Teismas išaiškino, kad laisva spauda Lietuvoje turi būti sunaikinta

0

Aurimas Drižius

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas – nuotr. viršuje, prisistato kaip knygų autorius https://www.vle.lt/straipsnis/audrius-bakaveckas/), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės kolegija vasario 22 d. nutartimi išaiškino, kad portalas www.laisvaslaikrastis.lt, kuris jau metai kaip yra blokuojamas ir nepasiekiamas Lietuvos piliečiams, ir toliau toks turi būti, nes skelbia Lietuvos vyriausybei ir „teisinei sistemai” nepriimtiną ir nesuderintą informaciją.

Vilniaus apygardos administracinis teismas dar 2022 m. gegužės 25 d. nutartimi patenkino taip vadinamos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (Žeit) prašymą uždaryti visuomenės informavimo priemonę portalą www.laisvaslaikrastis.lt. ŽEIT kreipėsi dėl portalo uždarymo.

Teismas patenkino šį ŽEIT prašymą ir nurodė portalą uždaryti. Beje, bylą teismas išnagrinėjo „už akių”, nepranešęs atsakovui ir nieko mums apie tai nežinant. Tik iš trečių asmenų sužinojau apie tokį sprendimą, Tada kreipiausi į teismą, prašydamas leisti susipažinti su nutartimi, teismas atsisakė tai padaryti, nurodė, kad portalas laisvalaikrastis.lt šioje byloje nėra „šalis”, nors byloje buvo nutarta portalą uždaryti.

Nors sprendimas lietė tiesiogiai mano administruojamą portalą. UAB „Grėsmės nacionaliniam augumui” yra šio portalo administratorius, o aš esu portalo vyr. redaktorius. Nepaisant to, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas jau du kartus atmetė mano prašymą atnaujinti nurodydamas kad mano teisės ir pareigos niekaip nebuvo pažeistos.
Su tuo niekaip negaliu sutikti ir reikalauju, kad VAT nustotų klastoti savo nutartis, svarstydamas man prašymus. Nurodžiau, kad portalas buvo uždarytas, kaip sako advokatai, „teisinio banditizmo” keliu,
„už akių”.

Kreipiausi į teismą, ir nurodžiau, kad prašau atnaujinti minėtą administracinę bylą, nes ABTĮ 156 str. Proceso atnaujinimo pagrindai numato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi,
procesas gali būti atnaujinamas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Procesas gali būti atnaujinamas esant šiems pagrindams:
7) jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų;

Nurodžiau, kad administracinė byla Nr. eI2-4813-983-2022 buvo išnagrinėta nieko nepranešus suinteresuotam asmeniui – visuomenės informavimo priemonei www.laisvaslaikrastis.lt, nieko jai apie bylą
nežinant ir nepateikus atsiliepimo.
Tačiau teismas minėtoje byloje pripažino, kad visuomenės informavimo priemonė www.laisvaslaikrastis.lt (toliau portalas) pažeidė LR įstatymus, ir nurodė jį uždaryti.

Nepaisant to, teismas atsisakė leisti susipažinti su nutartimi šioje byloje, kuri tiesiogiai liečia suinteresuotą asmenį – pareiškėją šioje byloje portalo administratorių Aurimą Drižių ir portalą administruojančią
bendrovę. Teismas nurodė, kad aš neturiu tam teisės, nes nesu bylos šalis.

Kaip teisinio banditizmo pavyzdį aš laikau ir Vyriausiojo administracinio teismo kolegijos 2022-12-21 nutartį administracinėje byloje Nr. eP-105-556/2022 (Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02216-2022-0), kurioje
minėtas teismas išnagrinėjo mano prašymą leisti susipažinti su minėta byla, ir nurodė : „Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju Bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu, kuris ABTĮ 157
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinės bylos procesą, kadangi byloje nėra duomenų bei Bendrovė nepateikė jokių įrodymų, kad administracinėje byloje Nr.
eI2-4813-983/2022 priimtoje įsiteisėjusioje nutartyje teismas nusprendė dėl Bendrovės teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galimai pažeidžia Bendrovės teises ar įstatymų saugomus interesus. Visa tai, kas išvardinta, suteikia pagrindą teisėjų kolegijai prieiti prie išvados, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas subjekto, neturinčio teisės jį paduoti”.

Kitaip sakant, minėta kolegija nurodė, kad teismas priėmė nutartį dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, jam nieko apie tai nežinant, tačiau nurodė, kad minėtas teismo sprendimas niekaip nesprendė dėl portalo „teisių ir pareigų”. Tokias teismo nutartis aš vadinu teisiniu banditizmu ir kreipiausi į Teisėjų
etikos ir drausmės komisiją dėl nuolatinio dokumentų klastojimo šia nutartimi.
Kartoju – teismas pažeidė mūsų teises, nurodydamas uždaryti portalą, ir taip tiesiogiai pažeidė mūsų teises į gynybą. Bet kokios kitokios išvados ar teismų apmąstymai yra dokumentų klastojimas.

LVAT apsimetinėja, kad iki šio nesupranta, ko aš noriu ir nepateikiu naujų aplinkybių.
Šios naujos aplinkybės yra tokios : LVAT suklastojo savo nutartį, į ją įrašę žinomai melagingus ir savo išgalvotus duomenis, kad „Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu…, kadangi byloje nėra duomenų bei Bendrovė nepateikė jokių
įrodymų, kad… teismas nusprendė dėl Bendrovės teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galimai pažeidžia Bendrovės teises ar įstatymų saugomus interesus”.

Pateikiau teismui įrodymą, kad domenas www.laisvaslaikrastis.lt nuosavybės teise priklauso UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui”, pateikiama oficiali nuoroda iš domenų registro domreg.lt.


Jeigu teismas ir toliau aiškins, kad laisvaslaikrastis.lt administratorius ir savininkas negali veikti portalo vardu, prašau man išaiškinti, kas tada atstovauja portalą www.laisvaslaikrastis.lt teisme ir kas gali ginti jo
teises?

Negaliu patikėti, kad LVAT kolegijos taip beatodairiškai klastoja savo nutartis. Net neabejoju, kad tokios klastotės yra buvusio LVAT pirmininko Gintaro Kryževičiaus kerštas už portalo www.laisvaslaikrastis.lt
publikacijas apie šį teisėją.

Dėl pareiškėjo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
Portalą www.laisvaslaikrastis.lt jau seniai persekioja tokia nusikalstama valdiška įstaiga, pasivadinusi Žurnalistų etikos inspektoriaus taryba, kuri neturi nieko bendro su etika, o jos funkcija yra uždarinėti vyriausybę kritikuojančius žiniasklaidos kanalus.
Minėta ŽEIT dar 2022 m. kovo 18 d. kreipėsi į visas interneto paslaugas teikiančias bendroves, reikalaudama apriboti prieigą prie portalo www.laisvaslaikrastis.lt, tai yra jį uždaryti. Taip ir buvo padaryta – nuo 2022 m. portalo veikla yra sustabdyta, prieiga prie jo yra blokuojama nusikalstamos organizacijos ŽEIT iniciatyva.
Nedelsiant kreipėmės į teismą dėl minėto ŽEIT sprendimo. Šis teismas pernai gruodžio 22 d. nutartimi visiškai patenkino mano skundą ir nurodė, kad minėtas ŽEIT veiksmas yra neteisėtas. ŽEIT
atstovė ne kartą šioje byloje melavo, tačiau nepateikė nė vieno įrodymo, kad mes platinome dezinformaciją ar karo propagandą.
Kitaip sakant, portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymas, kuris tęsiasi nuo pernai kovo 18 d. iki šios dienos, yra visiškai neteisėtas ir daug žalos darymas spaudos laisvės apribojimas.
Tačiau atsakovė ŽEIT, vos gavusi šaukimą į teismą, surašė dar vieną nutartį, ir kreipėsi į teismą dėl
pakartotinio portalo uždarymo.

Šį kartą teismas ir ŽEIt elgėsi apdairiau – atsakovo neįspėjo ir bylą išnagrinėjo „už akių”, ŽEIt skundą patenkino. Mano vertinimu, tai yra piktybinis tyčinis persekiojimas ir spaudos laisvės žlugdymas.

Beje, Visuomenės informacijos įstatymas numato, kad ŽEIT prašymu Vilniaus apygardos administracinis teismas gali sustabdyti žiniasklaidos priemonę ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu ši „akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo reikalavimus” ir daro tai ne pirmą kartą.

Portalas www.laisvaslaikrastis.lt jau yra blokuojamas jau beveik 12 mėnesių mėnesių – nuo 2022 m. kovo 18 d. iki dabar.
Teismas priėmė nutartį blokuoti portalą pažeisdamas visus ABTĮ straipsnius, garantuojančius teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. ŽEIT pažeidė visus minėto įstatymo reikalavimus – portalas blokuojamas jau dešimt mėnesių, nors įstatymas numato galimybę jį blokuoti ne ilgiau trijų mėnesių. Portalas galėjo būti blokuojamas tik už sunkius įstatymo pažeidimus – nieko panašaus nėra.

Tai, kad dėl ŽEIT neteisėto persekiojimo mums yra kasdien daroma žala ir apie 100 tūkst. portalo skaitytojų negali jo skaityti, tik didina mums daromą žalą, kurią galiausiai teks kompensuoti ŽEIT, todėl teismo prašau imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir nurodyti ŽEIT atšaukti bet kokią
priegos prie www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą. Teismo prašau raštu įpareigoti ŽEIT nedelsiant informuoti visas interneto paslaugas teikiančias bendrovės dėl blokavimo atšaukimo.

O štai ir visa LVAT teisėjų išmintis, kurioje vėl – nė žodžio apie visus skundo argumentus:

Administracinė byla Nr. eP-24-629/2023
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02216-2022-0
Procesinio sprendimo kategorija 60.1
(N)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

NUTARTIS

2023 m. vasario 22 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja)
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ (pagal Juridinių asmenų registro duomenis – uždaroji akcinė bendrovė „Grėsmės nacionaliniam saugumui“) vadovo Aurimo Drižiaus prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. gegužės 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos prašymą dėl leidimo duoti privalomus nurodymus priėmimo klausimą.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2023 m. vasario 13 d. gautas uždarosios akcinės bendrovės „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ (toliau – ir Bendrovė) vadovo Aurimo Drižiaus prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022. Bendrovės prašymas grindžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu. Bendrovė prašo taikyti „laikinąsias apsaugos priemones“ ir įpareigoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą nedelsiant nutraukti portalo www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022 m. gegužės 25 d. nutartimi tenkino Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2022 m. gegužės 24 d. prašymą Nr. S-546 dėl leidimo duoti privalomus nurodymus ir išdavė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai leidimą duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją.
ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. ABTĮ 161 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis (su būtinais pakeitimais) vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu. Taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.
ABTĮ 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti proceso šalys ir jų atstovai, neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat prokuroras ir viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik šio įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu.
Pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų.
Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. gruodžio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eP-105-556/2022 atsisakė priimti uždarosios akcinės bendrovės „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ vadovo Aurimo Drižiaus prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022, konstatavęs, jog Bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu, kuris ABTĮ 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinės bylos procesą, kadangi byloje nėra duomenų bei Bendrovė nepateikė jokių įrodymų, kad administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 priimtoje įsiteisėjusioje nutartyje teismas nusprendė dėl Bendrovės teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galbūt pažeidžia Bendrovės teises ar įstatymų saugomus interesus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. gruodžio 21 d. nutartyje taip pat konstatavo, kad Bendrovės prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą ir nėra pagrindų atnaujinti šį terminą ABTĮ 159 straipsnio 2 dalyje nustatytu būdu, todėl Bendrovės prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 atsisakė priimti ir šiuo pagrindu.
Bendrovė 2023 m. sausio 12 d. pakartotinai padavė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. vasario 1 d. nutartimi (administracinė byla Nr. eP-10-442/2023) šį prašymą atsisakyta priimti. Teismas nurodė, kad Bendrovės vadovas nenurodė naujų aplinkybių, kurios nebuvo įvertintos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. gruodžio 21 d. nutartyje.
Nagrinėjamoje byloje Bendrovės vadovas pakartotinai kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą nedelsiant nutraukti portalo www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą. Pateiktame prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas, be kita ko, teigia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. gruodžio 21 d. nutartyje „<…> įrašė žinomai melagingus ir išgalvotus duomenis <…>“ ir nepagrįstai sprendė, kad Bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu, kuris turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinės bylos procesą.
Vadovaujantis ABTĮ 16 straipsnio 1 dalimi, įsiteisėjęs teismo sprendimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 2 dalį faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo materialiųjų ir procesinių teisinių padarinių yra nurodomos šios įsiteisėjusio teismo sprendimo esminės savybės: 1) teismo sprendimo privalomumas; 2) res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) galia; 3) teismo sprendimo prejudicinė galia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1002-502/2022).
Įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata savybė reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Materialieji sprendimo res judicata padariniai yra dvejopi. Pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus skundo, tai yra negatyvusis res judicata efektas; antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje byloje – jis įgyja prejudicinę galią, tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-422-822/2022, 2022 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-341-415/2022). Šiuo aspektu pabrėžtina, kad administraciniam teismui nėra suteikta teisė bei prerogatyva pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus bei vertinti analogiškus faktus, kurie jau anksčiau buvo nustatyti ir išnagrinėti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-278-575/2016).
Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl Bendrovės vadovo prašyme atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 nurodytų argumentų yra priimtos dvi 2022 m. gruodžio 21 d. ir 2022 m. vasario 1 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys. Šios nutartys yra įsiteisėjusios, todėl šią bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija negali vertinti minėtų nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, kaip anksčiau minėtose nutartyse konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Bendrovės vadovo prašymas dėl proceso atnaujinimo yra paduotas praleidus ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas nepateikė aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti šį terminą. Todėl Bendrovės prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 atsisakytina priimti ir šiuo pagrindu.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsisakytina priimti Bendrovės prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 (ABTĮ 161 str. 1 d.).
Nagrinėjamu atveju nepriėmus Bendrovės vadovo prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022, nėra pagrindo spręsti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą nedelsiant nutraukti portalo www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 157 straipsnio 1 dalimi, 159 straipsnio 1 dalimi, 161 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ vadovo Aurimo Drižiaus prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.
Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Audrius Bakaveckas

Arūnas Dirvonas

Milda Vainienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias