Teisėjų elitas veikia kaip organizuota nusikalstama gauja

0

Aurimas Drižius
Visas Lietuvos vadinamasis “teisės elitas” – Lietuvos apeliacinio ir aukščiausiojo, Vilniaus apygardos ir apylinkės teismų teisėjai veikia kaip viena organizuota nusikalstama gauja, dengdami vieni kitų nusikaltimus.
Buvęs Kriminalinės policijos biuro pareigūnas, dabar pensininkas Valerijus Kazakevičius stebisi, kad visa Lietuvos teisinė sistema pavirto į vieną organizuotą gaują. Nė viena iš teismų grandžių, kurios turi patikrinti kitos grandies sprendimų teisėtumą, neveikia, nes visoje “sistemoje” nuo apylinkės iki aukščiausiojo teismo dirba “savi žmonės”.
Iš V. Kazakevičiaus motinos Genoefos prieš 20 dienų, suklastojus dokumentus, buvo pavogtas jos turimas žemės sklypas Vilniaus mieste. Nors ir dirbo kriminalinės policijos biure, V.Kazakevičius niekaip negali patraukti vagių ir klastotojų atsakomybėn – visur jo skundai atsimuša į “teismų sieną”.
Prieš 20 metų Vilniuje buvo įprasta grobti svetimą žemę, pateikus “archyvinius“ dokumentus apie turėtą nuosavybę – žemėtvarka ir teismai lengvai tas klastotes legalizuodavo. Tie archyviniai dokumentai buvo tariamai dar prieškarinės lenkų valdžios Vilniuje neva išduoti dokumentai apie nuosavybę. Tiesa, tas klastotes labai lengva demaskuoti.
Todėl V.Kazakevičius, pamatęs nusikaltimą, ėmė ginti savo teises. Jis kreipėsi į prokuratūrą – po daug metų tyrimas dėl vagystės buvo nutrauktas, teisėjams masiškai suklastojus nutartis. Nuo to laiko V.Kazakevičius kovoja su šiuo „organizuotu nusikalstamu susivienijimu“ – organizuota teisėjų ir politikų gauja.


Buvęs Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas G.Kryževičius pridengė savo kolegų nusikaltimus, o Kryževičiaus nušalinimo klausimą ir turėjo spręsti jau minėta Žalimienė.
Pvz., dar pernai vasarą tik pradėjusi eiti Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkės pareigas vietoj Gintaro Kryževičiaus pradėjusi eiti Skirgailė Žalimienė, buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Žalimo pirmoji žmona, karjerą naujose pareigose pradėjo klastote.


V.Kazakevičius turėjo vilčių, kad naujoji pirmininkė nenorės daryti tų pačių nusikaltimų, kaip ir jos kolegos. Tačiau klydo – vyras pateikė nušalinimą G.Kryževičiui, ir šį skundą dėl nušalinimo išnagrinėjo teisėja S. Žalimienė (nuotr.).


Teisėja S.Žalimienė nutarė, kad nušalinti G.Kryževičiaus nėra pagrindo, ir nurodė, kad šis jos sprendimas buvo priimtas pernai liepos 21 d.
„Tai labai konkretus dokumentus suklastojimas, nes ant šio nutarimo parašyta data – 2022 m. liepos 21 d, tačiau jis nebuvo tą dieną priimtas, – sakė V.Kazakevičius redakcijai, – kitą dieną, liepos 22 d., aš du kartus buvau tame teisme, ir abu kartus buvau informuotas, kad dėl mano skundo nėra jokio sprendimo. Padaviau skundą dėl vilkinimo, o liepos 22 d. nuėjau į teismą ir dvi teismo sekretorės man patvirtino, kad jokio sprendimo tą dieną nebus. NUo 15 val. sėdėjau teisme, ir laukiau Žalimienės sprendimo. 15.45 atėjo Žalimienės sekretorė ir man pasakė, kad Žalimienė dar laiko bylą pas save, ir ją nagrinėja. Man buvo pasakyta, kad sprendimo liepos 22 d. nebus. Ir kas nutiko vėliau – pirmadienį gavau Žalimienės nutartį, kad skundas atmestas, ir kad jos nutartis priimtas liepos 21d. Žinoma, kad tai klastotė. Žalimienei reikėjo suklastoti nutartį, kad nepažeisti skundo išnagrinėjimo termino, ką ji ir padarė. Arba jos sekretorės man melagingai pasakė, kad skundas dar neišnagrinėtas”.


Tada jis kreipėsi dėl organizuoto nusikalstamo susivienijimo teismų sistemoje, tačiau generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir kiti jai pavaldūs prokurorai atsisakė tirti organizuoto nusikalstamo susivienijimo nusikaltimus.
“Šis susivienijimas padarė labai daug labai sunkių, sunkių ir nesunkių nusikaltimų, daugiausia dokumentų klastojimo, – teigia V.Kazakevičius, – šiam susivienijimui priklauso tiek aukštas pareigas užimantys politikai, tiek teisėjai ar prokurorai, tiek valstybės ar savivaldybių pareigūnai. Susivienijimas paprastų žmonių kalba yra gauja, kurios nusikaltimai klasifikuojami pagal BK 449 str. Jeigu manyti, kad ši gauja užsiima tik žemės grobstymu ar svetimo turto užgrobimu klastojant dokumentus, tai būtų ne visai tikslu. Buvo pagrobtas ne tik mano motinos, tačiau ir daugelio kitų žmonių žemės sklypai. Visi nusikaltimai buvo pridengti ir neištirti. Tačiau turi būti tiriami ir kiti šio susivienijimo nusikaltimai, pvz., žmonių nužudymai. Mano nuomone, buvo nužudyta daug žmonių, tačiau jų mirtys pateiktos kaip nelaimingi atsitikimai ar ligos. Viena tokių – staiga mirusi teisėja Zoja Monid. Tačiau bus neprofesionalu, jeigu aš ne ikiteisminiame tyrime klabėsiu apie tuos nužudymus, tačiau pasidalinsiu savo mintimis apie juos spaudoje. Užtenka tik pastebėti, kad teisėjai, kurie nagrinėjo minėtas bylas, kaip Zoja Monid, staiga mirė. Aš manau, kad ji buvo nužudyta. Oficialiai – mirė nuo insulto. Kodėl staiga mirė ir teisėjas Donatas Vancevičius, kuris tyrė šio susivienijimo nusikaltimus, ir staiga mirė. Gal jis norėjo tirti tuos nusikaltimus. Yra ir daugiau nužudymų, kurie yra susiję su minėta gauja. Pvz., tie patys Garliavos įvykiai – kiek žmonių ten buvo nužudyta. Tačiau prokuratūra atsisakė tirti visus nusikaltimus, ir tuos pačius dokumentų klastojimus. Pareiškiau nušalinimą teisėjui Kryževičiui, kuris pridenginėjo šią gaują kartus su Sigita Rudėnaite. Žalimienė turėjo priimti sprendimą dėl Kryževičiaus nušalinimo, tačiau matome, kad ji to nepadarė, o matyt, suklastojo savo nutartį. Reikėjo įrašyti liepos 21 d., nes kitaip būtų praleisti terminai. Jeigu nusikaltimas padarytas Vyriausiame administraciniame teisme, tai apie ką mes galime klabėti? Nes tuo pačiu minėta gauja kasdien daro vis naujus nusikaltimus”.
Na, o teisėjos Žalimienės nutartį pridengė jau apeliacinio teismo teisėjas ir laikinas pirmininkas Albinas Bielskis.
“Neseniai gavau apeliacinio teismo teisėjo Albino Bielskio nutartį, – juokiasi Valerijus Kazakevičius, – tai tas pats Bielskis, kuris pridengė teisėjų Braždienės ir Bartkaus nusikaltimus dar 2022 m. Todėl Bielskis aktyviai dalyvauja organizuotos gaujos korupcinėje veikloje. Na, o pačio Bielskio nusikaltimus pridengia jau minėti teisėjai Kryževičius ir Rudėnaitė. Viskas taip susipainioję, tačiau jie visi dalyvauja organizuotoje gaujoje. Jie daro viską, kad prokuratūra nepradėtų tyrimo dėl organizuoto nusikalstamo susivienijimo. Nes jeigu toks tyrimas būtų pradėtas, įtarimus tektu pateikti ir teisėjams Bielskiui, Dzedulioniui, ir Rūtai Miliuvienei, ir visiems kitiems.

“Šiandien -2023-08-11 gavau Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų  skyriaus teisėjo, laikinai einančio skyriaus pirmininko Albino Belskio pareigas suklastotą  Lietuvos apeliacinio teismo 2023-08-11 aktą NR (115)-03-261. Šis aktas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams – taip Albinas Bielskis nuslėpė savo ir kitų Vilniaus miesto apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų ir kitų nesąžiningų asmenų korupciją ir nusikaltimus. Bielskis negalėjo nagrinėti mano skundo, nes šioje byloje jis pats teismo turėjo būti buvo apklausiamas ar kaip liudytojas, arba kaip įtariamasis arba net gi kaip kaltimasis. Nes daug metų nusikalstamai bendradarbiavo su teisėjais, dalyvaujančiais korupcinėje ir nusikalstamojoje veikloje, kurie 2019 metais buvo sulaikyti garsiojo korupcinėje byloje ir dar 2022 metais Bielskis buvo suklastojęs teismo nutartį”.

  2019 m. vasario 20 d. teisėsaugos už kyšininkavimą sulaikyti teisėjai, dalyvaujantis veikiančio organizuoto korupcinio nusialkstamo susivienijimo korupcinėje veikloje  

Valdimaras Bavėjanas, Robertas Rainys, Henrikas Jaglinskis, Viktoras Kažys, Konstantinas Gurinas, Egidijus Laužikas, Gintaras Čekanauskas, Arūnas Kaminskas

Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė Nida Grunkskienė ir kiti prokurorai, Lietuvos Respublikos specialiųjų turimų tarnybos pareigūnai ir kiti nesąžiningi asmenys iki šios dienos nusikalstamai pridengė  ir nuslėpė Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų  skyriaus teisėjo, laikai einančio skyriaus pirmininko Albino Belskio ir Vilniaus apygardos teismo Arūno Bartkaus  korupcinį ir nusikalstamą bendradarbiavimą ir nusikalstamą bendrininkavimą su šioje nuotraukoje pavaizduotomis asmenimis ir kitais nesąžiningais teisėjais dalyvaujančiais veikiančio organizuoto korupcinio nusikalstamo susivienijimo korupcinėje ir nusikalstamoje iki šios dienos nusikalstami pridengė ir nuslėpė visus veikiančio organizuoto korupcinio nusialkstamo suvienijimo nusikaltimus.

Arūnas Bartkus dalyvavo korupcinio pobūdžio nusikaltimus bylos Nr. ITS-147-506/2022, bylos Nr. ITS-127-365/2022, bylos Nr. ITS-195-295/2022, bylos Nr. 1S-261-885/2022, bylos Nr. BIK-462/2022, bylos Nr. BIK-467/2022, bylos Nr. BIK-536/2022, bylos Nr. 1S-221-885/2023 baigtimi, taip pat asmeniškai suinteresuotas administracinės bylos Nr. AS-559-415/2022 (VAAT Nr. I2-4376-631/2022) absoliučiai visiškai nesąžiningame, netinkamame, neteisingame, neskaidriame, nedemokratiniame, antikonstituciniame, neobjektyviame, šališkame, korupciniame, nusikalstamame procese Nr. 3-61-3-01787-2022-2

Arūnas Bartkus dalyvavo korupcinio pobūdžio nusikaltimus bylos Nr. ITS-147-506/2022, bylos Nr. ITS-127-365/2022, bylos Nr. ITS-195-295/2022, bylos Nr. 1S-261-885/2022, bylos Nr. BIK-462/2022, bylos Nr. BIK-467/2022, bylos Nr. BIK-536/2022, bylos Nr. 1S-221-885/2023 baigtimi, taip pat asmeniškai suinteresuotas administracinės bylos Nr. AS-559-415/2022 (VAAT Nr. I2-4376-631/2022) absoliučiai visiškai nesąžiningame, netinkamame, neteisingame, neskaidriame, nedemokratiniame, antikonstituciniame, neobjektyviame, šališkame, korupciniame, nusikalstamame procese Nr. 3-61-3-01787-2022-2

Teisėjas Arūnas Bartkus ir LR GP prokuroras Arūnas Meška Teisėjas Arūnas Bartkus ir LR GP prokuroras Arūnas Meška

Arūnas Bartkus nuslėpė Arūno Dulkio ir STT vadovo Žydrūno Bartkaus korupcinį ryšį, o Žydrūnas Bartkus nuslėpė visus OKNS nusikaltimus ir neteisėtos sudėties LR Vyriausybės veiklą ir pinigų plovimą per bankus ir draudimo kompanijas ir akivaizdžiai nesąžiningas ir šališkas teisėjas Arūnas Bartkus   byloje Nr. 1S-221-885/2023 nuslėpė visus veikiančio organizuoto korupcinio nusikalstamo susivienijimo (OKNS) ir jo narių, nesąžiningų  prokurorų ir nesąžiningų teisėjų, nesąžiningų aukštas pareigas užimančių politikų ir kitų nesąžiningų asmenų viešų ir privačių interesų konfliktus, nusikalstamą protekcionizmą ir nepotizmą, aukščiausio lygio sisteminę, politinę, teisinę korupciją ir kitus įvykdytus ir tęsiamus  nusikaltimus, žiaurų ir nežmonišką elgesį – genocidą ir segregaciją, kitus prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus ir diskriminaciją, žmonių kankinimą ir terorizavimą, viešo intereso pažeidimus ir padaryta ypač didelę materialinę ir nematerialinę žalą – padaryta ypač didelę turtinę ir neturtinę žalą Genoefai Kazakevič, Valerijui Kazakevičiui, kitiems šeimos nariams ir kitiems asmenims, Lietuvos Respublikai, Europos Sąjungai, tarptautinei visuomenei.  Taip, Žydrūnas Bartkus ir Arūnas Bartkus nusialkstamai bendrininkaujant nuslėpė visu veikiančio organizuoto korupcinio nusikalstamo susivienijimo nusikaltimus  ir visu šios nusikaltimus iki šios dienos nusikalstamai toliau dangsto ir nuslėpė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas ir jam pavaldus šališki ir nesąžiningi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai bei kiti nesąžiningi asmenys. 

Pažiūrėkite – šioje nuotraukoje teisėjų tarybos buvęs pirmininkas buvęs LAT teisėjas Laužikas kartu su Grybauskaite. Aš buvau jos prašęs ištirti teisėjo Laužiko veiksmus klastojant vieną bylą, 2018 m. trys LAT teisėjai, tarp kurių buvo ir E.Laužikas, suklastojo savo nutartį. Taip pat buvo suklastota nutarties data, panašiai kaip ir paskutiniu atveju. Liepos 1 d. teisėja Rudėnaitė atmetė mano skundą dėl Laužiko, taip pat suklastojo nutarties datą.

O šioje nuotraukoje buvęs gen. prokuroras ir dabar LAT teisėjas Algimantas Valantinas kartu su premjeru Sauliumi Skverneliu. Šioje nuotraukoje užfiksuoti Konstitucijos 5-ojo straipsnio pažeidimas, kai įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia susiliejo ir veikia kaip viena valdžia.

D.Grybauskaitė priima apdovanojimą iš tų, apie kurių nusikaltimus buvo informuota

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias