Šeimų sąjūdis susijungė su „dagininkais”, parėmė globalistų statytinį Igną Vėgėlę

1

Šeštadienį Vilniuje įvyko keistas renginys – prie seniai mirusios Krikščionių sąjungos prisijungė Šeimų sąjūdis ir paskelbė, kad rinkimuose rems George Soros stipendininką ir globalistų statytinį Igną Vėgelę.

Dar juokingiau, kad Krikščionių sąjungos pirmininko Rimanto Dagio pavaduotoju tapo tos Šeimų sąjūdžio ideologoas Algimantas Rusteika. Juokinga tai, kad dar visai neseniai A.Rusteika koneveikė tą patį R.Dagį, vadindamas jį parsidavėliu. O dabar staiga tapo šio parsidavėlio pavaduotoju.

Tai, kad R.Dagys yra parsidavėlis, redakcijai yra sakiusi ir Neringa Venckienė:

  • Ką manote apie Centro sąjungos lyderio N.Puteikio pasiūlymą visoms opozicinėms partijoms vienytis į vieną darinį tam, kad surinkti daugiau nei 5 proc. rinkėjų balsų? Kokia jūsų nuomonė dėl tokio pasiūlymo?
  • Tarp jų yra R.Dagio ir Vareikio partija, o su jais aš niekada nesivienysiu. Taip negali būti, kad aš stengčiausi, kad Dagys su Vareikiu patektų į Seimą. Manau, kad tikrai su jais nieko bendro neturiu ir nenoriu turėti. Nežinau, kaip bus, nes mes vis dar tariamės ir kalbamės. Kaip tik viskas bus sutarta ir aišku, tada iš karto viską ir paskelbsime.

Algimantas Rusteika. Galima išeiti iš konservatorių, bet konservatoriai iš tavęs neišeis niekada…

Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 16 d. 8:19

Algimantas Rusteika. Galima išeiti iš konservatorių, bet konservatoriai iš tavęs neišeis niekada…

Kitą kartą, seniai seniai, kai medžiai buvo dideli ir dar Grybauskaitė buvo neparskridus, toks A.Zuokas buvo tokį V.Drėmą pagrobęs ir išvežęs, kad nebalsuotų kaip nereikia. Tačiau užėjo kiti laikai ir papročiai, bajorai seimuose, žinokit, balsuoja ir jų nebeišveža.

Tik dabar jie apsigalvoja po kelis kartus per dieną arba „nesuveikia balsavimo kortelės“. Štai, balsavime dėl Seimo rinkimų „kartelės“ sumažinimo iki 3 procentų tradiciniai biudžeto lėšų kramsnotojai mirtinai išsigando konkurencijos ir paskelbė visuotinę mobilizaciją.

Ir po artilerinio parengimo dvaro politologų pareiškimais ir LRT psichotroponėmis dujomis, išaušo lemiamų kautynių rytas. Pirmojo, rytinio posėdžio mūšio tikslas buvo tiesiog užblokuoti sprendimą ir klausimo net nesvarstyti.

Tačiau Seimas ėmė ir priėmė nutarimą įstatymą svarstyti 71 balsu, kaip ir buvo iki posėdžio sutarta, beliko po diskusijos įstatymą priimti. Ir štai, balsuojant dėl įstatymo priėmimo surinkta tik 70 balsų. Kaip netikėta – vieno staiga ėmė ir pritrūko!

Ir kieno gi tas balsas? Ogi narsiojo Rimanto Jono Dagio, kuris rytą parėmė įstatymo autorius ir balsavo už tai, kad įstatymas būtų svarstomas. O po pietų nebalsavo nei už, nei prieš, nei susilaikė, nei registravosi -žodžiu, niekaip nebalsavo.

Žmogelis kad susijaudins, tik blaškosi, rausta bala, pirštai tik dreba – „kortelė nesuveikė“, ką daryti? Na, bet ką čia padarysi – nesuveikė tai nesuveikė, užvertė akis, skėst rankelėmis, ir nieko nedarė, ir nusiramino.

Taip sakant, galima išeiti iš konservatorių, bet konservatoriai iš tavęs neišeis niekada. Matyt, suveikė ir masiniai telefono skambučiai demokratiškų, šaunių prezidentūros patarėjų, kurie, šiukštu, veikė be Jo Ekselencijos žinios, savarankiškai taip ar su klasiokais pasitarę.

Su kuo ir sveikiname brangių Lietuvos žmonių numylėtas tradicines partijas. Galėsit toliau tarpu savęs tradiciškai dalintis postais ir tradiciškai ar naujoviškiau daryti Lietuvą brangią. Mums neskauda, mes pripratę.

tiesos lt logotipas mazas

Dar juokingiau, kad tradicines šeimos vertybes deklaravęs Šeimų sąjūdis staiga parėmė George Soros stipendininką Igną Vėgėlę – juk būtent G.Soros pinigais ir buvo finansuojamos „būsimo lyderio” Igno Vėgėlės studijos Oksfordo universitete.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Vasario 3 d. Vilniuje, Mokytojų namuose įvyko Krikščionių sąjungos suvažiavimas. Invokaciją atliko disidentas, kunigas Robertas Grigas. Suvažiavimą pasveikino kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus profesorius Ignas Vėgėlė, Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius.

Suvažiavime pataisyti ir papildyti partijos įstatai, patvirtinta bendroji partijos programa, kurioje pagrindiniai akcentai – krikščioniškųjų tradicinių vertybių, lietuvių kalbos ir tautiškumo, prigimtinės šeimos apsauga, demokratijos sugrąžinimas į politinį gyvenimą, kova su valstybingumo pamatams pavojinga Europos Sąjungos federalizacija.

Suvažiavime nutarta kartu su Lietuvos šeimų sąjūdžiu kurti naują politinę jėgą, į kurią kviečiami jungtis visi neabejingi šalies ateičiai žmonės ir organizacijos. Priimtas kreipimasis į Lietuvos visuomenę.

Partijos valdyba papildyta nariais – Lietuvos šeimų sąjūdžio atstovais. Jais išrinkti Edita Aleksandravičė, Artūras Orlauskas, Vitolda Račkova, Tomas Senūta, Egidijus Visockas. Komisijų nariais išrinkti LŠS atstovai Ramutę Tervydytė, Andrius Švarplys. Partijos pirmininko pavaduotoju patvirtintas Algimantas Rusteika.

Partijos tikslas – dalyvaujant rinkimuose pasiekti, kad Lietuvoje pagaliau būtų sudaryta nacionalines vertybes atstovaujanti vyriausybė. Partijos rinkiminė programa, struktūra bus tvirtinami kitame partijos suvažiavime, apie kurį iš anksto paskelbsime.

_______________________________________________________________

Krikščionių sąjungos ir Lietuvos šeimų sąjūdžio kreipimasis į Lietuvos visuomenę:

Mūsų valstybei atėjo išbandymų metas. Vos ne trečdalis tautos, milijonas aktyviausių, negalinčių pakęsti netiesos ir valdžios melo piliečių iš šalies jau pasitraukė. Išsivaikštančiai tautai dar sykį kyla grėsmė per keletą kartų išnykti, palikus tik pavadinimą žemėlapiuose, skyrelį istorijos vadovėliuose ir išsisklaidžiusią, tapatumą praradusią minią žmonių, nebežinančių nei savo kalbos, nei praeities.

Valstybingumo praradimas įsibėgėjant geopolitinei krizei, krikščioniškų vertybių išstūmimui iš viešo gyvenimo ir nesiliaujant ES institucijų pastangoms primesti šalims joms nepriimtinas ideologijas gali paversti niekais mūsų išsilaisvinusios Lietuvos siekius. Visuomenė vis labiau išstumiama į politinio gyvenimo paraštes, suskaldyta, mėginama papirkti lengvais tarptautinių projektų pinigais, pilietiški, Sąjūdžio vertybių neatsižadėję žmonės tampa patyčių objektu.

Nepriklausomoje Lietuvoje svarbiausi šaliai sprendimai nuo žmonių vis labiau nebepriklauso. Deklaratyvios politinių darinių programos, juolab reali jų veikla niekuo iš esmės tarpusavyje nesiskiria. Politinės, verslo ir finansinių interesų grupuotės, įteisinusios valstybinį didžiųjų „partijų” finansavimą ir užgrobę įtaką nacionalinei žiniasklaidai, sukūrė uždarą sistemą, kurios tikslas – bet kokia kaina išsaugoti susikurtą padėtį.

Valstybės turto prichvatizacijos ir tarpusavio karų procese susiformavę partinės grupuotės turi mažai ryšio su realiu žmonių gyvenimu. Vis labiau vienintelis jų tikslas einant į valdžią yra tik ateiti į valdžią, o ją gavus – išlaikyti. Beveik viskas padaryta tam, kad niekas nesikeistų.

Nei valdantieji, nei, deja, opozicija Seime nebeturi nei reikšmingų idėjų, nei jas įgyvendinančių asmenybių. Valdžios nutolimas nuo visuomenės pasiekė pavojingą ribą. Svetima piliečiams sistema kuria vis naujas problemas, nė vienos jų neišsprendžiant ir tai tampa didžiausia Lietuvos problema ir grėsme valstybingumui.

Praėję dešimtmečiai mus atvedė į situaciją, kurios dabar jokia – nei sena, nei nauja – politinė partija ar organizacija viena nebegali pakeisti. Šalies perspektyvos priklausys nuo to, ar pagaliau pabus esminių permainų siekiančių visuomenės sluoksnių sveikas protas ir realybės jausmas.

Susitelkti visuomenei, sutelkti asmenis ir organizacijas galima tik apie vieną tikslą, kuris būtų suprantamas, brangus kiekvienam piliečiui ir išreikštų Lietuvos interesą – susigrąžinti nepriklausomą valstybę, kuri yra kiekvieno žmogaus ir šeimos interesų įgyvendinimo būtina sąlyga.

Tą galima padaryti tik visos visuomenės bendra, vieninga veikla ir pastangomis. Turime užbrėžti raudoną brūkšnį ir pamiršti visas praeities nuoskaudas, nesutarimus, klaidas ir nuodėmes. Ši būtinybė visuomenės suvokta ir vienijimasis stichiškai jau prasideda. Ir verslas, ir žmonės, ir net esamų partijų eiliniai nariai nebenori tylėti.

Krikščionių sąjunga ir Lietuvos šeimų sąjūdis pareiškia:

pradedame kurti atsinaujinusią politinę jėgą, kurios tikslas – dalyvaujant rinkimuose pasiekti, kad Lietuvoje būtų sudaryta nacionalines vertybes atstovaujanti vyriausybė. Jos rinkiminė programa, struktūra bus tvirtinami kitame suvažiavime, apie kurį iš anksto paskelbsime.

Kviečiame jungtis visas neabejingas šalies ateičiai visuomenės jėgas ir organizacijas, žinomus Lietuvos žmones, tikinčiųjų ir savivaldos bendruomenes, profsąjungas, socialines grupes, aktyvius piliečius.

Laikas tikrosioms permainoms atėjo.

Už Dievą! Už Šeimą! Už Tėvynę!

__________________________________

Priimta Krikščionių sąjungos suvažiavime, dalyvaujant Lietuvos šeimų sąjūdžio deleguotiems atstovams.

Vilnius

2024 metų vasario 3 d.

1 thought on “Šeimų sąjūdis susijungė su „dagininkais”, parėmė globalistų statytinį Igną Vėgėlę

  1. Tai tik dar kartą parodo, kad Lietuvoje beveik nebeliko patriotų. Pasirodo „šeimų maršas” buvo tik priedanga kai kam patekti „prie lovio”. Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą pasisako vienintelis kandidatas Eduardas Vaitkus. Visi kiti „meldžiasi” pagal globalsitų programą, pagal kurią nebeliks Lietuvos kaip valstybės, nebereikės rinkimų, o visą valdžią paskirs Briuselis. Vėgėlė kalba „labai slidžiai” ir ne kiekvienas supras jo retoriką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias