„Neveiksnia” teisėjų paskelbta ūkininkė sako : „Viskas tik todėl, kad nepaaiškėtų šių niekšų nusikaltimai”

0

rbt


Aurimas Drižius

Šiaulių apylinkės teismo teisėja Kavaliauskiene paskelbė „neveiksnia tam tikrose srityse” buvusią didžiausią Pakruojo rajono ūkininkę Ramutę Vaitekūnienę.

Kažkada su vyru valdžiusi 2 tūkst. hektarų ūkį Pakruojo rajone Ramutė Vaitekūnienė šiandien priversta vaikščioti į „psichiatrines ekspertizes” – moteris įsitikinusi, kad taip ją pribaigti bando Šiaulių teismų teisėjai, atėmę beveik visą moters ir jos šeimos turtą.

Ta turto užvaldymo schema buvo gana paprasta – Pakruojo kredito unija neva išduodavo kreditus vietiniams žmonėms. Tačiau pastarieji apie tai nieko nežinodavo, kredito unijoje buvo tik suklastoti jų parašai.
Dar 2010 m., Ramutė Vaitekūnienė su vyru kreipėsi į prokuratūrą, sužinoję, kad sukčiai jų vardu ima kreditus iš Pakruojo kredito unijos. Jie pateikė įrodymus, kad jokių pinigų iš minėtos kredito unijos negavo, tačiau kredito unija pateikė savo pretenzijas neva dėl negražinamų paskolų.
Pagal R. Vaitiekūnienės skundą Šiaulių FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimas dėl dokumentų klastojimo. „Tyrėjai“ keturis metus „tyrė“ bylą, surinko net 40 tomų įrodymų, kad Pakruojo kredito unijoje buvo klastojami dokumentai, ir paskolos išduodamos fiktyviai, pagal suklastotus dokumentus.
Tačiau 2014 m. FNTT bylą nutraukė, sulaukusi senaties dėl kai kurių nusikaltimų, o kitus tiesiog „numuilino“. Tiesa, FNTT sąmoningai pripažino R. Vaitenūnienę ne nukentėjusiąja, o tiesiog liudininke, kad nereikėtų jai siųsti dokumentų apie ikiteisminio tyrimo eigą ir nutraukimą.

Galiausiai tas 10 metų besitęsiantis bylinėjimasis baigėsi tuo, kad iš ūkininkės ir jos šeimos buvo atimtas visas turtas, o ji pati paskelbta psichikos ligone.

Pati ūkininkė įsitikinusi, kad taip padaryta dėl vienos priežasties – darbar teisėjai galės visus jos skundus laikyti pamišusio žmogaus kūriniais ir atitinkamai nebeturs pareigos juos deramai išnagrinėti.

„Gavau tos teisėjos Kavaliauskienės nutartį, kad man iki sausio 12 d. būtų paskirti globėjai ir „administratorius” – pasakojo Ramutė Vaitekūnienė, – visi tai padaryta tik todėl, kad neišaiškėtų šių niekšų padaryti nusikaltimai, kad jie niekada nebūtų teisiami ir kad jie galėtų pagrobti iš manęs dar likusią žemę. Teisėja parašė, kad aš nežinau, kad aš dar turiu žemės – tai padaryta vien todėl, kad jie patys galėtų tą žemę pasiimti. „Neveiksnia” aš paskelbta tik todėl, kad 2004 m. buvau patekusi į auto įvykį, ir kad aš neva joje patyriau galvos traumą. Nors to niekada nebuvo. Teisėjai nustatė, kad nuo 2004 m. mano galvos trauma „vystėsi ir vystėsi”, ir nuo 2010 m. aš jau pasidariau neadekvati, „nesiorentuojanti” ir jau nieko nebesuprantu. Nors teismui pateikiau Darbingumo tarnybos pažymą, kad jokios galvos traumos neturėjau, ir man neseniai buvo atlikta galvos tomografija, kuri nieko nerado. Todėl aš nežinau, kas čia per valstybė ir kas čia per teisėjai”.

Redakcija gavo ir R.Vaitekūnienės laišką, kuriame teigiama : „Pranešu, kad vienintelis „Pelėsi” Rimantas Pašakinskas, iš mūsų atėmęs daugybę turto ir pinigų, kartu su Aurelijumi Atkočiūno klastojęs paskolas Prakuojo ūkininkų kredito ūnijoje, ir ko nepajėgė pagrobti pats, galimai veikė su UAB „Agrokoncernas” juriste Lina Nemeikšiene bei UAB ‘Žvalguva”. Antstolei Vaivai Šimkienei R.pašakinsko buvo suteiktos tokios galios, akd ji galėjo perrašynėti žemės sklypus kitiems žmonėms pažeidžiant netgi teismo priimtas nutartis. Dėl antstolės Vaivos Šimkienės galimai padaytų nusiklastamų veikų pranešu Lietuvos žmonėms atskiru pranešimu, nes pagal galimai Pašakinsko nurodymus buvo pasamyti ginkluoti nusikaltėliai, kurie 2011-11-16 buvo žmogui į smilkinį įrėmę ginklą, kad jis pasirašytų ant dokumentų. Šie ginkluoti nusikaltėliai iki šiol nėra nei rasti, nei nubausti.

Kad Rimantas Pašakinskas galimai vadovauja teisėsaugai, ne kartą buvo rašęs ir ‘Laisvas laikraštis”, tačiau nei prezidentas, nei Seimas į tai nereagavo, o prokuratūra man o skundus perssiųsdavo tiems patiems „pareigūnams”, dėl kurių nusikaltimų aš ir skųsdavausi. Kad jie tai sužinotų ir kuo greičiau mane „sudorotų”. Šiandien man akivaizdu, kad dėl Pašakinsko galimų nurodymų Panevėžio teismo psichiatrijos ekspertų Virginijaus Diktano ir Eglės Zubienės, Šiaulių teismo spichaitrijos ekspertų Gintaro Butkaus ir Eglės Zubienės esu padaryta „nepakaltinama” jau nuo 2010 m. Vilniaus teismo psichaitrijos ekspertai Aurelija Survilaitė ir Mantas Juodakys pernai rigsėjo 16 d. pagal Šiaulių prokuratūros prokuroro Donato Micevičiaus norą paskelbė mane ir „neveiksnia”.

2023 m. gruodžio 20 d. psoėdyje teisėja Kavaliauskienė neslėpė jokio dėmesio į mūsų prašymus, ir netgi neleido posėdyje dalyvauti mano įgaliotam asmeniui. Teisėja buvo sutrikusi, tai atsispindėjo jos elgesyje, kai ji nurodė prokurorui, kad daugiau notarai neišduotų Vaitekūnienei jokių įgaliojimų. Teisėja Kavaliauskienė dribo labai stropiai, nes tą pačią dieną, tai yra gruodžio 20 d. ji parašė dar vieną nutartį dėl „globėjo” man paskyrimo. Tai daroma tik todėl, kad siekiama atimti dar ir mano mirusios motinos paliktą turtą vaikams, tarp jų ir man”.

Vaitekūnienienės „ekspertizės” garso įrašas:

Toliau pateikiamas suklastotas FNTT nutarimas nutraukti tyrimą dėl Pakruojo ūkininkų kredito unijos veiklos:

Kredito unija kreipėsi į vietos teismą dėl neva Vaitekūnų negražintų paskolų, ir teismas visas kredito unijos pretenzijas patenkino.
R. Vaitekūnienė teismo posėdyje drįso pareikšti, kad jos bylą nagrinėjantis Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas yra nesąžiningas ir „įsistatęs kiaulės akis“, ir matyt ima kyšius iš kitos besibylinėjančios šalies.
Teisėjas Danas Lisas pasijuto, kad nėra gerbiamas ūkininkės, ir dėl tokio kraupaus nusikaltimo ūkininkei iškelta dar viena baudžiamoji byla – „dėl nepagarbos teismui“.
Teisme buvo nagrinėjamas ginčas tarp ūkininkės bendrovės „Aisnera“ ir Pakruojo ūkininkų kredito unijos (PUKU). PUKU pareiškė ieškinį, kad neva „Aisnera“ jai skolinga daugiau nei 220 tūkst. litų, nes ji neva laidavo už kitos įmonės paskolą PUKU.
R.Vaitekūnienė teigė, kad jokios laidavimo sutarties ji nepasirašiusi, o pateiktas dokumentas yra klastotė. Teisme ji įrodinėjo, kad sukčių pateikta neva „Aisnera“ į laidavimo paraišką įrašė net tokį turtą (traktoriai bet kita žemės ūkio technika), kurio ši bendrovė neturėjo, taip pat 8,76 ha kviečių ir 52,7 ha rapso. „Bėda, kad minėtoji teisėsaugos institucija buvo akivaizdžiai nupirkta, nes „patikėjo“ tuo, kuo nepatikėtų net pirmokai – kad derlius nuimamas, t. y. pasėliai kuliami… sausio mėnesį! – piktinosi R.Vaitekūnienė.
Vėliau paaiškėjo, kad PUKU buvo masiškai klastojami dokumentai, klastojant paskolų dokumentus žmonėms, kurie nieko apie tai nežinojo. Tarp neva gavusių paskolas buvo ir ūkininkų Vaitekūnų šeima.
Dėl visų savo vargų ūkininkė kaltina minėtos PUKU valdybos pirmininką Rimantą Pašakinską.
„Byla dėl to, kad neva mes žiemą nukūlėm grūdus ir neva padarėme kredito unijai žalą, nagrinėja toks teisėjas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Narvydas, kuris nagrinėjo Kęstučio Žalio skundą, – LL pasakojo R.Vaitekūnienė, – tas Žalys buvo padavęs skundą, kad teismas panaikintų fiktyvią paskolos sutartį, nes jokios paskolos iš kredito unijos jis nebuvo davęs, o tuo metu, kai ta paskola buvo išduota, gulėjo Klaipėdos ligoninėje. Tačiau teisėjas Narvydas ne tik atmetė jo skundą, tačiau dar skyrė ir baudą, kad šis daugiau nesiskųstų. Prokurorai klastoja dokumentus, o nupirkti teismai daro taip, kaip jiems liepia. Pavargau nuo tokio gyvenimo, nežinau, ar kada nors aš ar mano vaikai sulauksime teisingumo“.

Per tokius sukčius ūkininkai neteko beveik viso savo turto, o jos vyras mirė nuo širdies smūgio.

Vieną iš nesibaigiančių bylų su Pakruojo ūkininkų kredito unija nagrinėjo toks teisėjas Danas Lisas. Už tai, kad pareiškė „nepagarbą“ šiam teisėjui, ko kolegė Vitalija Liauzginienė (nuotr. viršuje) iškėlė bylą ūkininkei ir savo nutarime taip aprašė šį kraupų nusikaltimą : „Ramutė Vaitekūnienė kaltinama tuo, kad ji 2017 m. gegužės 18 d., 10.00 vai., Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose, esančiuose Šiauliuose, P. Cvirkos g. 77, nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovės Pakruojo ūkininkų kredito unijos netiesioginius ieškinius atsakovams Artūrui Puniui ir Ramutei Vaitekūnienei dėl žalos atlyginimo, teismo posėdyje viešai žodžiu išreiškė nepagarbą teismui, įžeidinėdama šią bylą nagrinėjantį teisėją Daną Lisą ir pareikšdama jam, kad teisėjas yra nesąžiningas, korumpuotas, kad yra įsistatęs kiaulės akis, priima nutartis, palankias „Pelėsinių“ nusikalstamai unijai, kad teisėjai yra nesąžiningi, vykdo nusikalstamą veiką, sietiną su nusikalstama grupuote „Pelėsiai“, tokiu būdu, užgauliai pažemino teisingumą vykdantį teismą bei Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėją Daną Lisą dėl jo veiklos. R. Vaitekūnienė kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje“.
Tačiau ūkininkė neliko skolinga – ji iškėlė civilinį ieškinį dėl garbės pažeminimo tai pačiai ją į „psichuškę“ pasiuntusiai teisėjai.
„Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Vitalija Liauzginienė nutartimi paskyrė kaltinamajai Ramutei Vaitekūnienei ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, – teigia ūkininkė, – nutarties aprašomojoje dalyje teisėja nurodė, kad ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės skyrimo klausimas sprendžiamas teismo iniciatyva, nes teismui kilo abejonių dėl kaltinamosios R. Vaitekūnienės psichikos sveikatos būklės, o kadangi bylą nagrinėjo vienasmeniškai teisėja Vitalija Liauzgienienė, tai tas „teismas“ realiai ir yra Vitalija Liauzginienė. Teisėja Vitalija Liauzginienė su psichiatru ar teismo psichiatru nesikonsultavo ar Ramutei Vaitekūnienei yra reikalinga ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė, medicininio išsilavinimo neturi, todėl teisėjos Vitalijos Liauzginienės teiginiai apie Ramutės Vaitekūnienės psichikos sveikatos būklę ir skyrimas Ramutei Vaitekūnienei ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizės be psichiatro ar teismo psichiatro konsultacijos yra Ramutės Vaitekūnienės šmeižimas bei garbės ir orumo pažeminimas bei nepagrįstas savavališkas laisvių ir teisių apribojimas“.

„Dėl to, jog teisėja Vitalija Liauzginienė, neturėdama medicininio išsilavinimo su psichiatru ar teismo psichiatru nesikonsultavo, bet neigiamai pasisakė apie R.Vaitekūnienės psichikos sveikatos būklę ir skyrė jai psichiatrijos ekspertizę be psichiatro ar teismo psichiatro konsultacijos, apšmeižė mane ir pažemino mano garbę ir orumą“.

Ūkininkė tikina, kad ji niekada gyvenime nėra sirgusi psichikos ligomis. „Tai, kad aš nuo 2019 m. gruodžio 6 d. gydžiausi VšĮ Pakruojo ligoninės Vidaus ligų skyriuje dėl pirminės arterinės hipertenzijos negali būti traktuojam ir laikoma, kad aš turiu psichinės sveikatos sutrikimų ar ligų, – teigia moteris, – baudžiamojoje byloje nėra jokių duomenų ir pagrindo konstatuoti, kad mano procesinis elgesys ir psichinė sveikatos būklė keltų abejonių dėl mano pakaltinamumo ar veiksnumo. Pagrįstai manau, kad priverstinis ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimas man grubiai pažeidžia mano teises ir laisves, išvardytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje”.

IEŠKINYS
Balsiai, 2023 m. gruodžio 11 d.

   2023 m. rugsėjo 19 spalio 18 d. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus teismo psichiatrijos skyrius surašė Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktą Nr. 78TPK-182/2023 (toliau ir tik ekspertizės aktas). 
  Šis aukščiau nurodytas ekspertizės aktas Teismo psichiatrijos dalyje, kurią atliko teismo psichiatrijos ekspertai Mantas Juodakys ir Aurelija Survilaitė yra melagingas ir neatitinka gydymo įstaigose esantiems dokumentams, t.y. nėra jokių medicininių dokumentų jog Ramutei Vaitekūnienei 2004 metais patirta politrauma, nustatyta potrauminė encelopatijai liekamieji nespecifiniai, ką patvirtina ir Radiologinio tyrimo vertinimas. Be to teismo psichiatrijos ekspertas Mantas Juodakys Teismo psichiatrijos ekspertizės metu nurodė jog negalintis spręsti ar sausio mėnesį yra sėjama ir pjaunama, kuo visiškai prisipažino nesiorientuojantis laike, o asmuo nesiorientuojantis laike, negali atlikti teismo psichiatrijos ekspertizės. 
   Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas.
   Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos gyvenimas, buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.
   Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra nurodęs (kaip pavyzdžiui 2000-05-08 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime byla Nr. 12/99-27/99-29/99-1/2000-2/2000) jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Kadangi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis, ieškiniu galiu kreiptis į teismą dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimo.
   Kaip žinia, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek minima Konvencija yra tiesioginio taikymo teisės aktai (CPK 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-495/2006). 
   Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.272 straipsnio, kuriuo, kaip teisiniu savo ieškinio pagrindu, remiuosi, 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teismo kaltės. Ši įstatyme nustatyta valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos institucijų procesiniais teisiniais aktais baudžiamojo proceso srityje, yra specialus civilinės deliktinės atsakomybės atvejis. Minėtoje teisės normoje nustatyta, kad valstybės civilinė atsakomybė kyla nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Teisminėje praktikoje tokia įstatyme įtvirtinta valstybės civilinė atsakomybė už valstybės teisėsaugos institucijų pareigūnų neteisėtus veiksmus yra laikoma objektyviąja atsakomybe, t.y. atsakomybe be kaltės, kuriai atsirasti pakanka nustatyti tris sąlygas: neteisėtus pareigūnų veiksmus, šiais veiksmais padarytos žalos faktą ir priežastinį neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2009, 2007 m. balandžio 20 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2007, kt.). Pažymėtina, kad CK 6.272 straipsnio 1 dalies norma taikoma tiesiogiai, kas reiškia, kad civilinę bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą dėl šios normos pagrindu pareikšto reikalavimo, nepriklausomai nuo to, ar įstatymo nustatyta tvarka buvo skundžiamas procesinis veiksmas, dėl kurio ieškovo teigimu, buvo padaryta žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėju kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-183/2006). 
   Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.272 str. 3 d. yra nurodyta, kad be turtinės žalos, atlyginama ir neturtinė žala.
   Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnis nustato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pagal to paties straipsnio 2 dalį teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus.
   Dėl to jog ekspertizės aktas Teismo psichiatrijos dalyje, kurią atliko teismo psichiatrijos ekspertai Mantas Juodakys ir Aurelija Survilaitė yra melagingas ir neatitinka gydymo įstaigose esantiems dokumentams, t.y. nėra jokių medicininių dokumentų jog Ramutei Vaitekūnienei 2004 metais patirta politrauma, nustatyta potrauminė encelopatijai liekamieji nespecifiniai, ką patvirtina ir Radiologinio tyrimo vertinimas ir dėl to jog teismo psichiatrijos ekspertas Mantas Juodakys Teismo psichiatrijos ekspertizės metu nurodė jog negalintis spręsti ar sausio mėnesį yra sėjama ir pjaunama, kuo visiškai prisipažino nesiorientuojantis laike, o asmuo nesiorientuojantis laike, negali atlikti teismo psichiatrijos ekspertizės, patyriau 200,00 Eur turtinę žalą, nes vykau pas teismo psichiatrijos ekspertus bei patyriau dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją, pažeminimą, pablogėjo mano reputacija, sumažėjo bendravimo galimybės, todėl man buvo padaryta 100 000 Eur neturtinė žala.
   Įrodymai jog ekspertizės aktas Teismo psichiatrijos dalyje, kurią atliko teismo psichiatrijos ekspertai Mantas Juodakys ir Aurelija Survilaitė yra melagingas ir neatitinka gydymo įstaigose esantiems dokumentams, t.y. nėra jokių medicininių dokumentų jog Ramutei Vaitekūnienei 2004 metais patirta politrauma, nustatyta potrauminė encelopatijai liekamieji nespecifiniai, ką patvirtina ir Radiologinio tyrimo vertinimas ir dėl to jog teismo psichiatrijos ekspertas Mantas Juodakys Teismo psichiatrijos ekspertizės metu nurodė jog negalintis spręsti ar sausio mėnesį yra sėjama ir pjaunama, kuo visiškai prisipažino nesiorientuojantis laike, o asmuo nesiorientuojantis laike, negali atlikti teismo psichiatrijos ekspertizės, yra ekspertizės aktas, medicininiai duomenys ir garso įrašas. 
  Dėl to jog ekspertizės aktas Teismo psichiatrijos dalyje, kurią atliko teismo psichiatrijos ekspertai Mantas Juodakys ir Aurelija Survilaitė yra melagingas ir neatitinka gydymo įstaigose esantiems dokumentams, t.y. nėra jokių medicininių dokumentų jog Ramutei Vaitekūnienei 2004 metais patirta politrauma, nustatyta potrauminė encelopatijai liekamieji nespecifiniai, ką patvirtina ir Radiologinio tyrimo vertinimas ir dėl to jog teismo psichiatrijos ekspertas Mantas Juodakys Teismo psichiatrijos ekspertizės metu nurodė jog negalintis spręsti ar sausio mėnesį yra sėjama ir pjaunama, kuo visiškai prisipažino nesiorientuojantis laike, o asmuo nesiorientuojantis laike, negali atlikti teismo psichiatrijos ekspertizės yra teismo psichiatrijos tarnyba, todėl šioje byloje valstybei turi atstovauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
   Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra nurodyta, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami šalys – bylose dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą.
   Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekso 135 str. 1 d. 6 punktu, informuojame Teismą, kad byla nebus vedama per advokatą.
  Įstatymų numatytais atvejais prašome teismą priimti sprendimą už akių. Šioje proceso stadijoje pasisakyti dėl taikos sudarymo ar meditacijos taikymo Ieškovas nepageidauja.
   Vadovaujantis virš nurodytu Vilniaus miesto apylinkės teismo prašau:
   Priteisti man iš Lietuvos Respublikos 200,00 Eur (du šimtai eurų) turtinei žalai atlyginti ir 100 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas.
   Pridedama: ekspertizės akto kopija, medicininiai duomenys, garso įrašas.

  Pagarbiai                                       Ramutė Vaitekūnienė                           

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias