Teismai nurodė, kad Lietuvos Respublika teisėtai apvogė ir nuteisė ūkininkę Reginą Gedvilienę

1


Aurimas Drižius
Yra tokia atkakli žemaitė ūkininkė Regina Gedvilienė (nuotr. viršuje) – sukčiai, suklastoję jos parašą, pavogė iš jos vienintelį žemės sklypą, kuris maitino visą ūkininkės šeimą, o ją pačią valstybė nuteisė už „šmeižtą”, kai ji ėmė pasakoti apie patirtą skriaudą.


Visa ši istorija – tokio banalaus aferizmo pavyzdys – ūkininkei dar dirbant laukuose, atvažiavo „matininkas“, kuris pasakė, kad reikia jos parašo dėl to, kad ji sutinkanti kad neva būtų įvesta „melioracija“, ir ūkininkė jį pasirašė. Tik vėliau paaiškėjo, kad tas pakištas popieriaus lapas buvo sutikimas, kad ji neva savo noru sutinka, kad jos 30 arų žemės sklypas būtų perkeltas į kitą vietą, į pelkę.
To suklastoto parašo užteko, kad iš moters būtų atimtas jos dirbamas žemės sklypas, o ji pati būtų nuteista už tai, kad „apšmeižė” jos sklypą pavogusius garbingus piliečius.


Tai tipiška naujosios Lietuvos istorija, kai organizuota valdžiažmogių gauja daro su eiliniais žmonėmis ką nori – visos valdžios grandis daro sunkius nusikaltimus, vėliau juos dangsto, o galiausiai apiplėštą ūkininkę dar ir nuteisė kaip kriminalinę nusikaltėlę. „Tačiau aš nepasiduosiu, tegul jie mane nužudo“, – sako žemaitė.
Nors ūkininkė nieko nešmeižė, o papasakojo savo istoriją facebooke ir pridėjo tai įrodančius dokumentus, Telšių apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė ignoravo šiuos įrodymus ir nuosprendžiu nuteisė Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę, kuri facebooke aprašė, kaip iš jos buvo atimtas 30 metų moters dirbamas žemės sklypas Telšių rajone.
Teisėja Staševičienė nutarė, kad žemę praradusi ūkininkė „šmeižė“ nekaltus vagis ir aferistus. Visi įrodymai, kai ji nieko nešmeižė, dingo iš baudžiamosios bylos – policija ir prokuratūra juos tiesiog sunaikino.
Tiesa, teisėja Staševičienė turėjo teismo eksperto išvadą, kurioje juodu ant baltu buvo surašyta, kad viskas, ką ūkininkė R.Gedvilienė pasakojo, yra tiesa, tačiau minėta išvada „dingo“ iš baudžiamosios bylos:


Telšių apylinkės teisme sunaikinti garso įrašai svarbūs parodymai, kurie akivaizdžiai įrodo
kaip notaras Gediminas Perminas, ir Stanislovas Jusevičius susipainiojo ir matyt pamiršo
kaip turėjo sakyti pagal sutartą scenarijų.

Šiaulių apygardos teismo teisėjai stebėjo kaip kaltinamąjį aktą pateikęs prokuroras Arūnas
Gailius tyčiojasi sakydamas, kad jei pripažins nepakaltinama nereikės mokėti baudos.

Kaip moteris parašė skundą Šiaulių apygardos teismui dėl šiuo nuosprendžio, jos skundą turėję nagrinėti Šiaulių apygardos teismo teisėjai Zigmas Kavaliauskas, Nerijus Mačiulis ir Virginija Židulienė nusprendė paskirti ūkininkei „psichiatrinę ekspertizę“.
R.Gedvilienė atsakė į LL klausimus:
Kiek suprantu, teisėjai bandė iš jūsų padaryti „psichinę ligonę“?
– Taip, tačiau jiems nepavyko, nes aš visur skundžiau tas nutartis. Kokia 13 institucijų išsiuntinėjau skundui, tačiau Teisingumo ministerija atsisakė nušalinti tą ekspertą, kuris suklastojo Ramutės Vaitekūnienės ekspertizę. Tačiau jie išsigando.
Tačiau jūsų skundas dėl tariamo šmeižto dar neišnagrinėtas Šiaulių apygardos teisme?
– Ne, tačiau man pavyko šiaip ne taip gauti naują advokatą, nes senasis Jurka „išnešė muilą“. Nors ir paėmė labai didelius pinigus. Pavyko rasti kitą advokatą iš Klaipėdos Osvaldą Martinkų. Labai sunkiai jį prikalbinau atstovauti, nes advokatas sakė, kad „Lietuvoje jau 30 metų tokia padėtis ir nieko negalima padaryti“. Vienintelis sąžiningas žmogus – teisininkė Katavičienė, kuri parašė atskirąjį skundą Vyriausiam administraciniam teismui. Nors apygardos teismas mano skundą atmetė. Vienu žodžiu, padėtis Lietuvoje tragiška, ir baisu čia gyventi.
– O kodėl tie banditai norėjo padaryti jus nepakaltinama?
– Jie juokėsi, kai paprašiau „vykdyti teisingumą“. Prokuratūra suklastojo tą baudžiamąją bylą. Įsivaizduokite – prokuratūra „vykdė ikiteisminį tyrimą“. Nunešiau jiems virš 200 psl. įvairių dokumentų ir įrodymų. Policija nepriėmė, pasakė, kad neščiau į prokuratūrą. Tos policijos tyrėjos iš manęs juokėsi, įteikdamos kaltinamąjį aktą. Tačiau tie dokumentai, kuriuos aš pateikiau policijai ir prokuratūrai, nebuvo sukelti į baudžiamąją bylą. Prašiau teismo, kad man būtų aišku, kokie dokumentai sudėti į bylą, o kurie – ne. Tai teisėjai juokėsi iš manęs, ir sakė, kad jokia žala man nepadaryta, nors žemė pavogta. Pateikiau visus dokumentus, kad aukšti pareigūnai vykdo sunkius nusikaltimus, tačiau tie dokumentai dingo iš baudžiamosios bylos. Šiauliai ir Telšiai – viena šaika, kuri juokiasi iš žmonių. Net teisme sakiau, kad 40 metų dirbau dieną ir naktį be jokių išeiginių, ir tikrai nenusipelniau tokio likimo. Kai teisme pasakiau, kad „jūs vykdykite teisingumą“, tai teisėjai man nusprendė skirt psichiatrinę ekspertizę. Aš esu kaimo moteris, ir niekada neįsivaizdavau, kad aš gyvenu tokioje valstybėje. Nesusidūriau su teisėsauga, ir nežinojau, kaip ji dirba. Kai man paskyrė psichiatrinę ekspertizę, negalėjau net jokio darbo dirbti. Viena mano dukra neseniai pagimdė, kita nėščia, aš net savo vaikams negalėjau pasakyti, kad man paskirta psichiatrinę ekspertizė. Vien dėl savo išgyventų žmogus gali išprotėti.
Prieš jus dirba gauja, kuri save vadina „sistema“, ir jums niekas negali padėti, nebent kas nors iš aukščiau?
– Mes prašėme skundą į STT, kad pradėtų bylą tiems teisėjams, kurie pradangino bylos dokumentus. Įsivaizduokite – visi dokumentai pristatyti prieš keturis metus, tačiau jie pradingo. Nė vieno dokumento apie tai, kaip žemė buvo pagrobta, nėra toje byloje. Tačiau jie tą tyrimą dėl dingusių dokumentų nutraukė. Visi mano skundai dėl ingusių dokumentų atmesti. Buvau susitikusi su Grunskienės pavaduotoju Ivanausku visą valandą, jam vėl nusiunčiau elektroniniu parašu patvirtinus dokumentus, nes kitaip jie juos sunaikina. Tačiau jokio atsakymo dar negavau.
Nebandėte į kokį nors Seimą arba kokį Nausėdą kreiptis?
Tas prezidentas juk jau seniai viską žino. Juk iki šiol jo vardu atsirašinėja tos pačios raštininkės, kurios dirbo dar prie Grybauskaitės. Tas Nausėda yra statytinis, jie nieko neveikia. Tačiau aš nepasiduosiu, mane arba nužudys, tačiau aš vis tiek kovosiu iki galo.

Moteris gavo „teismų” atsakymus, kad su ja susidorota teisėtai

Regina Gedvilienė Telšių raj. Knygnešio 7-4 Kaunatavos km.
El.paštas gedviliene619@gmail.com
Lietuvos respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai
Aukščiausiojo teismo pirmininkei Danguolei Bublienei
Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėjai
Juditai Staševičienei

Šiaulių apygardos teismo teisėjams Nerijui Masiuliui, Zigmui Kavaliauskui, Virginijai Žindulienei
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorui Arūnui Gailiui, prokurorei Daivai Armalienei

PRAŠYMAS

DĖL BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NR. 1-3-49-304/2021 NR.1A-8-875/2022 PRIIMTŲ NUOSPRENDŽIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU IŠAIŠKINIMO MELAGINGŲ FAKTŲ PATEIKIMO KALTINAMAJAME AKTE
2024-02-28

Kreipiuosi į Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėją Juditą Staševičienę dėl jos išnagrinėtos Baudžiamosios bylos Nr. 1-49-304/2021 ir prašau išaiškinti ar jūsų išnagrinėta Baudžiamoji byla Nr. 1-49-304/2021 yra sąžiningai, teisingai, nešališkai, vadovaujantis teisingumo, padorumo, sąžiningumo principais.
Kreipiuosi į Šiaulių apygardos teismo teisėjus Nerijų Masiulį, Virginiją Žindulienę, Zigmą Kavaliauską dėl išnagrinėtos bylos Baudžiamosios bylos Nr 1A-8-875/2022 ir prašau išaiškinti ar jūsų išnagrinėta Baudžiamoji byla Nr 1A-8-875/2022 yra sąžiningai, teisingai, nešališkai, vadovaujantis teisingumo, padorumo, sąžiningumo principais.


Nuorodoje pridedu skundą dėl Baudžiamosios bylos Nr. 1-49-304/2021 išnagrinėjimo.
Skundas dėl priimto nuosprendžio Baudžiamoji byla Nr. 1-49-304/2021
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUg1ilsgGHBeZ94n05?e=ohWgOq

Dokumentas kurį pateikiau Telšių apylinkės teismui 2020-10-20 grąžintas 2022 metais
išnagrinėjus bylą Šiaulių apygardos teismui.
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUgnRp51jCohKOWlGs?e=M09OKQ

Aukščiausiojo teismo atsakymas dėl teisėjų neteisėtų veiksmų.

https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUhGV2FLMzlczwxqiZ?e=AKrG36
Telšių apylinkės teisme sunaikinti garso įrašai svarbūs parodymai, kurie akivaizdžiai įrodo
kaip notaras Gediminas Perminas, ir Stanislovas Jusevičius susipainiojo ir matyt pamiršo
kaip turėjo sakyti pagal sutartą scenarijų.
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUhTKuwirYKD3zK3XN?e=cAPX5K

Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis dėl Telšių policijos pareigūnų neveikimo.
https://1drv.ms/w/s!AkZFep5TI1tUgnoy0moft71tz91y?e=fV8M2S
Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis dėl LR STT pareigūnų neveikimo.
https://1drv.ms/w/s!AkZFep5TI1tUg1G42vHttLnlW7gi?e=MSNVw5
Vaizdo įrašas iš Kaunatavos kaimo Telšių rajone naujo sklypo.
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUgwp9iBHTepGlMP7H?e=5YA4ik

Šiaulių apygardos teismo teisėjai stebėjo kaip kaltinamąjį aktą pateikęs prokuroras Arūnas
Gailius tyčiojasi sakydamas, kad jei pripažins nepakaltinama nereikės mokėti baudos.
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUhGuWggI8n3D5MjRn?e=uLG57z
Laisvo laikraščio straipsnis
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUhVCHYjQfQ7SO0S3r?e=poCdfv

Laisvo laikraščio straipsnis
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUg1Md1Ixa5TMvj2JE?e=Mu1jAV
Peticija
https://1drv.ms/b/s!AkZFep5TI1tUg1rBkBx5ce74pBHh?e=BEluRF

Atsižvelgiant į aukščiau nurodyta medžiaga prašau paaiškinti ar jūsų priimti Baudžiamojoje
byloje Nr. 1-49-304/2021, Nr. 1A-8-875/2022 Nuosprendžiai Lietuvos Respublikos vardu yra
teisėti, nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

1 thought on “Teismai nurodė, kad Lietuvos Respublika teisėtai apvogė ir nuteisė ūkininkę Reginą Gedvilienę

  1. Kada suprasite, kad [LR TEISMAI] ir [LR] apskritai yra organizuota nusikalstama privati organizacija prisidengusi UAB ir pastarąją pridengė skambiais žodžiais: valstybė ir respublika, kad galėtų įverginti ir išnaudoti JŪS nieko nesuvokiančius ir apgaustus žmogelius?
    Kiek iš JŪSŲ turi apvogti, išnaudoti ir net nužudyti, kad pagaliau suprastumėte, kad [LR] reikia naikinti ([teisėtomis] priemonėmis). – tai įmanoma.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias