vaip valstybė pavadinimą, tyrėja parodo, kad ji pritaria kurstomai rasinie neapykantai), nors Jasiukevičius taip nesakė – jis sakė „rusų”, or ne rusų karių.
Tyrėja melagingai nurodo, kad Jasiukevičius teisus, keikdamas rusus, kurie neva įvykdė karo nusikaltimus ( karo metu vykdomas civilių žudynes, kitus reikšmingus nusikalstamus veiksmus ukrainiečių atžvilgiu).
Kaip žinia, daugelis tarptautinių organizacijų pripažino, kad karo nusikaltimus Ukrainos kare vykdo abi pusės, tiek Rusija, tiek ir Ukraina.
Todėl tyrėjos padaryta išvada, kad „komentaras nevertinamas, kaip nesantaiką kurstantis ar šmeižiantis, todėl nėra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str. „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę” požymių, yra nepagrįstas.


Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), spręsdamas dėl saviraiškos laisvės ribų nesantaikos kurstymo atvejais, yra pabrėžęs, jog nesantaikos kurstymas nebūtinai turi pasireikšti kvietimu imtis prievartos ar kitų nusikalstamų veiksmų, pakanka, kad asmuo dėl priklausymo tam tikrai grupei būtų įžeidžiamas, šmeižiamas ar išjuokiamas (žr. EŽTT 2012-05-09 sprendimą byloje Vejdeland ir kiti prieš Švediją; pareiškimo Nr. 1813/07, par. 54-60; EŽTT 2009-07-16 sprendimą byloje Féret prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 1813/07, par. 73; EŽTT 2015-10-15 sprendimą byloje Perinek prieš Šveicariją, pareiškimo Nr. 27510/08).
Šiuo atveju pilietis Jasiukevičius labai plačiai paskleidė savo žinia, kad rusai yra genetiški žudikai, gyvena srutuose, ir panašias nesąmones, ir tai buvo ištranlsiuota populiaraus radijo laidoje.


Ironiška, kad prokuroras Danyla suklastojo savo nutartį atsisakyti pradėti IT, nurodęs, kad visų mano skunde paminėtų faktų nebuvo, o aš juos išgalvojau.


Prokuroras nurodė, kad minėti faktai tėra „išdėstyti deklaratyvaus turinio teiginiai, grindžiami ne faktiniais duomenimis, bet samprotavimais ir prielaidomis, o ikiteisminis tyrimas negali būti grindžiamas abejonių išsklaidymo, spėjimo patvirtinimo ar paneigimo pagrindu”.
BPK 2 straipsnis įpareigoja prokurorą ir ikiteisminio tyrimo įstaigas kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.
Prokuroras, įvertinęs skundžiamą ikiteisminio tyrimo tyrėjos nutarimą, pareiškėjos skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga, sprendžia, kad priimtas nutarimas, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, yra pakankamai motyvuotas, priimtas išsamiai išanalizavus pareiškėjo pareiškime nurodytas galimai padarytą nusikalstamą veiką, argumentus ir pareiškimo patikslinimo metu surinktus duomenis, tinkamai juos įvertinus.
Kitaip sakant, prokuroras iš pradžių nurodė, kad visi mano paminėti faktai yra mano išgalvoti, o paskui nurodė, kad minėtas nusikaltimas nėra tiek pavojingas, kad reikėtų pradėti IT.
Su tokia prokuroro nuomone niekaip negaliu sutikti, nes būtent nuo neapykantos kurstymo kitos tautos žmonėms ir prasideda visi sunkūs nusikaltimai – grasinimai, o vėliau pereinama prie darbų.
Lietuva yra per plauką nuo didelio karo su Rusija, o per Lietuvos radijo stotis nuolat transliuojamas neapykanta rusams ibei raginimas su jais susidoroti. Daug Lietuvos piliečių yra rusų kilmės, todėl be abejonės, tokie epitetai, kaip „gyvena srutų duobėje”, „yra žudikai” žeidžia šiuos žmonės ir skatina neapykantą Lietuvos Respublikai.
BK 170 straipsnio 2 dalyje numatyta veika reiškiasi vienu ar keliais alternatyviais veiksmais: a) tyčiojimusi iš tam tikros grupės ar jai priklausančio asmens; b) jų niekinimu; c) neapykantos jiems skatinimu; d) kurstymu juos diskriminuoti. Teismų praktikoje išaiškinta, kad kvalifikuojant veikas pagal BK 170 straipsnio 2 ir 3 dalis, būtina nustatyti, kad įžeidžiančio, niekinančio, diskriminacinio pobūdžio vieši kaltininko pareiškimai, taip pat raginimai smurtauti buvo skiriami tam tikram neapibrėžtam skaitytojų ar klausytojų ratui tiesiogiai palenkti, t. y. sukurstyti juos prieš tam tikrą žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, sukelti neapykantą, suformuoti niekinantį, diskriminacinį požiūrį į juos arba paskatinti panaudoti fizinę ar psichinę prievartą prieš juos.
Aptariamos veikos padaromos tiesiogine tyčia – kaltininkas supranta, kad atlikdamas viešus pareiškimus viešai tyčiojasi, niekina, skatina neapykantą, kursto diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį arba kursto viešai prieš juos smurtauti, fiziškai susidoroti, ir nori taip veikti.
Kaip tik to ir siekė pilietis Š.Jasiukevičius – viešai įžeidinėjo rusus, kviesdamas su jais susidoroti.
Tačiau prokuroras padarė priešingą išvadą – ‘neva šiais pasisakymais nebuvo siekiama palenkti, sukurstyti radijo laidos klausytojus prieš tam tikrą žmonių grupę. Nors pasisakymuose galima įžvelgti kitos tautos niekinimo apraiškų, tačiau vertinant teismų praktiką reikia pažymėti, kad dėl šių pasisakymų nekilo reali grėsmė baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Šiais niekinamais pasisakymais nėra skatinama neapykanta, kurstymas panaudoti smurtą ar fiziškai susidoroti su žmonių grupe”.
Nežinia, kodėl prokuroras nurodė, kad Jasiukevičiaus teiginiai, kad „mes turime reikalų su žmonėmis, kuriems natūrali būsena yra žudyti kitus žmones. Rusijos tikslas yra žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui irgi gyventų blogai, ir jeigu kas nors gyvena geriau, jie tuos žmonės nori žudyti. Pasižiūrėkite, kas vyko Bučioje, kai atėjo rusų kariuomenė. Taikius gyventojus jie žudė be jokios priežasties, tiesiog savo malonumui. Prievartavo, degino, žudė savo malonumui. Jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui” neskatino neapykantos rusams ir neskatino su jais susidoroti.
Galima pagalvoti, kad tokie teiginiai – tiesiog meilės rusais išraiška, pagal prokurorą.
Primenu teismui, kad Lietuvoje nuolat yra skatinama neapykanta rusams, ir tai jau beveik tapo valstybine politika. Tokia veiksmai tik skatina nesantaiką ir artina mus prie neramumų ir karo su Rusija.
Todėl teismo pareiga – laikytis įstatymo ir sustabdyti tą neapykantos kitataučiams skleidimą.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad tas neapykantos kurstymas per Žinių radiją yra nuolatinis ir pastovus reiškinys.
Pvz., Žinių radijoje laidoje „Vyrai kalba“. Ar nuo šiol bus abejojančių, kad dėl karo kalta visa rusų tauta? buvo paskelbta, kad dėl karo Ukrainoje kalta visa rusų tauta
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ziniu-radijo-contribee/vyrai-kalba-ar-nuo-siol-bus-abejojanciu-kad-del-karo-kalta-visa-rusu-tauta?video=1

Laidos vėdėjas R.Musnickas ne kartą savo laidose ragino imti įkaitais visus Rusijos piliečius, gyvenančius ne Rusijoje.
Remdamasis išdėstytu, prašau teismo panaikinti skundžiamą nutartį ir nurodyti prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą. Prašau teismo sprsti klausimą ir dėl juridinio asmens – Žinių radijo atsakomybės už neapkynatos kurstymą, nes ta neapykanat jau tapo norma minėtame Žinių radijoje.

Aurimas Drižius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias