Teismas dėl VRK piktnaudžiavimo Šimonytės naudai kaip visada „įjungė durnių”

0

Kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą po to, kai VRK atsisakė pateikti jam dokumentus apie tai, kaip VRK suklastojo dokumentus apie kandidatės Ingridos Šimonytės surinktus parašus.

VRK leido Šimonytei rinkti tik elektroninius parašus, nors įstatymas numato, kad elektroniniai parašai pradedami rinkti tada, kai kandidatui išduoti popieriniai lapai parašams surinkti. Pastebėjusi savo klaidą, VRK kažkokiu būdu suklastojo savo sprendimus, ir neva Šimonytei išdavė ir popierinius lapus. Nors dieną prieš tai nurodė, kad Šimonytei laikytis įstatymo nereikia.

„Ingridos Šimonytės pavyzdys rodo, kad šie rinkimai yra neteisėti, – teigia E.Vaitkus,

“Įstatymas aiškiai nurodo, kad dėl rinkimų kodekso nurodytose situacijoje, kai klausimai susiję su parašų rinkimų, reikia kreiptis į LVAT, teismas per tris dienas išnagrinėja šiuos klausimus, priima sprendimą, nes vyksta rinkimai, ir reikia greitų sprendimų, – stebėjosi Vaišvila, – tai ką, teismas nepamatė, kad prašoma išsireikalauti dokumentai, susijęs su tiesiogiai parašų rinkimų už I.Šimonytę. Tokiais atvejais aš sakau – gerb. teisėjai, tai klausimas apie jūsų profesinę etiką. Nejaugi jūs manote, kad tas klausimas tuo ir baigsis. Kodėl tyli kiti rinkiminės kompanijos dalyviai? Jie ką, bijo?

Administracinė byla Nr. R-10-629/2024
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00013-2024-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 5.2; 43.5.2; 43.5.9

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

NUTARTIS

2024 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė – nuotr. viršuje) ir Mildos Vainienės (pranešėja),
rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo Eduardo Vaitkaus skundo atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2024 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. Sp-33 „Dėl rinkėjų parašų rinkimo lapų Ingridai Šimonytei išdavimo ir jos parėmimo elektroniniu būdu“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą,

n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Eduardas Vaitkus 2024 m. kovo 15 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir VRK) 2024 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. Sp-33 „Dėl rinkėjų parašų rinkimo lapų Ingridai Šimonytei išdavimo ir jos parėmimo elektroniniu būdu“ (toliau – ir Sprendimas), atnaujinti terminą šiam Sprendimui apskųsti. Pareiškėjas nurodo, kad tuo atveju, jei teismas neatnaujintų termino skundui dėl Sprendimo paduoti, pareiškėjas prašo nutraukti atsakovo neveikimą ir įpareigoti VRK išnagrinėti pareiškėjo 2024 m. kovo 8 d. prašymą „Dėl LR Vyriausiosios rinkimų komisijos 2024 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. Sp-33“ (toliau – ir Prašymas). Pareiškėjas taip pat prašo išreikalauti iš VRK: 1) Ingridos Šimonytės 2020 m. vasario 19 d. prašymą VRK, kurio pagrindu buvo priimtas Sprendimas; 2) VRK sprendimą išduoti popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus Ingridai Šimonytei ir šių lapų išdavimo Ingridai Šimonytei perdavimo-priėmimo aktą; 3) Ingridos Šimonytės prašymą stabdyti jos parėmimą ir popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai paremti grąžinimo–perdavimo aktą; 4) stabdyti elektroninį I. Šimonytės parėmimą „Rinkėjo puslapyje“. Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje uždrausti VRK priimti sprendimą registruoti Ingridą Šimonytę 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti privalomu Ingridos Šimonytės dalyvavimą teismo posėdyje bylą nagrinėjant iš esmės.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad Sprendimu nuspręsta sudaryti galimybę Ingridą Šimonytę, keliamai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose paremti elektroniniu būdu, sukuriant prieigą Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis“ 2024 m. vasario 21 d. (1 p.); patenkinti Ingridos Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų (2 p.). Pareiškėjas teigia, kad Sprendimas prieštarauja VRK 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. Sp-33 „Dėl pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 20 punktui.
Pareiškėjas nurodo, kad Ingridos Šimonytės 2024 m. vasario 19 d. prašymas sudaryti galimybę ją paremti tik elektroniniu būdu negalėjo būti tenkintas, neišdavus jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų, kuriuos išduoti jai Ingrida Šimonytė pati atsisakė. VRK, pažeisdama Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso nuostatas (79 str. 1 d.), Tvarkos aprašą ir Sprendimo 2 punktą, tenkino kitą Ingridos Šimonytės prašymą stabdyti elektroninį jos parėmimą ir „Rinkėjo puslapyje“ paskelbė, kad Ingridai Šimonytei 2024 m. vasario 21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024 m. vasario 26 d. buvo grąžinti VRK. Dėl nurodytų priežasčių Ingridai Šimonytei 2024 m. vasario 21 d. negalėjo būti išduoti popieriniai jos parėmimo parašų lapai, kurie 2024 m. vasario 26 d. buvo grąžinti VRK.
Pareiškėjas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, 2024 m. kovo 8 d. su Prašymu kreipėsi į VRK, prašydamas jam per vieną dieną pateikti: 1) Ingridos Šimonytės 2020 m. vasario 19 d. prašymą VRK, kurio pagrindu buvo priimtas Sprendimas; 2) VRK sprendimą išduoti popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus Ingridai Šimonytei ir šių lapų išdavimo Ingridai Šimonytei perdavimo–priėmimo aktą; 3) Ingridos Šimonytės prašymą stabdyti jos parėmimą ir popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai paremti grąžinimo perdavimo-priėmimo aktą; 4) VRK sprendimą stabdyti elektroninį Ingridos Šimonytės parėmimą „Rinkėjo puslapyje“, kuris taip pat panaikintų Sprendimą. 2024 m. kovo 8 d. VRK atstovas R. Stabingis telefonu pareiškėjui paaiškino, kad jis negali pateikti prašomų dokumentų, nes turi suderinti tai su VRK nariais. 2024 m. kovo 13 d. el. laišku pareiškėjas kreipėsi į VRK dėl šio klausimo įtraukimo į 2024 m. kovo 14 d. VRK posėdžio darbotvarkę, o 2024 m. kovo 14 d. VRK posėdžio pradžioje papildomai paprašė šį klausimą įtraukti į 2024 m. kovo 14 d. VRK posėdžio darbotvarkę, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti. 2024 m. kovo 14 d. VRK posėdyje VRK pareiškėjui paaiškino, kad yra priimtas VRK sprendimas dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo Ingridai Šimonytei, tačiau Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registre ir www.vrk.lt toks VRK sprendimas nepaskelbtas.
Pareiškėjo vertinimu, VRK nepagrįstai, o todėl neteisėtai sudarė Ingridai Šimonytei sąlygas paremti ją 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose VRK „Rinkėjų puslapyje“, neturėdama tam teisės ir pažeisdama Rinkimų kodekso nuostatas (79 str. 1 d.), Tvarkos aprašo nuostatas (20 p.) ir Sprendimo 2 punktą, taip pat galimai išdavė Ingridai Šimonytei popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus be atitinkamo jos prašymo ir nepakeitė Sprendimo, taip pat nepriėmę jokio kito VRK sprendimo dėl Ingridos Šimonytės parėmimo.
Pareiškėjas teigia, kad tokiais savo veiksmais VRK pažeidžia Rinkimų kodekso 22 straipsnio (nepriklausomumo principas), 24 straipsnio (viešumo principas) ir 25 straipsnio (nešališkumo principas) nuostatas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2024 m. kovo 19 d. 14 val. skundo trūkumui pašalinti, t. y. nurodyti kokią konkrečiai įtaką pareiškėjo teisėms ir pareigoms daro skundžiamas Sprendimas, kokios pareiškėjo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti.
Pareiškėjas, nepraleidęs termino trūkumams pašalinti, pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašo: 1) panaikinti Sprendimą; 2) atnaujinti terminą šiam Sprendimui apskųsti; 3) jei teismas neatnaujintų termino skundui dėl Sprendimo paduoti, pareiškėjas prašo nutraukti atsakovo neveikimą ir įpareigoti VRK išnagrinėti pareiškėjo Prašymą; 3) išreikalauti iš VRK: a) Ingridos Šimonytės 2020 m. vasario 19 d. prašymą VRK, kurio pagrindu buvo priimtas Sprendimas; b) VRK sprendimą išduoti popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus Ingridai Šimonytei ir šių lapų išdavimo Ingridai Šimonytei perdavimo-priėmimo aktą; c) Ingridos Šimonytės prašymą stabdyti jos parėmimą ir popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai paremti grąžinimo-perdavimo aktą; d) stabdyti elektroninį I. Šimonytės parėmimą „Rinkėjo puslapyje“; 4) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje uždrausti VRK priimti sprendimą registruoti Ingridą Šimonytę 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose; 5) pripažinti privalomu Ingridos Šimonytės dalyvavimą teismo posėdyje bylą nagrinėjant iš esmės; 6) VRK 2024 m. kovo 18 d. raštą Nr. 2.337(2.11) (toliau – ir Raštas) pripažinti negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento; 7) išreikalauti iš VRK popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo aktą, kuriuo išduoti kandidatės Ingridos Šimonytės 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose atstovui rinkėjų parašų rinkimo lapai.
Pareiškėjas, pagrįsdamas savo teisinį suinteresuotumą, nurodo, kad jo nurodomi VRK padaryti pažeidimą daro tiesioginę įtaką pasyviajai pareiškėjo rinkimų teisei, nes, teismui nustačius, jog VRK sudarė išskirtines sąlygas Ingridai Šimonytei (negavus rinkėjų parašų rinkimo lapų rinkti paramą elektroniniu būdu per elektroninę sistemą rinkejopuslapis.lt), būtų konstatuota, kad sudarytos nelygios teisės pareiškėjui, kaip ir kitiems 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyviams, privalėjusiems gauti, visų pirma, rinkėjų parašų rinkimo lapus, o tik po to pareiškėjo ir kitų kandidatų rinkėjams buvo sudaryta galimybė paremti pareiškėją elektroniniu būdu.
Pareiškėjas taip pat teigia, kad jo nurodomi pažeidimai visuomenėje sudarė iškreiptą, manipuliatyvų ir klaidingą įspūdį, kad Ingrida Šimonytė gali surinkti reikalaujamą 20 000 balsų ir nepaimdama rinkėjo parašų rinkimo lapų, o tai sumenkino pareiškėjo, kaip kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus, įvaizdį jo potencialiems rinkėjams.
Pareiškėjas akcentuoja, kad jis buvo diskriminuojamas ir jam nebuvo išaiškinta jo galimybė neimti rinkėjo parašų rinkimo lapų ir apsiriboti vien tik galimybe gauti rinkėjų paramą elektroniniu būdu.
Pareiškėjas papildomai pažymi, kad gavo Raštą, kuriuo atsakyta į jo Prašymą, pareiškėjas nurodo šio Rašto nepagrįstumo motyvus.

Teisėjų kolegija

konstatuoja:

II.

Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) ir Rinkimų kodekse) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.) Teismas imasi nagrinėti administracinę bylą ABTĮ 5 straipsnio 3 dalyje 1–4 punktuose nustatytais atvejais, iš jų – pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą (ABTĮ 5 str. 3 d. 1 p.), įstatymų nustatytais atvejais pagal prokuroro, viešojo administravimo subjektų, organizacijų ar fizinių asmenų pareiškimą dėl viešojo intereso arba valstybės, savivaldybės ir asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo (ABTĮ 5 str. 3 d. 1 p., 55 str.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jog būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas visais atvejais turi būti įgyvendinama, laikantis ABTĮ nustatytų reikalavimų (žr., pvz., 2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-224/2012).
Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo nurodomas aplinkybės dėl jo teisinio suinteresuotumo pažymi, kad pareiškėjas preliminariai pagrindė savo suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. pašalino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. kovo 18 d. nutartyje nurodytą skundo trūkumą, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad Sprendimas yra priimtas 2024 m. vasario 20 d., o pareiškėjas su skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi 2024 m. kovo 15 d.
Pagal Rinkimų kodekso 44 straipsnio 6 dalį VRK sprendimai gali būti skundžiami šio kodekso nustatyta tvarka. Pagal Rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalį VRK sprendimai dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų skundų, taip pat dėl rinkimų politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo, rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimo arba šios komisijos neveikimas per 3 dienas nuo jos sprendimo įsigaliojimo dienos arba nuo tos dienos, kai sprendimas turėjo būti priimtas, gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šis teismas šiuos skundus išnagrinėja per 3 dienas. VRK sprendimai dėl kitų šiame skirsnyje nurodytų sprendimų skundžiami Regionų administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą teikia dėl rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimų, todėl Sprendimas, vadovaujantis Rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalimi, turėjo būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 3 dienas nuo Sprendimo įsigaliojimo (Sprendimas įsigaliojo 2024 m. vasario 20 d., buvo paskelbtas viešai), todėl pareiškėjas su Sprendimu turėjo (galėjo) susipažinti jau 2024 m. vasario 20 d., tačiau pareiškėjas, pateikdamas skundą 2024 m. kovo 15 d., akivaizdžiai praleido terminą skundui paduoti.
ABTĮ straipsnio 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, jog skundą (prašymą, pareiškimą) atsisakoma priimti, jei skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 30 straipsniu, prašo atnaujinti praleista terminą Sprendimui apskųsti.
Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant skundo padavimo termino praleidimo priežastis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios sutrukdė jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-15/2013; 2018 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-444-662/2018; 2019 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-111-575/2019; kt.). Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ (nagrinėjamu atveju – Rinkimų kodekso) nuostatos. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Administracinių teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad įstatymo nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai įpareigoja teisminės gynybos siekiantį asmenį operatyviai reaguoti į savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-31-756/2016). Taip pat svarbu atsižvelgti ir į tai, ar siekdamas apginti savo pažeistas teises asmuo paisė sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-499/2013, 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-986-552/2015). Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-854-624/2018, 2019 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-224-438/2019).
Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nenurodo jokių priežasčių, dėl kurių būtų būtina atnaujinti terminą skundui paduoti, tokių priežasčių nenustatė ir teisėjų kolegija, todėl, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atsisako priimti nagrinėti pareiškėjo reikalavimą panaikinti Sprendimą (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).
Vertindama pareiškėjo reikalavimą nutraukti VRK neveikimą, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Prašymas, į kurį pareiškėjas skundo pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui metu nebuvo gavęs atsakymo, yra prašymas dėl informacijos pateikimo. Kaip minėta, pagal Rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalį VRK sprendimai dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų skundų, taip pat dėl rinkimų politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo, rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimo arba šios komisijos neveikimas per 3 dienas nuo jos sprendimo įsigaliojimo dienos arba nuo tos dienos, kai sprendimas turėjo būti priimtas, gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šis teismas šiuos skundus išnagrinėja per 3 dienas. VRK sprendimai dėl kitų šiame skirsnyje nurodytų sprendimų skundžiami Regionų administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Teisėjų kolegija pažymi, kad, sistemiškai aiškinant nurodytą teisės normą, akivaizdu, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kaip pirmajai (vienintelei) instancijai, skundžiamas ne bet koks VRK neveikimas, o tik toks VRK neveikimas, kuris yra aiškiai įvardytose srityse, – kai nėra priimami sprendimai Rinkimų kodekso 185 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais, taip pat sprendimai dėl rinkimų politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo ir rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo Prašymas, kuris iš esmės yra prašymas suteikti informaciją, nėra susijęs nei su viena iš nurodytų sričių, todėl pareiškėjo nurodomas VRK neveikimas negali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kaip pirmosios (vienintelės) instancijos teismui, todėl pareiškėjas su tokiu reikalavimu įstatymų nustatyta tvarka turėtų kreiptis į Regionų apygardos teismą (ABTĮ 17 str. 1 d. 1 p.).
Pasisakydama dėl pareiškėjo reikalavimo pripažinti Raštą negaliojančiu nuo pasirašymo momento, teisėjų kolegija nurodo, kad šis reikalavimas yra pateiktas dėl VRK sprendimo (Rašto), kuris, vadovaujantis Rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalimis, nepatenka į sprendimų kategorija, kurie tiesiogiai yra skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kiti teisės aktai taip pat nenumato tokio Sprendimo apskundimo tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, todėl šį reikalavimą taip pat atsisakytina priimti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į Regionų administracinį teismą, prašydamas panaikinti Raštą (ABTĮ 17 str. 1 d. 1 p.).
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nei vienas pareiškėjo skundo reikalavimas nėra priimtas nagrinėti, pareiškėjo skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 2 p., 9 p.). Įvertinus tai, kad procesinio pobūdžio prašymai negali būti nagrinėjami neiškeltoje byloje, nesprendžiami pareiškėjo nurodyti procesinio pobūdžio prašymai (dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, dėl privalomo Ingridos Šimonytės dalyvavimo teismo posėdyje, dėl prašymo įpareigoti VRK pateikti duomenis ir kt.).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 ir 9 punktais, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Netenkinti pareiškėjo Eduardo Vaitkaus prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.
Atsisakyti priimti pareiškėjo Eduardo Vaitkaus skundą.
Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Arūnas Dirvonas

Veslava Ruskan

Milda Vainienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias