Teisėja I. Mikužytė iš esmės legalizavo kurstymą susidoroti su rusų tautybės žmonėmis Lietuvoje

0


Aurimas Drižius
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėta Ingrida Mikužytė skundžiama nutartimi nutarė atmesti pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundą dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Tomo Danylos nutarimo.

Tokia nutartis yra ne tik neteisėta ir naikintina kaip nusikalstama, tačiau tai yra ir politinis sprendimas, o politika teisėjai neturėtų užsiiminėti, jie turėtų paisyti įstatymo.
Teisėja Mikužytė iš esmės įteisino ir legalizavo kurstymą susidoroti su kitos tautybės žmonėmis Lietuvoje.
Todėl tokia nutartis turi daug siekiančių pasekmių – Lietuva tampa antrąja Ukraina, kurioje negalioja jokie įstatymai, o raginimas susidoroti su kitos tautybės žmonėmis tampa valstybės politika. Panašiai, kaip buvo nacių Vokietijoje ir valdžia visomis priemonėmis skatino piliečius susidoroti su žydais.
Kuo tai baigėsi, visi mes puikiai prisimename. Tačiau Lietuva eina tuo pačiu nacių Vokietijos keliu. Negaliu su tuo susitaikyti, todėl paprašiau prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nuolatinio neapykantos kurstymo rusų tautybės žmonėms per Žinių radiją.
Savo skunde prašiau pradėti IT dėl LR BK 170 straipsnio (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) per Žinių radiją.
Nurodžiau tokias aplinkybes : vasario 5 d. Žinių radijo laidoje „Ar Lietuva išmoko Ukrainos pamokas?” žurnalistu prisistatęs pilietis Šarūnas Jasiukevičius pranešė tokias žinias : „“Tačiau driskiais apskritai reikia vadinti visą rusų tautą”.


Tačiau įdomiausia dalis prasidėjo tada, kai vienas klausytojas paskambinęs pasiūlė su kaimynais ne kariauti, o draugauti. ‘Lietuva stumia ant Rusijos, tačiau kažkodėl niekas nenuvažiuoja į tą Rusiją ir nepaklausia Putino, kodėl jis kariauja ?”, – klausė žmogus.
Šis klausimas sukėlė šoką vedantiesiems, matyt, kad buvo nesuderintas.
“Jeigu kaimynas įmeta per duris granatą, o paskui išprievartauja tavo dukrą ir žmoną, tai per vėlu su juo klabėtis”, – sakė pašnekovas.
Š.Jasiukevičius pabrėžė, kad “reikia turėti omenyje, su kuo mes turime reikalą. Rusija visą laiką kažką užpuldavo, ir mes turime reikalų su žmonėmis, kuriems natūrali būsena yra žudyti kitus žmones. Rusijos tikslas yra žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui irgi gyventų blogai, ir jeigu kas nors gyvena geriau, jie tuos žmonės nori žudyti. Pasižiūrėkite, kas vyko Bučioje, kai atėjo rusų kariuomenė. Taikius gyventojus jie žudė be jokios priežasties, tiesiog savo malonumui. Prievartavo, degino, žudė savo malonumui. Jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui”.


Kai paklausiau tokių kliedesių, galvoji, kad patekau į nacių Vokietiją, kur radijas transliuoja raginimą žudyti žydus. Skirtumas tik toks, kad demokratinėje ir teisinėje Lietuvoje Žinių radijas kasdien transliuoja raginimą susidoroti su rusais.
Bet kurioje demokratinėje ir teisinėje visuomenėje tokia žiniasklaida, kaip Žinių radijas, būtų tą pačią dieną uždarytas, o vėdėjai patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Tai aiškiai reglamentuoja ir BK 170 str.
170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.


Labai juokinga, kaip pareigūnai, turintys prižiūrėti, kaip piliečiai laikosi įstatymų, patys tuos įstatymus laužo ir skatina piliečius elgtis taip pat .
Pvz., mano skundą atmetusi VPK vyriausiasis tyrėjas Toma Gaigalaitė nurodė, kad tokie teiginiai, kaip „driskiais apskritai reikia vadinti visą rusų tautą”, „Rusijos tikslas yra žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi” ir t.t. turi galimai neigiamą atspalvį, tačiau nagrinėjamu atveju toks pasisakymas nelaikytinas realiai pavojingu, šiurkščiai pažeidžiančiu baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes.
Policijos tyrėja Gaigalaitė net savo nutartyje pabrėžė, kad ji pritaria neapykantos rusams kurstymui ir platinimui, nes net savo nutartyje žodį Rusija parašė iš mažosios raidės. Primenu policijos tyrėjai, kad šalių pavadinimai oficialiuose dokumentuose rašomi iš didžiosios raidės.
Su tokia tyrėjos nuomone kategoriškai nesutinku, kad Lietuva vis dar bando vadintis teisine valstybė, kurioje bent minimaliai veikia įstatymai.
Tokie terminai, kaip „visą tautą reikia vadinti driskiais”, „jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui, gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti” ir pan. reiškia, kad tas vadinamas žurnalistas tyčia ir daug kartų kartojo savo neapykantą kitos šalies gyventojams, juos nuolat įžeidinėjo ir iš jų tyčiojosi vien todėl, kad jie yra kitos šalies piliečiai.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad tokia viešai skatinama neapykanta vėliau baigiasi raginimais žudyti kitos tautos piliečiai, o toks raginimas – masinėmis žudynėmis. Prisimename, kad per žudynes Ruandoje raginimas žudyti kitos tautybes žmones irgi buvo transliuojamas per radiją.
Todėl minėti pasakymai neturi nieko bendro nei su žodžio, nei su sąžinės laisve.


Veikos padarymo būdas – būtinasis nusikalstamos veikos sudėties požymis – veika turi būti padaroma viešai, tam tikru viešu pareiškimu.
Būtent taip elgėsi ir minėtas žurnalistas Šarūnas Jasiukevičius – aktyviais veiksmais skatino neapykantą Rusijos piliečiams, taip pat ir Lietuvoje gyvenantiems rusams, žemino ir kurstė neapykantą jų atžvilgiu.
Ta neapykanta buvo platinama viešai ir labai plačiai – Žinių radijo laidoje, kurios klauso dešimtys tūkstančių žmonių.
VPK nurodė, kad tai Šarūno Jasiukevičiaus išsakyta asmeninė vienetinio pobūdžio nuomonė.
Tyrėja melagingai nurodo, kad „reikia atsižvelgti į pačios laidos kontekstą, t.y. kad laidoje minima apie rusijos karių (rašydama Rusijos, kaip valstybės pavadinimą, tyrėja parodo, kad ji pritaria kurstomai rasinei neapykantai), nors Jasiukevičius taip nesakė – jis sakė „rusų”, or ne rusų karių.
Tyrėja melagingai nurodo, kad Jasiukevičius teisus, keikdamas rusus, kurie neva įvykdė karo nusikaltimus ( karo metu vykdomas civilių žudynes, kitus reikšmingus nusikalstamus veiksmus ukrainiečių atžvilgiu).
Kaip žinia, daugelis tarptautinių organizacijų pripažino, kad karo nusikaltimus Ukrainos kare vykdo abi pusės, tiek Rusija, tiek ir Ukraina.
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), spręsdamas dėl saviraiškos laisvės ribų nesantaikos kurstymo atvejais, yra pabrėžęs, jog nesantaikos kurstymas nebūtinai turi pasireikšti kvietimu imtis prievartos ar kitų nusikalstamų veiksmų, pakanka, kad asmuo dėl priklausymo tam tikrai grupei būtų įžeidžiamas, šmeižiamas ar išjuokiamas.
Šiuo atveju pilietis Jasiukevičius labai plačiai paskleidė savo žinią, kad rusai yra genetiški žudikai, gyvena srutuose, ir panašias nesąmones, ir tai buvo ištransliuota populiaraus radijo laidoje. Ironiška, kad prokuroras Danyla suklastojo savo nutartį atsisakyti pradėti IT, nurodęs, kad visų mano skunde paminėtų faktų nebuvo, o aš juos išgalvojau.
Lietuva yra per plauką nuo didelio karo su Rusija, o per Lietuvos radijo stotis nuolat transliuojama neapykanta rusams bei raginimas su jais susidoroti. Daug Lietuvos piliečių yra rusų kilmės, todėl be abejonės, tokie epitetai, kaip „gyvena srutų duobėje”, „yra žudikai” žeidžia šiuos žmonės ir skatina neapykantą Lietuvos Respublikai.
Todėl tokia neapykanta rusams yra transliuojama tyčia, pateisinant būsimą karą kaip neišvengiamą gėrį žudant tuos kurie „gyvena srutų duobėje”.
Aptariamos veikos padaromos tiesiogine tyčia – kaltininkas supranta, kad atlikdamas viešus pareiškimus viešai tyčiojasi, niekina, skatina neapykantą, kursto diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį arba kursto viešai prieš juos smurtauti, fiziškai susidoroti, ir nori taip veikti. Kaip tik to ir siekė pilietis Š.Jasiukevičius – viešai įžeidinėjo rusus, kviesdamas su jais susidoroti.
Primenu teismui, kad Lietuvoje nuolat yra skatinama neapykanta rusams, ir tai jau beveik tapo valstybine politika. Tokia veiksmai tik skatina nesantaiką ir artina mus prie neramumų ir karo su Rusija.
Todėl teismo pareiga – laikytis įstatymo ir sustabdyti tą neapykantos kitataučiams skleidimą.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad tas neapykantos kurstymas per Žinių radiją yra nuolatinis ir pastovus reiškinys.
Pvz., Žinių radijoje laidoje „Vyrai kalba“. Ar nuo šiol bus abejojančių, kad dėl karo kalta visa rusų tauta? buvo paskelbta, kad dėl karo Ukrainoje kalta visa rusų tauta
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ziniu-radijo-contribee/vyrai-kalba-ar-nuo-siol-bus-abejojanciu-kad-del-karo-kalta-visa-rusu-tauta?video=1


Laidos vėdėjas R.Musnickas ne kartą savo laidose ragino imti įkaitais visus Rusijos piliečius, gyvenančius ne Rusijoje.
Atrodo, kad tokiai pozicija pritaria ir jauna teisėja Mikužytė, kuri nurodo, kad „.,,šiuo atveju atitinkami Š. Jasiukevičiaus pasisakymai apie Rusiją, rusus buvo įvertinti kaip turintys kitos tautos niekinimo apraiškų ir pan., vis dėlto negalima nesutikti pirmiausia su pozicija, kad pats pasisakymų turinys turi būti įvertintas ir visame laidos kontekste, o būtent – iš laidos turinio matyti, kad buvo diskutuojama ir pasisakoma apie įspūdžius grįžus iš Ukrainos, inter alia ir pagrindinė tema „Ar Lietuva galiausiai išmoko Ukrainos pamokas“ yra betarpiškai susieta su tuo, kad, kaip kad nurodo minėtos laidos pašnekovai – būnant Ukrainoje ne kartą jų kariškiai klausia būtent šio klausimo. Iš viso laidos turinio matyti, kad visi pasisakymai yra betarpiškai susiję su aktualia situacija Ukrainoje, bei šiuo aspektu negalima nesutikti su vertinimu, kad Šarūno Jasiukevičiaus dalis pasisakymų, nors ir turinčių, kaip kad minėta, neigiamą atspalvį, iš esmės vertintini kaip išreiškiantys jo nuomonę apie rusus, Rusijos kaip valstybės veiksmus ir pan.”.
Atkreipiamas dėmėsys, kad teisėja Mikužytė iš esmės pritaria jau minėto Jasiukevičiaus nuomonei, ir jo apibūdinimus vertina kaip jo „nuomonę apie rusus”.
Nors tokia Jasiukevičiaus terminologija, kaip „visi rusai yra žudikai”, „Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi” pilnai atitinka BK 170 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką.
Kitaip sakant, Jasiukevičiaus pasisakymai apie rusus, kuriems pritaria ir teisėja Mikužytė, yra identiški garsaus politinio veikėjo Adolfo Hitlerio pažiūroms, kurias jis išdėstė savo garsioje knygoje „Mano kova”.
Pagal nacių ideologiją, rusai yra „Untermensch”, arba „pusiau žmonės”.


https://en.wikipedia.org/wiki/Untermensch


Negaliu patikėti, kad demokratinė Lietuva nusirito iki tokio nacių Vokietijos lygio, kai per nacionalinį radiją yra raginama susidoroti su kitos tautybės žmonėmis.
Kadangi gyvenu Lietuvoje ir esu šios valstybės pilietis, negaliu su tokiu neapykantos kurstymu susitaikyti, tuo labiau, kad iš istorijos vadovėlių žinau, kuo baigiasi toks neapykantos kurstymas – masinėmis žūdynėmis.
Tam ir priimti įstatymai, kad to nebūtų, tačiau Lietuvos valstybės pareigūnai elgiasi kaip trečiame reiche ir nurodo, kad patys žydai kalti, kad gimė žydais, todėl jų vieta – išlėkti per krematoriumo kaminą.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad tai ne vienetinis atvejis, tačiau neapykantos kurstymas per vadinamą Žinių radiją vyksta kasdien, ir niekas to nestabdo, atrodo, kad tai tapo valstybės politika.
Primenu dar kartą, kuo tai baigiasi – masinėmis žūdynėmis ir kraujo jūra.
Todėl visiškai nesutiktina su jaunos panelės Mikužytės nuomone, Jasiukevičius turi teisę skatinti susidoroti su rusais, nes jie yra „pusiau žmonės” „unterdemnch”.
Teisėja Mikužytė, panašiai kaip savo knygoje politikas Adolfas Hitleris randa pateisinimų, kodėl reikia sunaikinti visus rusus : „…tai neišvengiamai susiję ir su aštresnių pasisakymų galimybėmis, juolab įvertinus, kad šiuo atveju pasisakoma apie kaimyninę Rusijos valstybę, bei šioje situacijoje negalima būti ignoruojama, kad istoriškai santykiai su Rusija buvo sudėtingi….pasisakymais nėra skatinama neapykanta, raginama panaudoti smurtą prieš tam tikrą žmonių grupę ir pan.
Kaip minėjau, teisėjos Mikužytės požiūris visiškai sutampa su garsaus politiko Hitlerio nuomone, kad rusai yra „pusiau žmonės” : „, konkreti veika nelaikytina tokio pavojingumo, kad būtų pakankamas pagrindas taikyti asmeniui baudžiamąją atsakomybę”.
Teisėja Mikužytė atsisakė vertinti ir kitas Žinių radijo laidas, kuriam skatinama neapykanta rusams.
Visa tai sukuria pavojinga precedentą – su tokia politika mes esame per centimetrą nuo karo su Rusija, kuriame mes visi būsime sunaikinti.
Ar rusams nekils abejonių, kad reikia sunaikinti tą tautą, kuri viešai juos vadina „gyvenančiais srutų duobėje”, kitaip sakant antrarūšiais žmonėmis. Prisiminkime, kuo tai baigėsi.
Remdamasis išdėstytu, ir BK 170 str., prašau teismo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį.
Taip pat prašau teismo spręsti klausimą ir dėl juridinio asmens – Žinių radijo atsakomybės už neapykantos kurstymą, nes ta neapykanta jau tapo norma minėtame Žinių radijoje.
Atrodo, kad mes jau gyvename nacių Vokietijoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias