Teisėja Violeta Olcvikienė Lietuvos vardu  toliau  traiško  Astą Rubinaitę

0

Lietuvos  respublika  toliau  traiško  A.Rubinaitę

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

Apie Astos Rubinaitės (toliau Asta) teismą, įvykusio per Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, kai Klaipėdos apylinkės teismo teisėja, senai pati privalėjusi būti ne tik administracine bauda bausta, bet ir teisiama, pasidariusi vaiką nuo vedusio kolegos,  tebesėdi  ne įkalinimo įstaigoje, (ne dėl vaiko, o dėl kitų nusikaltimų) bet teismo Rūmuose, teisėja Violeta Olcvikienė, pilna žodžio prasme, vykdo prieš Astą genocidą. Nutarė Astą, turinčią aukštesnį išsilavinimą (JAV) negu mūsų Teisingumo ministrė, arba pati Olcvikienė, nusprendusi neribotam laikui Astą uždaryti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę-kalėjimą, su tikrais psichiniais ligoniais, nusikaltėliais, žmogžudžiais. Pvz., moteris nužudo savo vyrą, nuteisia į kalėjimą, paleidžia anksčiau laiko, laisvėje nužudo antrą vyrą, tada uždaro į Rokiškio psichūškę, kurioje per naktis visi kriokia rėkia. Įsivaizduokite, kaip šalia gulėti visiškai sveikai reiktų Astai. Taip gulėjo policijos veteranė Skaista Rakauskienė, kol neišnešė kojomis į priekį. Dabar eilė Astai?  Todėl kalbėsimės su turinčiu ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, dirbusiu su visiškai slaptais dokumentais, bei agentūrinį darbą, kuris stebi šią klastojamą Astai b.bylą, Pranu Pričkumi.

Z.V. Dėkoju, kad Tamsta sutikote pasidalinti savo įžvalgomis apie Astai sukurptą neprieinamą, visiškai slaptą baudžiamąją bylą. Skaitytojai domisi, neišsiplečiant,  prašom pakomentuoti ar teisėja Olcvikienė, nuteisusi nenustatytam terminui Astą, priverstiniam gydymuisi į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, (kalėjimą-Z.V.) padarė procesinių pažeidimų?

P.P. Ačiū už suteiktą garbę. Kiek padarė ši tariama teisėja pažeidimų, vien šioje b. byloje, teisinėje valstybėje, pati sėdėtų kaltinamųjų suole.

Z.V. Čia tai bent, suintrigavote su tokiu įvertinimu, manau ne tik mane, bet ir mylimus skaitytojus, nagi rėžkite.

P.P. Nesiverčia liežuvis vadinti ją teisėja, vadinsiu tiesiog Olcvikienė, pirmas grubiausias jos nusižengimas, kad kaltinamajai Astai, posėdžio metu neleido prisijungti per „zoom“ platformą.  Ant trikdžių nenurašys, nes yra ekrano nuotrauka, kad būtent nepajungia teismas. Kadangi teismas paskirtas skubos tvarka, Astai nesuteikė galimybių susipažinti su b. byla Nr. 414-563 medžiaga, kad Asta yra psichiškai sveika, nesuteikė galimybių surinkti ir pateikti iš kitų medicininių įstaigų dokumentų, o pateiktų Astos gynybai svarbių, nenagrinėjo. Tarkim psichiatras Rokas Ryselis, atostogavo užsienyje, grįžo tik teismo dieną. Išsireikalauti iš Šveicarijos, kur dirbo atsakingose pareigose ir t.t.

Z.V. Ar tai pažeidimas dėl neprijungimo prie „zoom platformos?

P.P. Neapsimetinėk, gerbiamasai juodu guminiu ir dar skrendančiu, tai ne pažeidimas, o labai grubus pažeidimas, netgi nusikaltimas. Neleisti pasisakyti kaltinamajai teismo posėdžio metu ir nuteisti, ar nematome, kur su tokiomis teisėjomis nuėjome. Pas nacius buvo toks gestapo saugumo padalinys SD, kuris kontroliavo reicho saugumą, dabar Landsbergio chuntos, persekiojo opozicines partijas, jos lyderius (A.Paleckio atvejas) suiminėjo, bei kalindavo koncentracijos lageriuose. Kažkas panašaus vyksta ir pas mus dabar, tik švelnesne forma, kol kas. Rokiškio psichiatrinė ligoninė, tai ne ligoninė, o baisus normaliam žmogui kalėjimas, maistas tinkamas tik kiaulėms, duonos, net druskos trūkumas, nors už žmogų iš ligonių kasų gauna po 1500 eurų. Priminsiu, kad teisiama Asta tik už nepasirodymą Klaipėdos „Uosto poliklinikos“ psichiatrei, jeigu taip galima ją vadinti,  Jolitai Sabaliauskienei, atvirai bendradarbiaujanti su represinėmis struktūromis. Ji parašė represantams raštą, kad nepasirodė pas vadinamos psichiatrės, nors telefonu buvo susitarusios, kad jeigu iki 1 d. sekančio mėn. išsiregistruos iš jos, niekam jokių raštų nerašinės, bet jei neatvyks, pasiūs į Rokiškio vadinamą ligoninę. Asta išsiregistravo 29 d. apie ką pranešė telefonu ir el. laišku Jolita Sabaliauskienei. Deja, vadinama psichiatrė, galimai neskaičiusi net Hipokrato priesaikos, pasiuntė raštą į teismą, už ką dabar Asta ir teisiama.

Grįžtu prie Jūsų paminėtos „zoom“ platformos. Olcvikienė, ar kitas jos prašymu, nepajungė. Ką tai reiškia? Žinant jos nebaudžiamumą, už jos nusižengimus ir nusikaltimus, ji atliks nepriekaištingai bet kokį užsakymą. T.y. už nedalyvavimą teismo posėdyje, būtų priėmusi atskirą nutartį, Astą areštuoti nedelsiant. Laimei mama, kaip liudytoja, davė parodymus per savo pajungtą „zoom“ platformą. Asta pasinaudojusi proga, bandė duoti parodymus, prašyti atidėti bylą, nagrinėti posėdžio metu jos pateiktus dokumentus ir t.t. Supratusi Asta, kad Olcvikienės užduotis tik ją uždaryti, paprašė nusišalinimo nuo bylos nagrinėjimo (yra garso įrašai). Vietoje to, kad jos prašymą perduotų teismo pirmininkei, kuri privalo per tris dienas išnagrinėti Astos prašymą, Olcvikienė atjungė ir mamos „zoom“ platformą. Astos pateiktus dokumentus, kad yra psichiškai sveika, nenagrinėjo.

Z.V. Peršasi mintis, kad byla yra užsakyta?

P.P. Jouds guminis vo skrend, yr varna. Neapsimetinėk varna.  Man nekyla jokių abejonių. Būtent, kai Asta buvo teisiama Alytaus teisme pagal kitą sufabrikuotą b.bylą, advokatas, kaimynas prieš tai siūlęs (yra įrašai)  Astai pasivolioti po palmėmis, demonstravęs po darbo kabinete,  užrakintęs duris, savo švelnius pirštelius, matomai norėjęs juos užkišti už Astos kelnaičių, expolicininkas, exadvokatas Antanas Pliauga,  tam pačiam teisme jo dukra teisėjauja, a.a. žentas pol. komisaras, teismo posėdžio metu ne vietoje ir ne laiku prasižiojo, kad Asta faktiškai , (grėsė 7 m. kalėjimo), teisiama visai už kitką t.y. kaip šnipė, už šnipinėjimą. Už šį prasiplepėjimą (yra įrašai) A.Pliauga, diplomatiškai, galima sakyti per 24 h, atsisveikino su advokato mantija. Kas Jūsų nuomone tokią galią turi? Vargšelis niekur negalėjo nei skųstis, išaiškės, kad su „kažkuo“ bendradarbiavio. Suklastota Astai byla subliuško, teisininkų kalba gavosi kliurka. Čia jau nesiperša mintis,  ši byla taip pat suklastota. Nereikia niekur dairytis, Olcvikienė elgiasi įžūliai, nebaudžiamai, o pati Astos byla, turi raudoną ženkliuką, o tai reiškia, kad byla yra visiškai slapta, negali žvilgtelt net teismo sekretorė. Astai pirmas advokatas paskiriamas, buvęs prokuroras ir dabar turintis teisę priėjimą prie slaptų dokumentų, taip taip, tas pats kuris dirbant kartu su Olcvikiene prokuratūroje, užtaisė jai vaiką. Šis advokatas A.Kvaščevičius, dukros motinai Olcvikienei, teismo posėdžiu metu (yra įrašas) kategoriškai pareiškė, kad Asta sau ar visuomenei sukelia pavojų, klausimo nenagrinėti, o tik ar buvo 1 kartą atsižymėti atvykusi pas psichiatrę ar ne. Nebuvo, reiškia pažeidimas, reikia tenkinti  psichiatrės Jolitos Sabaliauskienės teikimą, ją įkišti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę-kalėjimą nenustatytam laikotarpiui ir pridūrė: – ar aišku teisėja. Buvęs prokuroras A.Kvaševičius galimai susimaišė, pamiršo, kad jis nebe prokuroras, o advokatas. Tikras, ne sisteminis advokatas, būtų įrodinėjęs, kad Asta niekam pavojaus nėra sukėlusi. Jo pasisakymas, dar kartą įrodo, kad byla užsakyta. Suprantama Asta pasiūlė, sistemos gerbiamam advokatui, nusišalinti, ką jis atsiprašęs ir padarė. Pasiūlė advokatas įkišti Astą į stacionarą, ką jo vaiko motina Olcvikienė ir nuteisė, atsiprašęs Astos galvoja kaip atlikęs išpažintį. Ne gerbiamas A.Kvaščevičiau, istorijos nesuklastosi. Apie jūsų, tautos teisininkų padugnes, bus išleista ir knyga. Skaitys ir vaikai ir vaikaičiai.

Z.V. Tai gal galite priminti, kam, už neatsižymėjimą, anais laikais, buvo keliamos baudžiamosios bylos?

P.P. Be problemų. Ne kartą teistiems, recidyvistams, savaitėje kartą reikėdavo atsižymėti milicijos poskyryje, neatsižymėjo, administracinė mizerna baudelė. Privalėjo nuo 22 h iki ryto 6 h būti namuose. Apylinkės inspektorius privalėjo tikrinti. Neaptikus namuose, dažniausiai eidavo su draugovininkais, kad būtų liudininkų, neradus, surašydavo neradimo laisvos formos protokolą.  Surinkus tris pražangas, medžiaga perduodama tardytojui. Apklausiami darbuotojai, liudytojai. Po to bylą peržiūri prokuroras ir ją perduodavo teismui. Būdavo, kad ir nenuteisdavo. Stebimasis pateikdavo nors vieną įtikinamą motyvą, dėl ko neatsižymėjo, ar nebuvo namuose pvz. nespėjo laiku grįžti iš kaimo namo, teismas bylą gražindavo.

Z.V. Sakykit prašau, kodėl nei sau nesukėlusi pavojaus, nei aplinkiniams  Asta be tardymo, be apklausų, neatsižvelgiant į jos pateiktus dokumentus iš kitų psichiatrų, kad yra psichiškai sveika, Olcvikenė vadovavosi  vien psichiatrės Jolitos Sabaliauskienės šikpopieriu,  Asta  iš kart siunčiama neribotam laikui į Rokiškio psichiatrinę ligoninę –  kalėjimą?

P.P. Reikia Tamstai atidžiau klausytis. Aiškiai sakiau, kad byla turi raudoną ženkliuką, kas reiškia, kad prie jos turi priėjimą tik turintys teisę vartyti slaptus t.y. suklastotus VBS (Viena Bobutė Sakė) dokumentus.

Z.V. Atsiprašau gerbiamasai, tai kodėl čia minima psichiatrė Jolita Sabaliauskienė, taip aktyviai talkina represantams, stengiasi izoliuoti nekaltai, nuo visuomenės visiškai sveiką, tik  nuo 5 m. tąsymų, persekiojimų, sutrikus širdžiai, būtina operacija, įkišti Astą, į psichuškę neribotam laikui?

P.P. Šiaip, berods spalio 27 d. išleis apie pusmetį neteisėtai įkalintą Iloną Legeckaitę, o laikyti tuščią lovą didžiulis, jų asmeninei kišenei, nuostolis. Kad nebūčiau teisiamas už melagieną, įvardinkim mano šneką kaip liudijimą. Tarkim, šeimos daktaras, atsiunčia pasveikusį ligonį  į medicinos centrą reabilitacijai. Medicinos centras,  nuo kiekvieno reabilituoto, iš ligonių kasų gauna apie 600 eurų, dabar tikiuosi daugiau. Metų gale, medicinos centras suveda balansą, ne mažiau 10 procentų, nuo iš ligonių kasų gautos sumos, kišami į vokelius šeimos daktarams, už atsiūstuosius.Jeigu prasitarsiu, kad prie vokelio gaudavo ir šakotį (bankucheną), kai kam taps aišku, koks ir kieno tai medicininis centras. Todėl nepasakosiu (šypsosi Z.V.).  Įtakingiems paslaugos gavėjams brangiausios, prasčiokams kuo pigiausios.  Turimomis žiniomis, Rokiškio vadinama ligoninė, vadovas Algimantas Liausėda, taip tas pats, kuris per savo daktarą-kilerį pasiuntė, pol. komisaro Dariaus Žukausko prašymu,  pol. veteranę Skaistą Rakauskienę, už pranešimą apie narkotikų gamybą, myriop. Rokiškio psichūškė, už kiekvieną „galvą“ iš ligonių kasų, gauna po 1500 eurų į mėnesį, neatmetama tikimybė, kad 1 mėnesinį atlygį t.y. 1500 eurų gautų ir iš pažiūros nekalta avelė, psichiatrė Jolita Sabaliauskienė. Antraip iš kur toks noras,  primyktinai Astą tik uždaryti. Pacituosiu jos žodžius: kadangi Asta neatvyko pasirodyti, viską ji prisimena, aš negalėjau jai paskirti atitinkamų vaistų. Klausyk, nekirpta ir nešukuota prieš plauką avele, Astai jokių vaistų nepriskyrė nei Utenos, nei Rokiškio psichuškės, o Tamsta užsimanei tručinti ir izoliuoti visiškai sveiką Žmogų Astą, kam tarnauji? Asta nei sau nei aplinkiniams, jokio pavojaus nesukėlė, pavojų sau ir aplinkiniams sukėlė Olcvikienė. Kartą girta pylėsi į medį, antrą kartą po naktino lėbavimo, vėl su a/m per griovį į medį. Ši, morališkai ir psichiškai nestabili Olcvikienė, akivaizdžiai sukėlusi ne tik sau, bet ir aplinkiniams grėsmę netgi du kartus, dabar teisia, teisės srityje, pranašesnę, nei karto nesukėlusią nei sau, nei aplinkiniams grėsmės, Astą. Kaip Teisingumo ministrė bakalaurė, „teisia“ profesorių advokatų exvadovą Vėgėlę, kuri neturi teisės būti net advokate. Iki ko nusiritome. Kad nebūtų pažeistos tokių prietrankų teisės, mes privalome paklusti? Atsiprašau. Šustauskai, kur Tavo žadėtas Kalašnikovas, nesigirdi tratesio?

Z.V. Baisu Tamstos ko ir beklausti. Gal grįžkime prie paleistuvės, dar vis teisėja vadinamos, realios kandidatės į Rokiškės psichūškę, Olcvikienės?

P.P. Patinka man su Tamsta bendrauti, kad vadinate tikrais vardais. O kaip kitaip ją pavadinti, jeigu pasidarė vaiką nuo vedusio vyro, kuris ne vieną dešimtmetį mokėjo alimentus. Aišku neteiksiu, kad santykiavo ant darbo stalo, o partneris stovėdamas ant grindų, arba kita poza, galva po stalu, rankos ant stalo, bet faktas, kad alimentininkas užtaisė. Uždraudė ši nelaboji, netgi susitikinėti su savo vaiku. Sužinojęs, tuometinis Klaipėdos padorus prokuroras Ignas Laucius, abiejų paslaugų atsisakė. Jis tiko policijai, o ji į teisėjus.  Būdama girta už vairo, kaime rėžėsi į medį. Policija apiformino kaip priklauso. Įtakingas jos draugas Olcvikas, iš to kaimo, matomai pas kurį, ar iš kurio važiavo dar būdama Jakštiene, sekančią dieną persiformino avariją ant savęs. Po to ši teisėja iš Jakštienės tapo Olcvikienė. Praėjus kuriam laikui, po vakarojimo, vėluodama į darbą (darbas nuo 8:00 ) ryte, po 9 h, išlėkusi per griovį rėžėsi Giruliuose į medį. Teismo posėdžio metu, viena teisėja, sustabdžiusi teismo posėdį, pasisakiusi, kad skuba į ligoninę, gelbėti kolegės. Ligoninėje tam yra daktarai, bet turėjo problemyčių dėl blaivumo. Vėl išlindo sausa. Tik labai ilgai ir nuobodžiai gydėsi stuburą, ir kitas geismingo kūno vietas. Yra tikimybė, kad Astą teisė, turinti invalidumą Olcvikienė. Kaip žinia, teisėjai turi būti nepriekaištingos ne tik reputacijos, bet ir sveikatos.  Olcvikienei niekas negalioja, todėl ir teisia užsimerkusi.

Z.V. Rėžiate, kaip sakant, iš peties.

P.P. Kaip sakant, tik stiprios žuvys plaukia prieš srovę, o kas pasroviui, žinote patys. Kadangi šiai Olcvikienei suteikta teisė „dirbti“ su VBS slaptomis bylomis, pažymėtomis su raudonais ženkliukais, jai nuolaidžiaujama, o jeigu išvyta pradės kalbėti? Visa jų, visiškai slapta, sistema griūva. Kad ir prieš Astos teismą, Olcvikenė per kiemo duris į teismą, išburkusiu veidu, vos nepasakiau kiaulės snukiu, atsivilko 9:56 h., todėl posėdžių salėje 10:10 h dar jos nebuvo. Ne veltui teismas pavadintas Teismo Rūmais, nes Rūmų karaliams, karalienėms ir princesėms viskas galima, niekas neturi teisės kištis į jų juodus darbus. Parašykite nors ir prezidentui, atsakys tą patį.

Z.V. Gal pabaigai grįžkime prie Astos?

P.P. Olcvikienė nepajungusi Astos per „zoom“ platformą, vėliau atjungusi netgi mamą, atėmė jai galimybę išsakyti savo ginybinę poziciją. Buvo nuteista skubos tvarka. Posėdis paskelbtas ir pradėtas žodine tvarka, atjungus ir mamą, tapo rašytine tvarka. Teisiant Žmogų Astą, pažeidimų nors vežimu vežk. Suprantama Asta pati parašė apeliacinį skundą apygardos teismui, taip pat parašė ir kitas įpatingai aukštos kvalifikacijos advokatas, turintis teisę prie visiškai slaptų dokumentų priėjimą, apeliacinį skundą. Stebėsime, ar panaudos šis advokatas savo „sunkiąją“ artileriją ar ne. Pradžioje pasirodė gerai, pareikalavo, kad Olcvikenė nagrinėtų Astos pateiktus dokumentus, bei Astos pavojingumo sau ir visuomenei.

Šiandien, t.y. spalio 25 d. Asta gavo iš VRM žinią, kad iš Kauno į Alytų tariamiems teisėsaugininkams, atsiuntė kitą bylą, kurioje Asta yra paskelbta įtariamąja. Iš įtariamosios paversti į kaltinamąją, kaip man ir Tau apmyžti vieną pirštą. Matomai iš čia aprašytos bylos, gausis „kliurka“, tai tąsys toliau, ir taip jau 5 metai. Nors Asta turį įregistravusi savo teisinę įmonę,  vertėjavimą, nes moka, o ne žino, ne vieną užsienio kalbą, dirbti ir nešti valstybei pelną, nėra kada. Nori ją, kaip policijos veteranę Skaistą Rakauskienę iš Rokiškio tariamos ligoninės kalėjimo, išnešti kojomis į priekį. Visi tik ir žiūri į kapitalistinį pasaulį, gaila, kad psichiatrai privalantys gydyti, tarnauja represiniams organams. Asta per savo gyvenimą neturėjo jokių psichinių sutrikimų, neturi lyg šiol, ją nori paversti daržove Alytaus vadinami teisėsaugininkai. Visų sveikata ne geležinė.

Pateiksiu ištrauką iš Astos pateiktos psichiatro išvados: „Tiriamoji simpatiškos išvaizdos, draugiška, kontaktui prieinama, tačiau stebimas suklysti jautrumas, jautriai reaguoja į nesėkmę. Motyvacijos tyrimams pakanka“. Stebėdamas, kaip krimtęs filosofijos psichologijos mokslus, vieną sakinį „menkas pasitikėjimas savimi“ iš konteksto išėmiau, kadangi per trejų metų bendravimo, pastebėjau, kad pasitikėjimas savimi, pas Astą išskirtinis. Tai įrodo faktas, kad trukdant prokurorams, teisėjams ir exadvokatui A.Pliaugai, be advokato, sugebėjo jiems įrodyti dokumentų klastotes ir laimėti tėvo palikimą. Dokumentų klastotojams nei plaukas nuo galvos nenukrito, vietoje Astos apdovanojimo už nusikaltimo išaiškinimą, tąsoma po psichuškes.

Žinau, kad Asta per 5 m. yra išsileidusi visas santaupas, vertina kiekvieną centą, manu tikrai yra galinčių ją paremti. Per kančias išprašiau banko sąskaitą. Nr. LT 307 3000 101 300 75546 Asta Rubinaitė swedbank. Duodanti ranka, tuščia nebūna.

Pabaigai norėčiau priminti Jūsų, praėjusiame numeryje, represantams skirtus labai taiklius žodžius: Vanduo nuplaus jūsų mėšlinus pėdsakus, vėjas užpūs kapų žvakes, bet apie jus prisiminimų niekas neištrins. (vertimas į rusų kalbą: čto napysano pierom, nie vyrubiš i toporom)

Z.V. Nuoširdus ačiū už Jūsų išsakytus pastebėjimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias