Signataras Zigmas Vaišvila mano, kad perkando VRK naudojamą balsų skaičiavimo ir klastojimo mechanizmą – mat VRK balsavimo diena nepateikia apylinkėms tiek biuletenių, kiek ten yra rinkėjų, tačiau stebi, kuriose apylinkėse nėra stebėtojų, ir kur galima rinkimus suklastoti.

Pamačius, kad vienoje ar kitoje apylinkėje stebėtojų nėra arba jie savi, ten vežami papildomi biuleteniai.

„Taigi, 12 valandų prieš balsavimo dieną, prieš atidarant balsavimo patalpas, griežtos apskaitos dokumentai priėmimo perdavimo aktais turėjo atsirasti balsavimo apylinkėje, – sakė Z.Vaišvila, – ir jokių kitokių papildomų atnešimų negali būti. Pavyzdžiui, toje apylinkėje, kurioje aš buvau, aš aptikau priėmimo perdavimo aktą, kuris nebuvo ne vienos pusės pasirašytas, pieštuku ar per kalkę surašytas.
Tokių būdų, tiek, kiek mes sugebėjom stebėtojai fiksuoti, į apylinkes, į balsavimo vietas, laiku pateko maždaug nuo trečdalio iki pusės daugiau biuletenių kai kur šiek tiek daugiau, negu sąraše yra rinkėjų.

Bet štai kur yra didžioji manipuliacija. Mes fiksavome Vilniaus apygardoje, yra fiksuotos nuotraukos vieno stebėtojo iš Eduardo Vaitkaus komandos balsavimo dieną. Ten buvo maišai išankstinio balsavimo, su vokais, ir ten buvo jūra gulinčių ant grindų balsavimo biuletenių, kurie turėjo prieš tai jau būti ne kur kitur, o apylinkėse, 12 valandų prieš jas atidarant.

Taigi, manipuliacija daroma taip. Ne visi biuleteniai išdaliname apylinkėms, o yra kažkur apygardos dispozicijoje, galbūt dar kažkur tai. Biuletenių priėmimo perdavimo aktai ne visur net apylinkėse buvo. Ir tada prasideda stebėjimas ten, kur mato, jog nėra stebėtojų arba reikiami stebėtojai. Pavyzdžiui, iš Tėvynės sąjungos, kurių daugiausia buvo įsiregistravusių 450 maždaug. Tose apylinkėse, turiu pagristai manyti vyksta perdavimai biuletenių, ir ten jie tinkamose komisijose yra įnešami.

Tarp dviejų apylinkių, kuriuose aš buvau Vilniuje, Saulėtekio ir Valakupių, kursavo vienas iš VRK narių, pirmyn atgal paskutinę rinkimų valandą. Pamatęs, kad aš įsiregistravau vienoje apylinkėje, matyt, šita afera buvo padaryta bent iš dalies kitoje apylinkėje, kur buvo Igno Vėgėlės ir Baltųjų pirštinių stebėtojai.

Kokia afera? Aš nusifotografavau aktą – jame parašyta, kad apylinkei buvo perduota tūkstantis biuletenių.

Tačiau balsavo toje apylinkėje, žiūrint kur, referendumo ar prezidento rinkimuose, nuo 1800-ųjų iki 1900-ųjų rinkėjų. Biuleteniai buvo perduoti iš gretimos apylinkės balsavimo dieną, kas yra šiurkštus pažeidimas, 400 biuletenių. Vienų ir kitų. Bent 400-500 biuletenių buvo nežinia iš kur atsiradę.

Tokie pagrindiniai balsavimo klastočių mechanizmai. Kadangi šitie dokumentai balsavimo biuleteniai yra griežtos apskaitos, dokumentai sunumeruoti, jie negali judėti kitaip, kaip pasirašytinai, priėmimo perdavimo aktais. Tiek iš ankstiniame balsavime, tiek balsavimo dieną, gegužės 12-ai skirti biuleteniai. Programma, kompiuterinė VRK informacinės sistemos programa, nenumato, kad šitie priėmimo perdavimo aktai būtų įvesti su konkrečiais perduotų biuletenių numeriais laiku prieš balsavimą. Visą tą darbą daro apylinkės komisijos nariai, įvesdami į kompiuterį, kai jau skaičiuoja visus rezultatus.
Pirmiau biuletenius, buvusius urnoje, po to išankstinio balsavimo, po to balsavimo namuose biuletenius. Toks eiliškumas. Ir programa, įsivaizduojate, nu parodykit man buhalterinės apskaitos programą, kurios neužtrumpintų VMI ir neperduotų prokuratūrai. Tai yra programa, kurioje ne tik kad nėra šitų duomenų įvedimo, iš kur atsiranda tie lapai priėmimo perdavimo aktų, kurie turi būti sunumeruoti, turi įvestas laikas. Bet dar aš pats savo akimis mačiau, kaip vyko tie įvedimai kompiuteryje, konkrečioje apylinkėje 113 -oje Vilniaus. Ir aš mačiau, kaip galima keisti atbuline data įvestus duomenis.

Bet kuri įmonė būtų patrumpinta ir dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, būtų jau nuteistas ir buhalteris, ir įmonės direktorius. Be jokių abejonių, be jokių slapstymosi. O čia, kur yra pagrindinė apskaita, rinkom Respublikos prezidentą ir referendumas vyko tautos. Rupus miltai. Ten galima atbuliniu laiku keisti duomenis. ten nėra perdavimo aktai įvedamai ir nefiksuojama, kada tai nutinka. Todėl reikia kuo daugiau stebėtojų.

Neslėpkit, nes tai yra ne tik bendras mūsų visų reikalas, tai yra tautos reikalas. Ar jūs norite, kad tauta išsirinktų tinkamus prezidentus ir tinkamai balsuotų referendume? Ar jūs norite, kad jumis taip manipuliuotų ir tauta taip manipuliuotų? Aš klausimas atviras. Gedrimui Jaglinskui, Dainiui Žalimui, Ignui Vėgelė, ne, jokių išimčių, Eduardui Vaitkui, kas ten dar tokie… (17:39) Remigijus Žemaitaičiui ir kas šeštas? Tie, kurie tariamai išėjo į antrą turą, kaip jau matom, pagal šitos sumanipuliuotus balsavimus. Jie, matosi, kad patenkinti yra ir jie savų rinkėjų, savų stebėtojų rezultatų mums neduos.

Nors kai kurie Tėvynės sąjungos stebėtojai mums duomenys teikia. Ir aš dėkingas visiems stebėtojams.
Mes visi dėkingi šitiems stebėtojams. Tai buvo padaryta pagrindinė manipuliacija. Aš dabar nelendu į kitus dalykus.

Lygiai tas pats dabar esminis dalykas su išankstiniu balsavimu. Priėmimo perdavimo aktai turėjo atsidurti apylinkėse. Apylinkės važiuoja į senelių namus, į įkalinimo įstaigas, ten, kur vyksta išankstiniu balsavimu vietos. Ten taip pat Vilniuje Lūkiškių aikštėje, Savivaldybėje. Kaune nežinau kur, nes karinių manevrų ir komendanto valandos pretekstų neleista buvo Savivaldybėje balsuoti. Visur turi būti perdavimo priėmimo aktai, nes tik taip tada galima atsekti tas manipuliacijas.

Kitas dalykas. Visi išankstinio balsavimo biuleteniai sudėti į dvigubus vokus, turėjo būti, atsidurti su priėmimo perdavimo aktais apylinkėje konkrečioje, kurios rinkėjas balsavo. Prieš atidarant balsavimo dieną ten turėjo būti dvigubi vokai su perdavimo aktu. Aš tokį aktą 113oje Vilniaus apylinkėj nusifotografavau – 302 perduoti vokai, nors informacinė sistema rodė 301. Nu, vienas tiek to, tas jau balsas. Bet visi svarbūs balsai yra.

Bet štai taip yra manipuliuojama. Ir tuo pat metu Vilniaus apygardoje, Vilniaus savivaldybėje buvo krūvos maišų, neišdalintų vokų. Jie ten konstruojami, permetinėjami, viskas vyko balsavimo dieną.
Tą diena, kada pagrindinės klastotės ir daromos, ten permetama į tas apylinkių komisijas, kurių sudėtys yra patikima, išbandyta matyti ne vienose balsavimuose. Ir priėmimo perdavimo aktu. Ir pagrindinė bėda buvo tai, kad didžiojoje dalyje apylinkių rinkimų apylinkių komisijų pirmininkai neleido susipažinti ir nufotografuoti. Ir paskutinės dalykas.

Įstatymas sako, kas turi būti baigiamajame balsų skaičiavimo protokole. Turi būti šitie priėmimo perdavimo aktai, kaip biuleteniai atsidūrė konkrečioje vietoje. Jie privalo būti. Programa atspausdina du puslapius, tačiau jų nėra. Štai kaip manipuliuoja. Ir aš komisijai sakau, kaip dabar jūs atspindėsit, kas yra privaloma pagal įstatymą? Tai tada žinot, ką darėm. Protokolo antram lape yra įrašoma stebėtojai, kad teikia pastabas. Ir komisija. Aš sakau, jūs apsiginkit patys. Stebėtojai pateikė pastabas to, ko VRK sąmoningai nenumatė programoje – surašė priėmimo perdavimo aktus, kuriais gavo biuletenius. Ir 400 biuletenių perdavė gretimai apylinkei. Jie surašė tai. Kitur net neleido.

Maža to. Pabaigus skaičiavimą turi būti užplombuojami du maišai. Vienas, kur rezultatai sudėdami biuleteniai. Tas, kas suskaičiuota ant stalo. O į kitą sugadinti, kaip sukarpyti, nepanaudoti biuleteniai, vokai ir kiti dokumentai, kurie nereikalingi, išmetimui. Štai čia turi būti plombos numeruotos. Stebėtojų akivaizdoje turi būti tai padaryta. Daugybė protokolų yra be plombavimo identifikavimo. Jūs ginkitės įsisukinėkit, kaip norit, bet akivaizdu, kad stebėtojus iškrapščius, jūs tiktai tada plombavote ir tada įrašinėjote protokolus plombų numerius. Vat ir užsidaro ratas.
Kartuoju, priėmimo – perdavimo aktai, kurie neįvesti į programą ir kurių programa neleidžia į protokolą įrašyti, taigi aktai dėl biuletenių perdavimo apylinkėms. Jų nėra ir įstatymas reikalauja, kad juos būtų. Visi šitokie balsavimai, visi iki vieno protokolai pažeidžia į statymą. Taškas. Rinkimai turi būti anuliuoti. Ir kitaip būti negali.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias