Suklastotų rinkimų skųsti negalima, išaiškino demokratinis teismas

1

2024 m. birželio 6 d. 14.00 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl skundo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl Respublikos Prezidento rinkimų“ (Teisės skųsti rinkimus butaforija)

Spaudos konferencijoje dalyvauja Stebėtojų gildijos atstovas Gediminas Ustinavičius.

   Kruopštaus kelių šimtų stebėtojų triūso ir kelių skundų dėl Respublikos Prezidento rinkimų dėka atsiskleidė ne tik rinkimų Lietuvoje butaforija, bet ir teisės skųsti rinkimų rezultatus butaforija.

   Konstituciniu pavadintas Rinkimų kodeksas suteikia teisę stebėtojams ne tik teisę gauti visą informaciją (išskyrus asmens duomenis), bet ir skųsti rinkimų komisijų veiksmus, sprendimus. Laikantis tam tikros tvarkos – apygardų komisijos nagrinėja skundus dėl apylinkių komisijų, VRK – dėl apygardų komisijų. Dėl VRK sprendimų – į teismą (atskirais atvejais, pvz. dėl rinkimų biuletenių, t.y. tuo pačiu ir dėl rinkimų rezultatų – per keletą dienų į vienintelės instancijos Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (LVAT), kuris skundą turi išnagrinėti per 3 dienas).

   Pirmasis Zigmo Vaišvilos skundas pateiktas dėl VRK 2024-05-19 sprendimo dėl Respublikos Prezidento rinkimų I turo rezultatų ir II turo paskelbimo. 2024-05-24 nutartimi LVAT atsisakė priimti sprendimą, motyvuodamas tuo, kad dar nebuvo praeita visų instancijų rinkimų komisijų apskundimo grandinėlė, o VRK negalėjo nesilaikyti Rinkimų kodekso reikalavimo paskelbti II rinkimų turą, kuris turi vykti po 2 savaičių po I turo.

  Sulaukėme II turo, ir 2024-06-01 d. VRK patvirtino galutinius šių rinkimų rezultatus. Beje, Rinkimų kodeksas draudžia teikti skundus dėl rinkimų komisijų po galutinių rezultatų patvirtinimo. Dead-line teisingumui nustatinėti? Yra teisė skųsti, trumpi skundų nagrinėjimo terminai. Tačiau, ką daryti, jei VRK nenagrinėja skundų, o rinkimų traukinys važiuoja?

Ar VRK gali taip elgtis?

Todėl dėl 2024-06-01 VRK sprendimo dėl Respublikos Prezidento rinkimų galutinių rezultatų LVAT buvo pateiktas 2024-06-03 Z. Vaišvilos skundas. Teismas atsisakė jį priimti 2024-06-05 nutartimi. LVAT patvirtino, kad teisė kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, bet nurodė, kad skundas neatitinka Rinkimų kodekso 185 str. 2 dalies reikalavimų, pagal kuriuos skundą sutrumpintais terminais nagrinėja šis vienos instancijos teismas.

Kodėl? Gi šioje teisės normoje nurodyta, kad skundus dėl rinkimų biuletenių (o tuo pačiu ir dėl rinkimų rezultatų) LVAT ir nagrinėja sutrumpintais terminais, kaip vienos instancijos teismas. Gi skundas pateiktas dėl sisteminio rinkimų biuletenių neteisėto patekimo į rinkimų apylinkes, dėl neantspauduotų rinkimų biuletenių balsavimo patalpose rinkimų dieną. O tokiais biuleteniais negalima balsuoti.

Be to, teismui pateikėme visus Respublikos Prezidento rinkimų I turo biuletenių patekimo į Vilniaus miesto rinkimų apylinkes aktus (taisytus, be datų, be parašų, perdavimo rinkimų dieną aktus, kad įstatymas draudžia tai daryti, ir t.t.), patvirtinančius, kad vien šioje didžiausioje rinkimų apygardoje, teisėtais rinkimus galima pripažinti tik 8 iš 157 rinkimų apylinkių! Jei teismas manytų (to nepasakė), kad reikia išnagrinėti Z. Vaišvilos skundus Vilniaus miesto rinkimų apygardoje, tai teismui buvo pateiktas įrodymas dėl neišnagrinėtų Z. Vaišvilos skundų dėl neteisėto biuletenių patekimo į 32 Vilniaus miesto rinkimų apylinkes.

Tačiau teismas apie tai nutylėjo ir 2024-06-05 nutartimi nusprendė apie stebėtojų teisę skųsti VRK sprendimus nieko nepasisakyti. O pasisakė teismas apie Respublikos Prezidento ir Seimo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų… Na Zigmas Vaišvila kol kas ne Respublikos Prezidentas, jis kreipėi į teismą, kaip rinkimų stebėtojas.

Todėl būtų ne tik įdomu, bet ir svarbu žinoti, kodėl stebėtojo skundas nepriimtas nagrinėjimui? Kad žinoti, kaip teismas vertina stebėtojo teises skųsti rinkimų komisijų sprendimus, netinkamą VRK veikimą ar neveikimą.

Panašu, kad teismas (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas LVAT pirmininko pavaduotojas Ernestas Spruogis, kiti kolegijos nariai teisėjai Arūnas Dirvonas ir Iveta Pelienė) tiesiog išsigando atsakomybės dėl galimo būsimo sprendimo tokioje byloje. Gi priėmus tokį skundą nagrinėti, sunku įsivaizduoti, kaip tokį skundą atmesti, nes įrodymai akivaizdžiai į vienus vartus – VRK sąmoningai nevežė į rinkimų apylinkes reikiamo skaičiaus biuletenių; juos perdavinėjo ranka taisomais aktais, aktais be parašų ar/ir be datų; papildomai vežė biuletenius į rinkimų apylinkes balsavimo dieną, kada įstatymas draudžia tai daryti; didžiulius kiekius biuletenių laikė neatspauduotais balsavimo dieną balsavimo patalpose, nors įstatymas tai draudžia; neteikė informacijos stebėtojams; balsadėžes tai antspaudavo, tai ne; į balsų skaičiavimo protokolus neįrašinėjo duomenų apie maišų, į kuriuos dedami ir skaičiuotini, ir anuliuotini biuleteniai, plombų numerius; o užsienyje išvis nedėjo biuletenių į maišus, tik „atsakingai saugojo“ atvirose dėžėse ambasadose, kurios gi nėra VRK struktūriniai padaliniai ir nieko bendro neturi su VRK veikla!

Žmogiškai vertinant, sunku buvo teismui, nes apskųstu VRK sprendimu paskelbta, kad 2024-06-07 d. 10.00 val Seimo Kovo 11-osios salėje Gitanui Nausėdai bus įteikinėjamas naujas Respublikos Prezidento pažymėjimas. Asmeniui, kurį kompromatu penkerius metus valdo VSD. Ir tai jau vieša „paslaptis“. Kaip gadinsi tokią „visaliaudinę šventę“! O reikėtų, nes tai – Kovo 11-osios ir Sąjūdžio siekių bei vertybių tiesmukas paniekinimas.

Tad teismas „saliamoniškai“ nusprendė nenagrinėti šio skundo. Nors prieš tai 2024-05-24 nutartyje kita LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad stebėtojai, praėję rinkimų komisijų skundimo etapus, turi teisę LVAT skųsti VRK sprendimą dėl rinkimų galutinių rezultatų.

Tad likome be teismo nuomonės dėl VRK savavaldžiavimo – dėl neteisėto biuletenių patekimo į rinkimų apylinkes, dėl neteisėto biuletenių neantspaudavimo, dėl informacijos stebėtojams neteikimo, dėl skundų nenagrinėjimo…

IŠSKIRTINĖ PADĖKA GAUSIAI RESPUBLIKOS PREZIDENTO I TURO RINKIMUOSE DALYVAVUSIEMS RINKĖJAMS – JŪSŲ GAUSA LABAI PADĖJO ATSKLEISTI VRK MANIPULIACIJAS. DĖL JŪSŲ GAUSOS VRK BUVO PRIVERSTA ATSIDENGTI,  KAD Į RINKIMŲ APYLINKES NENUVEŽĖ VISŲ PRIVALOMŲ BIULETENIŲ! O mes, stebėtojai, tai vykusiai išnaudojome ir didžiulių pastangų dėka surinkome labai svarbius įrodymus.

Kaip pasitiksime Seimo rinkimus? Ar ir toliau leisime VRK taip savavaldžiauti? Tokiu atveju būsimų Seimo rinkimų „rezultatai“ beveik aiškūs jau dabar.

Jei norime tikrų, bet ne suklastotų rezultatų, būtina užtikrinti, kad kiekvienoje rinkimų apylinkėje būtų bent po 2 stebėtojus, kad jie žinotų, ką turi daryti, kad turėtume operatyviai dirbančią teisinę grupę, nes per 24 val. nuo balsų skaičiavimo protokolų surašymo turi būti apskųsti „rezultatai“, kad sektume skundų nagrinėjimą ir apskųstume tarpinius sprendimus, kad gautume visą būtiną informaciją,…

Mieli Respublikos Prezidentų rinkimų kandidatai, Seimo ir ne Seimo opozicija, jei nesusitelksime ir bendrai nesudarysime bent 4000 stebėtojų komandos, nebevaidinkite opozicijos.

Ši informacija – visų Lietuvos piliečių – rinkėjų pamąstymui. Piktinamės valdžia, bet bijome apsispręsti ir pasakyti valstybę užvaldžiusiems – GANA!

Mes, Stebėtojų gildijos ir Lietuvos visuomenės tarybos stebėtojai, kurių susibūrėme iki kelių šimtų, ne tik sudrumstėme rinkimų ir referendumo scenarijų, bet ir surinkome nepaneigiamus įrodymus apie sąmoningai suorganizuotas manipuliacijas Respublikos Prezidento rinkimuose ir referendume. O jeigu mūsų būtų buvę daugiau?

Mes, stebėtojai, esame pasiruošę dalintis surinkta informacija su visais suinteruotais geros valios žmonėmis. Kviečiame ir kitus stebėtojus pateikti informaciją mums. Nes būtina paruošti visapusišką ir dalykišką kreipimąsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

Tad klausimas opozicijai (ar „opozicijai“) – KĄ DAROME?

1 thought on “Suklastotų rinkimų skųsti negalima, išaiškino demokratinis teismas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias