Stebuklai teisme – “Celofanas” gavo 4 metus kalėjimo už kuro kontrabandą, nors Lietuvos ji nepasiekė

1

Kauno apygardos teismas pirmadienį byloje dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir kitų nusikaltimų kaltais pripažino keturis asmenis, tarp kurių – aktyvų įvairių protesto akcijų dalyvį Antaną Kandrotą, pravarde Celofanas. Jam skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė.

Kaip skelbia teismas, A. Kandrotas-Celofanas, Romas Jablonskas, Andrius Šarkauskas, Audrius Rutė pripažinti kaltais dėl sukčiavimo (išskyrus A. Šarkauską), neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisingo duomenų pateikimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Įdomi ta aplinkybė, kad nors pats “Celofaną” nuteisęs teisėjas Algirdas Giedraitis (nuotr. kairėje) buvo užsakęs ekspertizę, kuri nustatė, kad joks kuras į Lietuvą nebuvo atvežtas, tačiau teisėjas nusprendė, kad viskas įvyko priešingai:

„Nors kaltinamieji kaltais neprisipažino, tačiau teismas, išsamiai ištyręs byloje surinktus įrodymus, išklausęs liudytojų, specialistų parodymus, konstatavo, kad šioje byloje kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai pasitvirtino“, – teigiama Kauno apygardos teismo pranešime spaudai.

Beje, tas pats teisėjas Giedraitis priimdavo ir nutartis dėl A.Paleckio suėmimo, kai pastarasis buvo teisiamas dėl “pasikėsinimo šnipinėti”

Teismas nustatė, kad A. Kandrotas-Celofanas padarė 3 sunkius, 2 apysunkius ir 2 nesunkius nusikaltimus. Anot teismo, šis asmuo yra teistas, bausmės neatlikęs, baustas administracine tvarka. Teismas kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė, o sunkinančia aplinkybe nustatė tai, kad nusikalstamas veikas asmuo padarė, veikdamas bendrininkų grupėje.

„Atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, siekdamas įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertindamas tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą, bei įvertinęs kaltinamojo elgesį teismo posėdžio metu, jį charakterizuojančias aplinkybes, nesant aplinkybių, kurios leistų motyvuotai skirti švelnesnes bausmes, kaltinamajam už jo padarytas nusikalstamas veikas teismas skyrė galutinę subendrintą 4 metų terminuotą laisvės atėmimo bausmę“, – A. Kandrotui-Celofanui paskirtą laisvės atėmimo bausmę argumentavo teismas.

Visas Kauno apygardos teismo pranešimas dėl A.Kandroto

Šiandien Kauno apygardos teismas nuosprendžiu nuteisė 4 kaltinamuosius A. K., A. Š., R. J. ir A. R. už panaikinimą apgaule mokėti didelės vertės turtinę prievolę į valstybės biudžetą (išskyrus A. R.) bendrininkų grupėje, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą ir apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Nors kaltinamieji kaltais neprisipažino, tačiau teismas, išsamiai ištyręs byloje surinktus įrodymus, išklausęs liudytojų, specialistų parodymus, konstatavo, kad šioje byloje kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai pasitvirtino.

Teismas nustatė, kad R. J., būdamas UAB „X“ direktoriumi, o A. K., būdamas faktiniu šios bendrovės vadovu ir akcininku, veikdami bendrininkų grupėje 2014-02-14 – 2014-12-31 laikotarpiu, tyčia apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima buvo visiškai nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už minėtą laikotarpį.

Teismas taip pat nustatė, kad kaltinamieji R. J., A. K. ir A. Š., veikdami bendrininkų grupėje 2014-06-18 – 2014-08-25 laikotarpiu, Kauno mieste, iš anksto susitarę daryti sunkų nusikaltimą – įsigyti iš Vokietijos įmonių naftos produktus su nuliniu pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifu ir juos realizuoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams, bei dalį įsigytų naftos produktų realizuoti panaudojant fiktyvius UAB „X“ dokumentus (PVM sąskaitas faktūras), dokumentuose parodant neva dalis įsigytų naftos produktų yra parduoti Rumunijos įmonei pritaikant nulinį PVM procentą, UAB „X“ vardu pagal sąskaitas faktūras iš Vokietijos įmonės apmokant ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais pinigų kilmės grynais pinigais, įsigijo 257,36 tonas naftos produktų už 230 687 Eur sumą su nuliniu PVM, kuriuos į Lietuvos Respubliką atgabeno A. Š. vadovaujamos bendrovės vilkikai. Vykdydami iš anksto aptartą nusikalstamą planą, R. J. kartu su A. K. ir A. Š. įsigytus naftos produktus pardavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems ūkio subjektams be jokių apskaitos dokumentų už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą, bei slėpdami naftos produktų pardavimą be apskaitos dokumentų, pateikė UAB „X“ buhalterei, nežinančiai apie daromą nusikaltimą, fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyta, kad iš Vokietijos įmonės įsigyti naftos produktai yra parduoti Rumunijos įmonei už 231 459 Eur sumą su nuliniu PVM, ir šias fiktyvias pardavimo PVM sąskaitas faktūras A. K. nurodymu buhalterė įtraukė į bendrovės apskaitą. Jų pagrindu 2014-08-25 per internetinį portalą „Mano VMI“ buhalterė pateikė Kauno apskrities valstybinei mokesčių Inspekcijai 2014-06-01 – 2014-06-30 pridėtinės vertės deklaraciją, kurioje nurodė neteisingus duomenis apie naftos produktų pardavimą ES PVM mokėtojams su nuliniu PVM, taip apgaule panaikindami UAB „X“ naudai didelės vertės turtinę prievolę, į valstybės biudžetą mokėtiną PVM 48 444 Eur sumą.

Be to, kaltinamieji R. J. ir A. K. 2014-02-14 – 2014-12-31 laikotarpiu Kauno mieste, veikdami bendrininkų grupėje, siekdami išvengti mokesčių ir žinodami, kad pagal A. K. nurodymą buhalterė teiks Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2014 m. birželio–rugsėjo mėn. PVM deklaracijas UAB „X“ vardu, kuriose bus įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie įmonės prekių įsigijimą iš ES šalių ir jų pardavimą ES PVM mokėtojams su nuliniu procentu, 2014 m. rugsėjo mėn. įsigijo naftos produktų už 654 031,89 Eur, kuriuos įvežė į Lietuvos Respublikos teritoriją. Tokiu būdu bendrovė įsigijusi 2014 m. rugsėjo mėn. naftos produktų už 654 031,89 Eur, nepateikusi jų pardavimą ES šalies firmoms pateisinančių dokumentų, nepateikusi jokių šių naftos produktų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų, įvežusi naftos produktus į Lietuvos Respubliką privalėjo paskaičiuoti ir deklaruoti 137 346 Eur PVM, ir neturėdama prekių panaudojimo PVM apmokestinamiems tiekimams įrodymo, neturėjo teisės į 137 346 Eur PVM atskaitą, tai yra privalėjo šią sumą sumokėti į biudžetą.

Be to, nustatyta, kad A. K., R. J. ir A. Š. 2014-07-24 – 2014-10-10 laikotarpiu Kauno mieste, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarė daryti sunkų ilgai trunkantį nusikaltimą – pažeidžiant nustatytą tvarką įsigyti iš Vokietijos ribotos atsakomybės bendrovės lengvosios alyvos, kurios vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir kuri yra akcizais apmokestinama prekė, įvežti ją į Lietuvą ir parduoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams nesumokant privalomo akcizo mokesčio. Bendrininkų grupei tęsiant nusikalstamą veiklą, 2014-07-24 – 2014-10-10 laikotarpyje UAB „X“ vardu iš Vokietijos bendrovės pagal 81 PVM sąskaitą faktūrą įsigijo 2065949 kg (2065,94 t) lengvosios alyvos už 1 623 879,03 Eur ir nedeklaravo, ir nesumokėjo 53 076,87 Eur akcizo mokesčio.

Analogiškas iš esmės nusikalstamos veikos buvo padarytos ir pasinaudojant UAB „Y“: teismas A. K. ir A. R. nuteisė už tai, kad tyčia apgaulingai bendrininkų grupėje tvarkė UAB „Y“ buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima buvo visiškai nustatyti bendrovės veikos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014-01-30 – 2015-07-24 laikotarpį.

Jie nuteisti ir už tai, kad 2014-05-30 – 2015-04-02 laikotarpiu Kauno mieste, A. K. būdamas faktiniu vadovu, disponuodamas minėtos bendrovės antspaudu ir dokumentais, bendrovei neturint licencijos verstis nefasuotų naftos produktų didmenine prekyba, neturint leidimo prekiauti energetiniais produktais, neturint registruotų kuro talpyklų, o A. R. būdamas UAB „Y“ direktoriumi, veikdami vieninga tyčia kaip vykdytojai bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę UAB „Y“ naudai išvengti mokesčių – įsigyjant iš Vokietijos Federacinės Respublikos įmonių naftos produktus su nuliniu PVM tarifu ir juos realizuojant be apskaitos dokumentų įvairiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL, iš Vokietijos Federacinės Respublikos įmonės apmokant ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais pinigų kilmės grynais pinigais, įsigijo 299,12 tonos naftos produktų už 262 625,60 Eur su nuliniu PVM, iš minėtos įmonės apmokant ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais pinigų kilmės grynais pinigais, įsigijo 3 036,76 tonos naftos produktų už 2 817 504,83 Eur su nuliniu PVM, iš minėtos įmonės apmokant ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais pinigų kilmės grynais pinigais, įsigijo 1 460,51 tonos dyzelino už 967 307,13 Eur su nuliniu PVM, kuriuos į Lietuvos Respubliką atgabeno Lenkijos Respublikos vežėjų vilkikai, ir vykdant iš anksto aptartą nusikalstamą planą, A. K. kartu su A. R. įsigytus už 4 047 437,56 Eur naftos produktus 4 796,39 tonas pardavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems ūkio subjektams be jokių apskaitos dokumentų už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą, bei slėpdami naftos produktų pardavimą be apskaitos dokumentų, įsigiję iš Vokietijos Federacinės Respublikos įmonių naftos produktus su nuliniu PVM tarifu ir juos realizavę be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams, A K. ir / ar A. R. nurodė buhalterei pateikti Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2014 m. gegužės–rugsėjo mėn. PVM deklaracijas, kuriose ji įrašė žinomai neteisingus duomenis apie įmonės prekių įsigijimą iš ES šalių ir jų pardavimą ES PVM mokėtojams su nuliniu procentu, PVM deklaracijoje už 2014 m. gegužės–rugsėjo mėnesius nepateikė jų pardavimą ES šalies firmoms pateisinančių dokumentų, nepateikusi jokių šių naftos produktų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų, įvežusi naftos produktus į Lietuvos Respublikos teritoriją UAB „Y“ tuo laikotarpiu nedeklaravo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą iš viso 831 792,75 Eur PVM.

Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad A. R., A. K. ir A. Š. 2014-05-30 – 2014-09-06 laikotarpiu Kauno mieste, A. K. būdamas faktiniu UAB „Y“, vadovu, neregistravęs bendrovės akcizais apmokestinamų prekių gavėja, neturėdamas teisės gauti akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, nustatyta tvarka nepranešęs apie planuojamą akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai kitoje valstybėje narėje sumokėti, gavimą, A. R. būdamas UAB „Y“ direktoriumi ir A. Š., veikdami vieninga tyčia bendrininkų grupėje kaip vykdytojai iš anksto susitarė daryti sunkų ilgai trunkantį nusikaltimą – įgyti, gabenti bei realizuoti akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, tokiu būdu išvengė didelės vertės turtinės (mokestinės) prievolės valstybei: 2014-05-30 – 2014-09-01 laikotarpiu UAB „Y“ vardu iš Vokietijos Federacinės Respublikos įmonės pagal 49 PVM sąskaitas faktūras įsigijo 1 460 510 l (150 C) dyzelino už 967 307,13 Eur, kuris yra akcizais apmokestinama prekė, šias prekes į Lietuvos Respubliką atgabeno Lenkijos Respublikos vežėjų vilkikai, ir realizavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, bei nedeklaravo ir nesumokėjo 30 878,48 Eur akcizo mokesčio.

Teismas, skirdamas bausmes kaltinamiesiems, atsižvelgė į nusikalstamos veikos pobūdį (padarytos tyčinės nusikalstamos veikos), kaltės formą, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus nusikalstamos veikos stadiją (nusikalstamos veikos baigtos), kaltinamųjų asmenybes.

Kaltinamasis A. K. padarė 3 sunkius, 2 apysunkius ir 2 nesunkius nusikaltimus. A. K. teistas, bausmės neatlikęs, administracine tvarka baustas. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė, o sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje. Atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, siekdamas įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertindamas tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą, bei įvertinęs kaltinamojo elgesį teismo posėdžio metu, jį charakterizuojančias aplinkybes, nesant aplinkybių, kurios leistų motyvuotai skirti švelnesnes bausmes, kaltinamajam už jo padarytas nusikalstamas veikas teismas skyrė galutinę subendrintą 4 metų terminuotą laisvės atėmimo bausmę. Teismas pažymėjo, kad A. K. padarė ne pavienes nusikalstamas veikas, o jos truko gana ilgą laiką, naudotos gana sudėtingos ir painios nusikalstamos schemos.

Teismas nematė pagrindo A. K. atidėti bausmės vykdymą.

Teismas taip pat nenustatė nei R. J., nei A. Š., nei A. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bet visi jie nusikaltimus padarė esant sunkinančiai aplinkybei – veikimui bendrininkų grupėje.

Subendrintą 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę teismas skyrė ir R. J., kuris padarė 2 sunkius, 1 apysunkį ir 1 nesunkų nusikaltimus, tačiau atsižvelgęs, kad R. J. nėra tiek pavojingas visuomenei, kad jį būtų būtina izoliuoti nuo visuomenės, atsižvelgęs ir į proceso trukmę, į tai, kad jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, nuo nusikalstamų veikų, už kurių padarymą R. J. pripažintas kaltu, praėjo ilgas laiko tarpas, teismas R. J. bausmės vykdymą atidėjo 2 metams, įpareigodamas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei dirbti.

Tačiau atsižvelgęs į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, įvertinęs, kad A. Š. ir A. R. neteisti, dirba, gauna pajamas, teismas jiems skyrė subendrintas baudos bausmes: A. Š. – 22 590 Eur baudą, o A. R. 16 867,20 Eur baudą, kurias jie turės sumokėti per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją banko sąskaitą.

Teismas iš dalies tenkino Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinius ieškinius ir priteisė:

– solidariai iš A. K. ir R. J. 571 068 Eur pridėtinės vertės mokesčio;

– solidariai iš A. K., R. J. ir A. Š. 101 520,87 Eur pridėtinės vertės ir akcizų mokesčio;

– solidariai iš A. K. ir A. R. 831 792,75 Eur pridėtinės vertės mokesčio;

– solidariai iš A. K., A. R. ir A. Š. 30 878,48 Eur akcizo mokesčio.

Nuosprendis gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo paskelbimo.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Milda Kryžė

Pats Antanas Kandrotas laisvas.info sakė nesijaudinantis dėl tokio teismo sprendimo, nes jį būtinai reikia pašalinti iš rinkimų.

“Tai tik pirmos instancijos teismo nutartis, kurią galima skųsti, ką aš ir padarysiu, – sakė A.Kandrotas, – pats teismas buvo užsakęs ekspertizę, kuri nustatė, kad joks kuras į Lietuvą nebuvo atgabentas. Tačiau gavęs ekspertizės išvadas, kad jokio nusikaltimo nebuvo, teismas nusprendė mane vieną pasodinti”.

Tačiau už ką tave sodinti, jeigu nebuvo jokio nusikaltimo?

Byloje nėra duomenų apie tai, kad nors vienas litas benzino buvo įvežtas, tačiau buhalterijoje neva yra duomenų. Jeigu buhalterijoje yra apie tai duomenų, tai vis tiek – senaties terminas buhalterijai yra trys metai, o praėjo jau devyni. Dar vienas dalykas – mes sužinojome, kad už to paties kuro neišvežimą iš Vokietijos ir realizaciją vidaus rinkoje yra Vokietijoje nuteisti žmones lygtine kalėjimo bausme. Tai kaip čia dabar gaunasi? Vokietijoje teismas nuteisė už tai, kad jie neišvežė kuro, o Lietuvoje – už tai, kad aš atvežiau. Kaip aš galėjau atvežti tai, ko neišvežiau?

Betgi tu pats supranti, kad tai politika ir kad pats prisiprašei, kad tave persekiotų?

Aš viską suprantu, ir mane šioje byloje nuteisė toks labai šaunuolis Kauno apygardos teismo teisėjas Giedraitis, kurį visi labai giria, ir kuris bylos nagrinėjimo metu matėsi, kad įsigilino į bylą. Tačiau Giedraitis vis tiek mane nuteisė – viskas gerai, aš dėl to nė kiek nesijaudinu.

1 thought on “Stebuklai teisme – “Celofanas” gavo 4 metus kalėjimo už kuro kontrabandą, nors Lietuvos ji nepasiekė

 1. Atsimenat tokį geležinkelio sąstatą, 20 ar 30 vagonų, kuris plandemijos metu su visu kovidiniu šlamštu keliavo iš Kinijos į Lietuvą ir atsieit dingo Rusijoje?
  Tai va, iš patikimų šaltinių žinoma, kad jis Lietuvą pasiekė.
  Darykit išvadas.
  Dar viena vinis į Skvernelio subinę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias