Teisėja R. Beinoravičienė : „Visi skundai apie teisėjų nusikaltimus turi keliauti į šiukšlių dėžę”

0

Šitas Vilniaus miesto apylinkės teismas nepaliauja manęs juokinti.

Šį kartą pasižymėjo tokia teisėja Renata Beinoravičienė.

Ji nurodė, kad prokuratūros praktika mesti pareiškimus apie sunkius prokurorų ir teisėjų nusikaltimus tiesiai į šiukšlių dėžę yra stačiai pavyzdinis veiksmas „teisinėje demokratinėje” Lietuvoje.

Tokia nutartis yra neteisėta ir naikintina tokiais pagrindais:

 1. 2024-05-23 kreipiausi į taip vadinamą prokuratūrą skundu, kuriame išvardinau sunkius teisėjų ir prokurorų nusikaltimus, prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą. Praėjus 17 dienų, tačiau prokuratūra niekaip nereagavo į mano skundą, neatsiuntė jokio atsakymo, tiesiog ignoravo mano pranešimą.
  Tada kreipiausi į taip vadinamą Vilniaus apylinkės teismą, nurodžiau, kad :
  BPK 166 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pradžia nurodo, kad Ikiteisminis tyrimas pradedamas:
  1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką;
 2. Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pranešama skundą, pareiškimą arba pranešimą padavusiam asmeniui.
  BPK 168 straipsnis. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą
 3. Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo duomenų patikslinimui gali būti atlikti veiksmai, kurie nesusiję su procesinėmis prievartos priemonėmis: įvykio vietos apžiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, atliktos pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, apklausos. Tokie proceso veiksmai turi būti atlikti per kuo trumpesnius terminus, bet ne ilgiau kaip per dešimt dienų.
 4. Skunde taip vadinamam apylinkės teismui nurodžiau, kad kaip minėjau nuo gegužės 23 d. iki dabar, birželio 10 d., praėjo jau 17 dienų, tačiau prokuratūra niekaip nesureagavo į mano skundą. Nurodžiau, kad BPK – 168 str. nuostatos imperatyviai įpareigoja prokurorą ar ikiteisminio tyrimo pareigūną priimti nutarimą dėl besikreipiančio asmens skundo, pareiškimo ar pranešimo, kuriais prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą, o apygardos teismas vertina tik žemesniojo teismo priimto sprendimo dėl prokuroro nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą.
 5. Apylinkės teismo teisėja Beinoravičienė skundžiamoje nutartyje nurodė, kad prokuratūra gali pranešimus apie sunkius nusikaltimus mesti tiesiai į šiukšlių dėžę, nes ji neva neturi pareigos tirti nusikaltimus.
  Tai eilinis degradavusios ir save „kontroliuojančios” teismų sistemos pavyzdys – priešingai nei nurodo teisėja Beinoravičienė, BPK 2 str. 2 straipsnis. Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas nurodo, kad : Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.
 6. Įiuo atveju teisėja Beinoravičienė pripažįsta, kad „pareiškėjas gegužės 23 d. kreipėsi į prokuratūrą su skundu, praėjo 17 dienų, tačiau prokuratūra niekaip nesureagavo į šį skundą. Ikiteisminio tyrimo teisėja pažymi, kad pareiškėjas 2024-06-10 skunde neskundžia jokio konkretaus prokuroro nutarimo”.
  Nors skunde buvo aiškiai nurodyta, kad aš skundžiu prokurorų neveikimą, tačiau teisėja Beinoravičienė nesugebėjo to perskaityti. Ji nurodė, kad „Nagrinėjamu atveju pagal pareiškėjo pateiktus duomenis spręstina, kad nebuvo priimtas joks sprendimas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, taip pat nėra skundžiamas joks procesinis veiksmas jau atliekamame ikiteisminiame tyrime”.
  Kitaip sakant, teisėja pripažįsta, kad mano skundas nukeliavo į šiukšlių dėžę irsunkūs nusikaltimai liko neatskleisti, tačiau tai neva yra teisėta.
  Žinoma, kad tai nesąmonė, tačiau iš šios degradavusios teisinės sistemos nieko kito ir nesitikėjau. Tokios beinoravičienės ir toliau rašinės panašias nesąmones, kol nesulauks už tai atsakomybės. Be to, priešingai nei nurodė teisėja Beinoravičienė, įstatymai suteikia pareigą teismui kontroliuoti prokuratūros neveikimą.

173 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai
Ikiteisminio tyrimo teisėjas šio Kodekso nustatyta tvarka:
7) nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro veiksmų;
Šiuo atveju aš skundžiau prokuratūros neveikimą, o teisėja nurodė, kad „vzio zakonno”.
BPK aiškiai nurodo, kad prokuroras turi priimti nutarimą pradėti arba ne IT, o teismas turi prižiūrėti, kaip jis laikosi šios įstatymo normos.
Dar kvailiau atrodo teisėjos Beinoravičienės argumentas, kad aš neskundžiu jokio procesinio veiksmo. Tai, jokio raštelio ar nutarimo nėra, tačiau aš skundžiu neveikimą.
Teisėjai Beinoravičienei vertėtų atsiversti BPK ir jį pavartyti, o ne „įjungti idiotą”, kaip įpratę elgtis minėti teisėjai.
Teismo ir prokuratūros funkcija yra išsamiai aparšyti Vilniaus apygardos teismo nutartyje byloje Nr. 1S-107-1121/2024 :
Aukštesnysis teismas papildomai atkreipia dėmesį į įstatyminį reguliavimą, kuriuo remiantis tik ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui (BPK 168 straipsnio 5 dalis). Apygardos teismo vertinimu, tokiu įstatyminiu reglamentavimu užtikrinamas teisinių santykių stabilumas ir apibrėžtumas, kadangi ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras yra įpareigotas priimti nutarimą, kuriam keliami pagrįstumo, motyvuotumo, teisėtumo reikalavimai. Taip pat įstatymų leidėjas BPK nustatyta tvarka užtikrina asmenims galimybę tokį procesinį sprendimą apskųsti. Nagrinėjamu atveju palikus nenagrinėtą pareiškėjo Aurimo Drižiaus prašymą ir pateikiant informacinio pobūdžio atsakymą, kuriame išsamiau nebuvo analizuojamos faktinės aplinkybės ir nepateikiamas jų teisinis vertinimas, tik fragmentiškai nurodant, jog prašymas yra kartotinis, pareiškėjui atimama galimybė apskųsti tokį atsakymą ir tikėtis efektyvaus ikiteisminio tyrimo institucijų ir prokuratūros darbo, kuriuo būtų ginami asmens, visuomenės interesai. Be to, atkreipiamas dėmesys ir į baudžiamojo proceso paskirtį, iš kurios išplaukia pareiga prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Todėl motyvuotai atsakyti į pareiškėjo prašymą, įvertinti faktines aplinkybes, galimų nusikalstamų veikų kontekste, galima tik išnagrinėjus prašymą ir priėmus BPK numatytą procesinį sprendimą.

Remdamasis išdėstytu ir BPK 168 str. prašiau teismą įpareigoti taip vadinamą prokuratūrą vykdyti savo pareigas ir mano prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo perduoti nagrinėti Lietuvos Respublikos prokuratūrai Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
Remdamasis išdėstytu, BPK 2 str. BPK 166, 168 ir 172 str, prašau panaikinti skundžiamą apylinkės teismo nutartį.
Negi jums paties dar neatsibodo vaidinti, kad vykdote „teisingumą”?

Aurimas Drižius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias