Tauro kalno projektas – politinės sistemos ir valstybės santvarkos atspindys. Ar reikia ją keisti?

35

Tauro kalno projektas – politinės sistemos ir valstybės santvarkos atspindys. Ar reikia ją keisti?

Lietuvių tautos ir Lietuvos visuomenės dėmesiui!

Tai liečia kiekvieną Lietuvos Respublikos pilietį!

Tai – Tauro kalno tautos sklypo panaudojimas ir I-oji Tautos programa artimiausiems Seimo rinkimams!

Platinkite šią informaciją ir dalinkitės su visais pažįstamais!

Reikalaukite politikų ir savo politinių kandidatų rinkimuose, Tautos programos kiekvieno punkto vykdymo (programos vykdymo ir jos kontrolės mechanizmas yra pateiktas programoje)!

Tauta – valstybės suverenas, kuris privalo reikalauti, o ne maldauti ir vergauti!

Privalo būti atstovaujami Tautos visuotiniai ir valstybės nacionaliniai bei tautiniai interesai, o ne partijų siauri partiniai interesai ir politikų dar siauresni politiniai asmeniniai interesai, tai – būtinoji sąlyga!

Priešingu atveju, nereikia turėti jokių iliuzijų!TAURO KALNO PROJEKTAS
Tauro kalno projekto alternatyva ir projekto alternatyvos santrauka, kuri per pastaruosius 12 – 13 metų buvo pateikta susipažinti ir pasiūlyta įgyvendinimui visoms Lietuvos Respublikos vadovybėms, visoms Vilniaus miesto savivaldybės vadovybėms, Lietuvos Respublikos politinėms partijoms ir politikams, sisteminėms žiniasklaidos priemonėms:

TAURO KALNO PROJEKTO ALTERNATYVOS SANTRAUKA
Lietuvos Respublikos reprezentacinis objektas – regioninės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) reikšmės ir paskirties tarptautinės klasės pasaulinio tinklo *****+ viešbučio ir 1 500 vietų konferencijų centro – koncertų salės kompleksas su integruotais Tautos namais. Salė – dvigubos paskirties, naudojama ir koncertų, ir tarptautinių bei vietinės reikšmės konferencijų rengimui, tokiu būdu salę išnaudojant pragmatiškai, maksimaliai racionaliai ir „be prastovų”.
Komplekso pilnas ir tiesioginis valdymas (ne franšizės pagrindu (!)) turėtų būti perleistas „The Ritz – Carlton” (siekiamybė), „InterContinental” (siekiamybė) arba kitai panašaus lygio pasaulinei kompanijai (minėtas kompanijas pritraukti būtų ypatingai sunku, tačiau, labai gerai atlikus „namų darbus” – įmanoma).Pastaba: analogiško arba panašios paskirties objekto su analogišku – pilnu ir tiesioginiu valdymu Lietuvoje iki šiol nėra (!) ir nebus dar daug metų (!), o tai yra Lietuvos valstybės, jos stabilumo, patikimumo, patrauklumo, ekonomikos ir rinkos indikatorius (!).Pasaulinio lygio operatoriaus vardas „generuotų” papildomą ir padidintą interesą koncertams, atlikėjams ir pačiai koncertų salei. Pagal susitarimą, tas pats pasaulinis operatorius galėtų būti ir Tautos namų marketingo vystytojas tarptautiniu mastu, ko pasekoje Lietuvos Respublikos Tautos namai taptų žinomi pasauliniu – platesniu, negu Lietuvos mastu.Objektas galėtų tapti ir Tarptautiniu taikos derybų centru, o Lietuva, kaip trečioji ir neutrali šalis, galėtų kviesti pas save pasaulio, politinius ir religinius lyderius, Taikos deryboms tais atvejais, kai įvairiose pasaulio vietose vyksta neramumai, karo veiksmai, konfliktai ir pan., tokiu būdu Lietuvai tik didinant savo prestižą, svorį tarptautinėje arenoje ir žinomumą, kaip taikios ir taikos siekiančios bei atviros ir patrauklios investicijoms šalies, demonstruojant politinį stabilumą ir patikimumą.Toks projektas turėtų būti įgyvendinamas PPP (angl. „Public – Private Partnership”) – viešosios ir privačios partnerystės juridinės sutarties pagrindu ir didžiąja dalimi finansuojamas privataus kapitalo lėšomis, tokiu būdu išvengiant valstybės šimtamilijoninių išlaidų arba skolų, finansuojant / kredituojant projektą.Projekto preliminari vertė (13 metų senumo skaičiavimais) – 238 mln. EUR (projekto finansinę apimtį dabar reikėtų vertinti 300 – 350 mln. EUR).Lietuvos Respublikos vadovybių, Vilniaus miesto savivaldybės vadovybių, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politikų (išskyrus tris politikus: Ritą Tamašunienę, Petrą Gražulį ir Naglį Puteikį), sisteminių žiniasklaidos priemonių reakcija per pastaruosius 12 – 13 metų – lygi 0, išskyrus formalias valstybės valdininkų ir kai kurių valstybinių institucijų reakcijas, kurios vadinasi sekančiai: „Jūsų laišką gavome, susipažinome, išnagrinėjome, labai dėkojame”, „laišką persiuntėme”, „informaciją perdavėme”, „matome, kad laišką išsiuntėte visiems reikalingiems adresatams, todėl pakartotinai laiško nesiųsime” ir pan..Rezultatas yra visiems gerai žinomas – ant Tauro kalno yra planuojama koncertų salės statyba valstybės biudžeto, t.y. tos pačios Tautos lėšomis.Pastaba: kalba vyksta ne apie Nacionalinės koncertų salės aktualumą Lietuvoje, statybą ir jos finansavimą, o apie Tauro kalno sklypo panaudojimą.

Tuo pagrindu privačia ir asmenine iniciatyva buvo surengta ir atlikta apklausa, trukusi vienerius metus – nuo 2021.04.01 iki 2022.04.01, klausiant, kokiam Tauro kalno projektui pritaria lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė:
80 – 100 mln. EUR vertės Nacionalinė koncertų salė ir jos pilnas išlaikymas su 100 % valstybės biudžeto – Tautos finansavimu? (Pastaba: UŽ pasisakė 0,50 % ir mažesnė Tautos dalis).ar300 – 350 mln. EUR vertės regioninės reikšmės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) ir paskirties, Lietuvos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas ir jo pilnas išlaikymas su privačiu kapitalu arba absoliučiai didžiąja jo dalimi? (Pastaba: UŽ pasisakė 99,50 % ir didesnė Tautos dalis).

Pastabos: 

buvo pasiūlyta valstybei organizuoti ir atlikti apklausą, tačiau valstybė (reikia suprasti – valdžia ir politikai) kategoriškai atsisakė atlikti Tautos apklausą, Tautai priklausančio turto klausimu (!);buvo pasiūlyta valstybei dalyvauti PPP projekto akciniame kapitale ir iš to turėti realią finansinę ir prestižo naudą, tačiau valstybė (Vyriausybės) kategoriškai atsisakė tokio dalyvavimo projekte (!).

TAURO KALNO PROJEKTAS – tema ir klausimas Tautai, jos vertinimui, piliečių pamąstymams ir savo išvadų darymui dėl Lietuvos Respublikos politinės sistemos ir politikų.Nežiūrint į tai, kad Tauro kalno sklypas, esantis unikalioje ir išskirtinėje lokacijoje, yra vienintelis nekilnojamojo turto vienetas Lietuvos Respublikoje, tiesiogiai PRIKLAUSANTIS lietuvių Tautai ir NEPRIKLAUSANTIS nei Vilniaus miesto savivaldybei, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybei, nei Kultūros ministerijai, nei Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, nei Lietuvos Respublikos Seimui, nei Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui, nei konkrečiai politinei partijai, nei kam kitam, tai – tik lakmusas. Demonstruojantis, kaip Lietuvoje, lygiai taip pat – ir visais kitais tūkstančiais atvejų, vyksta su visomis kitomis valstybės investicijomis, valstybiniais projektais, viešaisiais pirkimais ir t.t., ir pan., t.y. valstybės biudžeto „įsisavinimu” ir turto panaudojimu. Tauro kalno projektas – ne vienetinis atvejis, tai – pastovus, sisteminis procesas ir dalykas, vykstantis nepertraukiamai. Kuris piliečiams numauna, kai kam kelnes, o kai kam jau – ir kelnaites bei naikina valstybės infrastruktūrą: ugdymo ir mokymo įstaigas, jų aprūpinimą ir vykdomas funkcijas; gydymo įstaigas, jų aprūpinimą, vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas; kelius, gatves ir jų infrastruktūrą; energetikos ir šilumos ūkio infrastruktūrą ir objektus; socialinių paslaugų objektus ir jų funkcijas ir t.t., ir pan.. Tauta privalo suprasti, kad ši sistema ir santvarka negali būti toleruojama, neturi egzistuoti ir turi būti keičiama. Jinai – ydinga, toksiška ir destruktyvi. Priešingu atveju laukia prapultis.Net tokio delikataus ir nacionaliniu – tautiniu požiūriu svarbaus projekto, kaip Tauro kalno projektas, valstybės politikai nesugeba, negali ir NENORI atlikti be „otkatų” ir be korupcijos. Ir tai yra daroma specialiai bei sąmoningai. Pvz., jau pirmame projekto vykdymo pasiruošimo žingsnyje – „Profsąjungų rūmų” griovimo darbuose buvo išplauta, t.y. tiesiogiai iš Tautos pavogta 413 407 EUR (be PVM) ir, dar – papildomai 55 300 EUR tos pačios Tautos lėšomis sumokėta (tiek nuo papildomos sumos grąžinta į valstybės biudžetą) teismo paskirta bauda už tą patį pinigų išplovimą šiuose darbuose (!) – (oficialiai – už neskaidrų konkurso organizavimą). Ir tai yra tik nuo 1,9 mln. EUR pastato griovimo darbams Vyriausybės skirtos sumos. Galima tik įsivaizduoti, kokios yra tikrosios užmačios ir, kaip viskas vyks, „įsisavinant” koncertų salės projekto vertės sumą 100+ mln. EUR … . Valstybei ir visiems politikams šio sklypo tinkamas ir racionalus panaudojimas, valstybės ir Tautos interesų paisymas ir tenkinimas, projekto skaidrumas ir išreikšta Tautos valia turėtų būti principo ir garbės reikalas. Deja, Lietuvos politikai SĄMONINGAI pasirinko korupcinį ir Lietuvos valstybei finansiškai labai skausmingą projekto kelią … . Nei menkiausio mandagumo, nei moralės, nei padorumo … . Kaip žinia, už šio sprendimo stovi „homosekai”, kartu su „valstiečių”, konservatorių ir liberalų partijomis. Pseudo „Tautos namai” – „homosekų” sprendimas ir rezultatas. O tai yra labai didelė gėda (taip pat ir pavojus) Tautai ir Lietuvos Respublikos valstybei. Kaip Tautoje yra sakoma ir jie yra vadinami – „P.Y.D…..R.A.I. neraliuoti”, turint omenyje politikus, o ne vien tik seksualinius iškrypėlius politikoje. Todėl politikai privalo susirinkti savo „žaislus iš smėlio dėžės” ir eiti visi „na chui”, Prezidentui skelbiant pirmalaikius Seimo rinkimus su Tautos programos vykdymu ir formuojant naują Vyriausybę. Tai – šansas ir galimybė Prezidentui. Taip pat, jau dabar, politikai patys sau laisva valia ir savanoriškai turi teisę pasirinkti privalomas, konkrečias ir neišvengiamas bausmes: fizines, politines ar finansines, kuriomis norėtų būti nubausti. Jeigu jų pasirinktos bausmės atrodys tinkamos, pakankamos ir adekvačios, Tauta nesvyruodama įvykdys pačių pasirinktas bausmes (tai yra padoru ir humaniška), o priešingu atveju – bausmės bus paskirtos.Atkreiptinas didelis ir ypatingas dėmesys – labai ženklų ir svarbų vaidmenį nacionaliniuose rinkimuose privalo prisiimti ir atlikti arba suvaidinti Kaunas su regionu ir, ypatingai, Žemaitija. Svarbų ir svarų vaidmenį rinkimuose privalo prisiimti bei suvaidinti ir visa Lietuvos emigrantų diaspora užsienio šalyse. Suprantama, taip pat ir kiti Lietuvos regionai, ypač, rytiniai. Nepasikliaujant ir nieko nesitikint iš Vilniaus. Kadangi Vilnius Lietuvoje – politinių iškrypėlių ir „homosekų” citadelė. Todėl eiliniai ir normalūs vilniečiai privalo rimtai užsiimti miesto valymu.

Tauta privalo suprasti ir žinoti, kad esama valstybės santvarka arba politinė sistema ir valdininkų skaitlingumas yra pagrindinės priežastys ir faktoriai, kurie žudo Lietuvą visom prasmėm. Daugiau žmonių turėtų būti nukreipiama į bendrojo vidaus produkto (BVP) kūrimą, o ne į visų lygių parazituojančių biurokratų armiją, vykdančią to produkto skirstymą ir „įsisavinimą”.Todėl antra tema ir klausimas Tautai, jos vertinimui ir piliečių pamąstymams dėl Lietuvos Respublikos politinės sistemos ir valstybės santvarkos – I-OJI TAUTOS PROGRAMA, 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.

Projekto alternatyvos autorius(pavardė redakcijai žinoma)

35 thoughts on “Tauro kalno projektas – politinės sistemos ir valstybės santvarkos atspindys. Ar reikia ją keisti?

 1. สล็อต PGSLOTแตกง่าย เล่นง่ายได้เงินจริงผู้ให้บริการเกมสล็อต pg slot ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเกมนานาประการให้เลือก เป็นเกมรูปแบบใหม่ที่ทำเงินให้ผู้เล่นได้เงินจริง 

 2. เว็บไซต์ สล็อต ค่ายเว็บดังพร้อมสร้างความตื่นเต้นในทุกๆครั้งที่สปินยิ่งกว่าถูกรางวัล pg slot- th.com ปรับปรุงให้เกมมีความเที่ยงธรรม แก่คนที่เข้ามาสปินทำให้เข้ารางวัลได้ง่ายๆ

 3. 555 pgslotเล่นแล้วปัง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการดูแลลูกความปลอดภัยของสมาชิกอย่างใกล้ชิ PG SLOT เป็นสถานที่ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับเล่นเกมสล็อตออนไลน์

 4. zolabetสล็อต เว็บหลัก มาแรง เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ PG ที่ให้บริการในหลายประเภทของเกมที่น่าสนใจบางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีโปรโมชั่นและโบนัสสำหรับผู้เล่นใหม่และสมาชิกทุกระดับ

 5. Thanks for another excellent post. gopinkygo Where else may anyone get that kind of information in such an ideal means of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 6. hello!,I like your writing very so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. นิยาย May be that is you! Taking a look forward to see you.

 7. hello!,I like your writing very so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your post นิยาย on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 8. hello!,I like your writing very so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I need an นิยาย expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias