Teisėjai Povilanskas ir Pauliukėnas deda pagrindą puikiai karjerai – drąsiai klastoja savo nutartis

0

Į nutarčių klastojimo estafetę stojo ir Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Pauliukėnas
Aurimas Drižius
Negaliu atsistebėti visa „teisine sistema’ – vienam teisėjui suklastojus savo nutartį, likusieji kaip pasiutę toliau klastoja jau savo nutartis, kad tik ištraukti pirmąjį klastotoją. Nes kitaip sugrius visa „teisinė piramidė”, arba „teisinė valstybė.


Trumpai situacija tokia : dar 2022 m. kovo mėnesį tokios valdiškos įstaigėlės, skirtos naikinti laisvą spaudą, pavadinimu Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vadovė Ramanauskaitė nurodė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.


Neva jis platina dezinformaciją ir melą. Kreipiausi į teismą, ir Vilniaus apygardos administracinis teismas po dešimt mėnesių minėtą Ramanauskaitės nutarimą panaikino kaip nepagrįstą ir neteisėtą.
Tada kreipiausi į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos Ramanauskaitei už šmeižtą.
Nurodžiau, kad G. Ramanauskaitė tyčia apie mane paskleidė šmeižtą – neva aš nuolat darau nusikaltimus (tyčia skleidžiu dezinformaciją, melagingą informaciją. Ši žinia buvo paskleista labai plačiai, per visus Lietuvos interneto paslaugų tiekėjus, kurie nedelsiant įvykdė ŽEIT nurodymą ir apribojo prieigą, tai yra išjungė portalą www.laisvaslaikrastis.lt).
Nurodžiau, kad minėti G. Ramanauskaitės teiginiai yra tyčia paskleistas šmeižtas. G. Ramanauskaitė, išplatindama savo raštą Nr. S-288, padarė nusikaltimą – apšmeižė portalą laisvaslaikrastis.lt ir jo leidėją (Aurimą Drižių).
Portalas buvo uždarytas, toks liko ir praėjus daugiau nei metams, prarado visus savo skaitytojus (daugiau nei 100 tūkst. žmonių per mėnesį), todėl jam buvo padaryta didžiulė žala.
Ramanauskaitė rėmėsi ŽEIT ekspertės Aliono Gaidarovič raštu, kuriame buvo nurodyta, kad portalas neva skleidžia melą ir todėl jį reikia uždaryti. Ironiška, kad Gaidarovič kaip melagingą nurodė britų portalo off-quardian.com publikacijas, kuriame jokio melo nebuvo.
Vilniaus apygardos teismas 2023 m. birželio 1 d. priėmė nutartį, kuria nurodė, kad šmeižto kvalifikacijai trūksta to, kad Ramanauskaitės ir A.Gaidarovič šmeižtas nebuvo paskleistas per žiniasklaidos priemonę, todėl atsisakė pradėti tyrimą.


Tada internete suradau papildomus įrodymus, kad Ramanauskaitės šmeižtas buvo paskleistas ir per žiniasklaidos priemonę – agentūrą BNS. Tada pakartotinai kreipiausi į teismą, nurodžiau naujas aplinkybes, BPK 217 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, nurodoma, kad kartu su nauju skundu buvo pateikti nauji įrodymai, paaiškėjo naujos aplinkybės apie tai, kad šmeižikiška informacija buvo pateiktas ir per visuomenės informavimo priemones, todėl buvo būtina atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.
Vilniaus apygardos teismo teisėjas M.Povilanskas atsisakė pradėti tyrimą Ramanauskaitės atžvilgiu vieninteliu pagrindu – neva nebegalima persekioti nelaimingos ir daug iškentėjusios Ramanauskaitės dėl to, kad nebegalima jos persekioti už tą patį nusikaltimą antrą kartą.
Tada kreipiausi dėl teisėjo M.Povilansko klastotės. Nurodžiau, kad apygardos teismo teisėjas Povilanskas turėjo žinoti bent jau elementarius BPK 3 straipsnio reikalavimus :

 1. Baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas:
  6) asmeniui, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis dėl to paties kaltinimo arba teismo nutartis ar prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu;
  Vilniaus apygardos teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė birželio 1 d. nurodė, kad atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą ŽEIT vadovių adresu vieninteliu pagrindu – nes pasikeitė baudžiamasis kodeksas. Ir kaip šmeižtą galima traktuoti tik informaciją, kuri buvo paskleista per visuomenės informavimo priemonę.
  Kai nurodžiau, kad Ramanauskaitės šmeižtas buvo paskleistas ne tik tiesiogiai visiems interneto tiekėjams, tačiau ir per žiniasklaidos priemonę, tai teisėjas Povilanskas nurodė, kad nebegalima „persekioti” Ramanauskaitės dėl to, kad „negalima persekioti už tą patį nusikaltimą antrą kartą”.
  Nurodžiau, kad tai teisėjo Povilansko klastotė, nes joks tyrimas Ramanauskaitei dėl jos šmeižto, išplatinto per spaudą, nebuvo tiriamas arba nagrinėjamas. Teisėjas turėjo žinoti elementarias BPK normas, kad tyrimas nepradedamas, kad yra „prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu”. Nors pagrindas buvo visai kitas, teisėjas Povilanskas suklastojo nutartį ir nurodė, kad Ramanauskaitės nebegalima persekioti.
  O teisėjo Povilansko klastotę išnagrinėjo toks Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Pauliukėnas taip pat priėmė nutartį atmesti mano skundą ir nepradėti ikiteisminio tyrimo.
  Į šią savo nutarti teisėjas Pauliukėnas įrašė žinomai melagingus duomenis, tai yra nurodė, kad visi mano skunde išdėstyti faktai ir aplinkybės „neatitinka tikrovės” ir nėra objektyvių duomenų.
  Tokiu būdu teisėjas Pauliukėnas, įrašęs į savo nutartį žnomai melagingus ir savo išgalvotus duomenis, ją suklastojo.
  Visos mano aprašytos faktinės aplinkybės yra įvykusios, jas labai lengva patikrinti, nes teisėjas Pauliukėnas turėjo visus įrodymus – tai yra teismų nutartis, kurios patvirtina mano išvardintas aplinkybes.
  Nurodžiau, kad teisėjas Povilanskas suklastojo savo nutartį, nurodęs, kad negalima persekioti Ramanauskaitės antrą kartą tuo pačiu pagrindu.
  Nors pagrinas buvo visai kitas – tai jos išplatintas šmeižtas per BNS agentūrą. Tai yra 2022 m. per agentūrą BNS buvo išplatintas straipsnis „Policija dėl karo kurstymo ir propagandos apribojo prieigą prie keliasdešimties portalų – BNS TEMA”
  https://www.bns.lt/topic/1911/news/65910029/
  Šiame straipsnyje buvo nurodyta, kad uždarytas ir portalas laisvaslaikrastis.lt:
  Prieiga apribota ir prie laisvaslaikrastis.lt, bukimevieningi.lt, musutv.lt, ausra.info, kazimierasjuraitis.lt, musutv.lt, neredaguota.lt, baltnews.lt, nepriklausomizurnalistai.eu, klaipeda1945.org, pressjazz.tv, 3min.lt, 20min.lt bei kitų tinklalapių lietuvių, rusų kalbomis, ir cituojama ŽEIT vadovė Ramanauskaitė, kuri sako, kad Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė sako, kad tarnyba ir anksčiau gaudavo informacijos apie svetaines, socialinių tinklų paskyras, kurios „sistemingai dirbo propagandos kryptimi, tačiau iki karo Ukrainoje nebuvo realios grėsmės“.
  „Matome, kad propaganda yra ypač suaktyvėjusi, tą matau ne tik aš, bet ir žiniasklaida, visa visuomenė. Įsigaliojus nepaprastajai padėčiai Lietuvoje, taip pat Terorizmo direktyva yra perkelta į nacionalinę teisę – Visuomenės informavimo įstatymą, tai paskatino imtis aktyvesnių veiksmų“, – BNS teigė G. Ramanauskaitė.
  Tai yra du skirtingi mano skundų pagrindai – ŽEIT raštas Nr. 288, ir BNS straipsnis, kuriame nurodoma, kad uždarytas portalas laisvaslaikrastis.lt, ir ŽEIT vadovė Ramanauskaitė pasakoja, kodėl jis buvo uždarytas – dėl „propagandos”.
  Du skirtingi pagrindai ikiteisminiam tyrimui pradėti, tačiau teisėjas M.Povilanskas suklastoja savo nutartį ir nurodo, kad Ramanauskaitės negalima traukti atsakomybėn dėl to pačio pagrindo – tai yra ŽEIT rašto Nr. 288.
  Tai akivaizdi teisėjo Povilansko klastotė, nes bent jau apygardos teismo teisėjas Povilanskas negalėjo nesuprasti, kad tai du skirtingi nusikaltimai – pirma šmeižtas išplatintas tiesiogiai interneto tiekėjamas išsiunčiant raštą S-288. Kai teismas pritaiko įstatymo lengvatą ir nurodo, kad šmeižtas turi būti išplatintas per žiniasklaidos priemonę, ir kai aš pateikiu įrodymus, kad tai ir buvo padaryta, teisėjas Povilanskas atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tuo pagrindu, kad neva negalima bausti žmogaus už tą patį nusikaltimą antrą kartą.
  Melas yra ir teisėjo Polujansko išvada, kad „pareiškėjo skunde nurodyti argumentai, kuriais ginčijama Skundžiama nutartis, yra nepagrįsti, o skundžiamuose procesiniuose sprendimuose padarytos išvados pagrįstos, išsamios ir motyvuotos”. Teisėjas Polujanskas nepaaiškino, kodėl mano išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Tiesiog parašė – nepagrįsti, ir tiek. Esminis BPK pažeidimas, nes teismas privalo paaiškinti savo sprendimus.
  Kaip minėjau, minėtos prokuratūros ir apylinkės teismo nutartys yra absoliučios klastotės. Tikėjausi, kad bent jau apygardos teismas bet šiek tiek gerbs įstatymus, tačiau teisėjas Polujanskas tik pakartojo prokurorės ir apylinkės teismo teisėjos melą.
  „Teismas, pritardamas ikiteisminio tyrimo teisėjos procesiniame sprendime išdėstytiems motyvams, jų išsamiau neanalizuoja ir pakartotinai Skundžiamoje nutartyje nurodytų argumentų nedėsto, o tik juos papildo atsakydamas į esminius pareiškėjo skundo argumentus”, – nurodė Polujanskas. Žinoma, jis nurodė, kad neprivalo atsakyti į visus skundo argumentus, tačiau tik į esmę.
  „Nagrinėjamu atveju Aurimo Drižiaus papildomai nurodytos aplinkybės (šmeižtas paskleistas per žiniasklaidos priemonę) nėra esminės, jos egzistavo ir buvo žinomos priimant Vilniaus apygardos teismo 2023 m. birželio 1 d. nutartį”, – tai dar viena teisėjo Polujansko klastotė.
  Ta aplinkybė, kad apygardos teismas pritaikys Ramanauskaitės atžvilgiu įstatymo normą, man niekaip negalėjo būti žinoma. Taip pat man nebuvo žinoma ir tai, kad šmeižtas buvo išplatintas per žiniasklaidą.
  Savo nutartyje teisėjas Povilanskas pripažįsta, kad „nagrinėjamu atveju dėl Aurimo Drižiaus pareiškime nurodytų aplinkybių ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti, ikiteisminis tyrimas nebuvo atliekamas, todėl šioje procesinėje situacijoje BPK 217 straipsnyje įtvirtintas reguliavimas negali būti taikomas”.
  Kitaip sakant, teisėjas Povilanskas nurodo, kad negalima pradėti ikiteisminio tyrimo G.Ramanauskaitės atžvilgiu tuo pagrindu, kad niekas negali būti persekiojamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, tačiau toje pat nutartyje pripažįsta, kad joks ikiteisminis tyrimas G.Ramanauskaitės atžvilgiu pradėtas nebuvo, ir ji niekaip nebuvo persekiojama ar nukentėjo.
  Akivaizdu, kad teisėjas Povilanskas puikiai suvokia, kad klastoja savo nutartį, nes vienur rašo, kad Ramanauskaitė jau buvo persekiojama ir nukentėjo, kitur – kad jos tyrimas jos atžvilgiu pradėtas nebuvo.
  Klastotė yra ir teisėjo Povilansko išaškinimas, kad aš negaliu pateikti naujų aplinkybių ir įrodymų : „Atsakant į Aurimo Drižiaus skundo argumentus dėl, jo vertinimu, netinkamo BPK 217 straipsnio taikymo, aukštesnysis teismas pažymi, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įstatyme yra nurodyta procesinė galimybė prokurorui pagal savo kompetenciją atnaujinti tik nutrauktą ikiteisminį tyrimą, kaip nurodyta BPK 217 straipsnyje, ir tais atvejais, kai paaiškėja esminės aplinkybės, turinčios reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurios nebuvo nustatytos priimant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tuo tarpu, ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BPK 168 straipsnio taisykles, gali būti sprendžiamas tik tokio procesinio sprendimo panaikinimo klausimas (kasacinė nutartis Nr. 2K-172-495/2023)…217 straipsnyje įtvirtintas reguliavimas negali būti taikomas. Juo labiau, kad šio procesinio sprendimo 15 punkte jau buvo minėta, kad Aurimo Drižiaus papildomai nurodytos aplinkybės negali būti laikomos esminėmis ar naujai paaiškėjusiomis”.
  Čia pat teisėjas Polujanskas viską suveda į civilinius santykius, nors straipsnis dėl šmeižto vis dar yra BK.
  Dėl teisėjo Polujansko klastotės nebuvo išaiškinas nusikaltimas – bjaurus valdžios išpuolis prieš spaudos laisvę.

Visas mano skunde išvardintas aplinkybes dėl teisėjo Polujansko klastočių jo kolega Pauliukėnas įvardino kaip tikrovės neatitinkančias ir melagingas:

Teisėjas Pauliukėnas nurodė, kad „Pareiškėjas A. Drižius, kaip matyti, tiesiog nesutikdamas su jam nepalankiais procesiniais sprendimais, prokuroro bei ikiteisminio tyrimo teisėjos atitinkamai priimtus nutarimą bei nutartį taipogi vertina kaip suklastotus, tačiau jokių naujų esminių jo pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir skunduose nenurodytų aplinkybių, išskyrus savo subjektyvų situacijos vertinimą, apygardos teismui pateiktame skunde nenurodo, iš esmės pakartojami tie patys argumentai, dėl kurių prokuroro nutarime bei ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartyje yra pakankamai išsamiai pasisakyta, šių sprendimų motyvus skundą nagrinėjantis apygardos teismas laiko pagrįstais ir sutikdamas su jais dar kartą jų nebekartoja. Šiuo atveju prokuroras pagrįstai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal A. Drižiaus skundą, o ikiteisminio tyrimo teisėja priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, atmetusi pareiškėjo skundą tuo pačiu klausimu. Apygardos teismas, išnagrinėjęs skundo argumentus ir skundo nagrinėjimo medžiagą, šiuo atveju sutinka su ikiteisminio tyrimo teisėja, jog pradėti baudžiamąjį procesą dėl A. Drižiaus pareiškime nurodytų aplinkybių nėra teisinio pagrindo, nėra jokių akivaizdžių ir objektyvių duomenų, kurie patvirtintų galbūt padarytų nusikalstamų veikų požymius”.

Kitaip sakant, teisėjas Pauliukėnas nurodė, kad teisėjas Polujanskas nesuklastojo savo nutarties, nors mano išvardintos aplinkybės įrodo, kad teisėjo Polujansko 2023-07-24 nutartis yra byloje Nr. IBPS-V-1793980-23 yra visiška klastotė.

BPK 20 str. nurodo, kad „Teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu”, tačiau teismas negali priimti sprendimo, prieštaraujančio visiems bylos įrodymams, nes tai sugriautų pačią teisinę valstybę.

Teisėjas Pauliukėnas nurodo, kad prokuroras Tarasevičiaus visiškai teisingai išnagrinėjo mano skundą ir priėmė pagrįstą sprendimą.

Tai melas ir klastotė, nes prokuroras Tarasevičius suklastojo savo nutartį, nurodęs kad minėtos teisėjo Povilansko klastotės tėra “Drižiui nepalankaus teismo sprendimo priėmimas”.
Visiškai nepagrįstai prokuroras mano išdėstytus faktus – pirmas mano skundas dėl šmeižto ŽEIT rašte Nr. S-288 buvo atmestas tuo pagrindu, kad jis nebuvo paskleistas per žiniasklaidos priemonę, o antras – tuo pagrindu, kad neva negalima persekioti žmogaus už tą patį nusikaltimą antrą kartą – vadina “mano subjektyvia nuomone”.
Tai nėra nuomonė, o faktai, kuriuos labai lengva patikrinti, ir visi mano pateikti dokumentai tai įrodo. Todėl prokuroro subjektyvi nuomonė, kad tai ne faktai, o “mano subjektyvi nuomonė”, yra eilinė prokuratūros klastotė.
Ir man labai keista, kad teismai apsimeta, kad nesupranta, kas čia vyksta, ir toliau žaidžia tą teisinį futbolą.
Prokuroras nurodė, kad “teisėjo procesinė veikla gali būti vertinama baudžiamosios atsakomybės aspektu tik tada, kai vykdydami jų kompetencijai priskirtus veiksmus, pastarieji pažeidė teisės aktų nuostatas ir šie pažeidimai atitinka BK normas”.
Prokuroras nieko nepasisako dėl to, kad teisėjas Povilanskas, puikiai žinodamas įstatymus, suklastojo savo nutartį, nurodęs, kad ŽEIT vadovės Ramanauskaitės negalima patraukti atsakomybėn už tą patį nusižengimą antrą kartą, nors mano antro skundo pagrindas buvo visai kitas – tai yra BNS pranešimas.
Tai yra objektyvūs duomenis ir faktai, kurie pateikti prokurorui, tačiau jis kaip visuomet aklas, kai reikia vertinti “teisėsaugos” nusikaltimus.
Prokuroras melagingai nurodo, kad “dėl mano pareiškime nurodytų aplinkybių jau buvo priimtas procesinis sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kuris buvo patikrintas procesine tvarka ir yra įsiteisėjęs”.
Išdėstyti faktai įrodo, kad teisėjas Povilanskas, kuris yra prisiekęs ginti Konstituciją, ją laužo klastodamas dokumentus. Jis negalėjo nesuprasti, kad tai yra klastotė, nes dviejų skirtingų skundų pagrindas buvo skirtingi nusikaltimai. Ir jis niekaip negalėjo atsisakyti tirti antro nusikaltimo tuo pagrindu, kad neva jau priimtas teismo sprendimas dėl pirmo nusikaltimo.


Atkreipiamas dėmesys, kad GP raštą pasirašė ne prokuroras, o “generalinio prokuroro sekretoriato patarėja”.
Kaip žinia, BPK 168 straipsnis. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą nurodo, kad 1. Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo duomenų patikslinimui gali būti atlikti veiksmai, kurie nesusiję su procesinėmis prievartos priemonėmis: įvykio vietos apžiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, atliktos pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, apklausos. Tokie proceso veiksmai turi būti atlikti per kuo trumpesnius terminus, bet ne ilgiau kaip per dešimt dienų.
Šiuo atveju prokuratūra ne tik kad nepriėmė nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminio tyrimo, kaip reikalauja įstatymas, tačiau GP raštelį dėl sunkių nusikaltimų surašė “sekretoriato patarėja” Greta Bruzgienė.
Kaip žinia, įstatymas nenumato teisės sekretorėms arba jų patarėjoms tirti nusikaltimų arba rašyti “raštelius” atsisakant juos tirti.
BPK 168 str. aiškiai sako, kad nutarimą turi priimti prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas, o ne sekretorė.
Todėl šis raštelis naikintinas, o aš teismo prašau įpareigoti GP priimti nutarimą atsisakyti arba pradėti ikiteisminį tyrimą dėl sunkių nusikaltimų, kaip reikalauja įtatymas.
Sekretorės Gretos Bruzgienės raštelis, kuriuo atsisakoma tirti nusikaltimus remiantis “prokuratūros tvarkos aprašu” prieštarauja įstatymui – minėtam BPK 168 st.
Todėl prašau teismo įpareigoti GP elgtis taip, kaip reikalauja įstatymas – minėtas BPK straipsnius, ir priimti nutarimą pradėti arba ne tyrimą.

Žodžiu, gelbėdami ŽEIT vadovę Ramanauskaitę nuo atsakomybės, savo nutartis klastoja visa eilė Vilniaus apylinkės, apygardos ir galiausiai – Klaipėdos apygardos teismo teisėjai.

Tai, kad klastotes pasirašo garingi teisėjai ir prokurorai, nepadarų jų priimtų nutarčių teisėtomis, priešingai, už dokumento suklastojimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Remdamasis išdėstytu, prašau prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl skunde minimų teisėjų ir prokurorų įtariamų nusikaltimų – dokumento suklastojimo, piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo.

Nusikaltimų padarymu aš kaltinu teisėjus Polujanską ir Liną Pauliukėną

Priedas – suklastota teisėjo Pauliukėno nutartis

Aurimas Drižius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias