Teismas nepaaiškino, kodėl suklastoti rinkimai tapo teisėti

0

2024 m. birželio 21 d. 9.00 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos visuomenės tarybos rinkimų stebėtojo dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų Lietuvoje teisėtumo“ 

Spaudos konferencijoje dalyvauja Stebėtojų gildijos atstovai dr. Nendrė Černiauskienė ir Gediminas Ustinavičius.

  Lietuvos visuomenės tarybos ir Stebėtojų gildijos stebėtojų pasiaukojantis triūsas nenuėjo veltui. Jei viskas būtų gerai su rinkimais, tai kodėl VRK slepia informaciją nuo stebėtojų ir kitoms rinkimų komisijoms draudžia ją teikti stebėtojams? Kodėl tokie nervingi VRK nariai, pvz. Andrius Vaišnys, EP rinkimų stebėtojai Nendrei Černiauskienei pareiškęs, kad jis yra įstatymas (https://laisvas.info/as-esu-istatymas-pareiske-vrk-narus-andrius-vaisnys/)!?

Kol kas Lietuvoje įstatymus aiškinti galėjo jų leidėjas ir teismas, bet ne VRK ir net ne A. Vaišnys.

Mes dėkingi daugeliui rinkimų komisijų narių, kurie supratingai žiūrėjo į stebėtojų triūsą ir pagalbą galų gale išsiaiškinant aibę naujai priimto Rinkimų kodekso peripetijų. Iš dalies tam padėjo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nors ir nepriimantis nagrinėjimui stebėtojų skundų, bet bent jau išaiškinęs painaus Rinkimų kodekso kai kurias nuostatas dėl stebėtojų ir kitų rinkimų procesų dalyvių teisių ir terminų skųsti VRK sprendimus – kada šiam teismui ir kokiais terminais, o kada Regionų administraciniam teismui, kurio sprendimai nebespėja į rinkimų traukinį. Liko neišspręstas dar vienas stebėtojų Gedimino Ustinavičiaus ir Zigmo Vaišvilos skundo priėmimo nagrinėjimui Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme klausimas. Teisėjų kolegijos pranešėja – Skirgailė Žalimienė.

Respublikos Prezidento rinkimų metu stebėtojams nustačius aibę šiurkščių rinkimų pažeidimų,  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas stebėtojo Z. Vaišvilos skundo dėl galutinių rezultatų nagrinėjimui nepriėmė, taip ir nepaaiškinęs, kodėl.

Todėl rinkimuose į Europos Parlamentą mes, stebėtojai, pasirinkome kitą taktiką – rinkimų dieną ne tik tikrinome tas rinkimų apylinkes, kurias mūsų negausios pajėgos spėjo, bet ir G. Ustinavičius su Z. Vaišvila informacijos, kurią gauti stebėtojams Rinkimų kodeksas suteikia teisę, paprašė visų rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardos, VRK. Neturime teisės gauti tik informacijos, susijusios su asmens duomenimis. Tokios ir neprašėme. Jau po 2 valandų VRK raštu uždraudė teikti mūsų prašomą informaciją – tai turime nuvykti į konkrečią apylinkę ir tik ten užsiregistruoti, tai negalima mums siųsti el. laiškais, tai…

Teko skundais atkreipti dėmesį, kad mes esame registruoti stebėtojais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kad turime teisę gauti informaciją iš visų rinkimų komisijų, taippat ir iš VRK. O VRK pavyzdžiui neįsileido net į patalpas Z. Vaišvilos, atvykusio susipažinti su Užsienio rinkimų apygardos Nr.61, kurios apygardos rinkimų komisijos funkcijas vykdo VRK, dokumentais.

VRK neregistravo Europos Parlamento rinkimuose stebėtojų, kurie Respublikos Prezidento rinkimų ir referendumo metu buvo ne tik aktyvūs, bet ir reiklūs savo teisėms, kurias gina Rinkimų kodeksas, ir kuriems pavyko išreikalauti labai svarbios informacijos. Laukiame VRK sprendimų dėl to, nes jie buvo priimti „už akių“, t. y. nedalyvaujant stebėtojams.

Respublikos Prezidento rinkimuose ir referendume drauge atskleidėme šias pagrindines manipuliacijas – VRK Informacinė programa (VRKIS) leidžia atbuline data įvesti ir keisti duomenis apie rinkimų biuletenius, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai, su kuriais taip elgtis įstatymas draudžia; rinkimų dienai į apylinkes sąmoningai atvežta nepakankamai rinkimų biuletenių, o rinkimų dieną jie vežti papildomai, nors įstatymas reikalauja juos atvežti ne vėliau kaip 12 val. iki atidarant balsavimo patalpas rinkimų dieną; rinkimų biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktai masiškai taisyti ranka, net nepasirašyti ir net be datų (!), viso to laiku neįvedant į VRKIS. Daugelyje rinkimų apylinkių ir apygardų – konfliktai dėl informacijos neteikimo stebėtojams.

Europos Parlamento rinkimuose paaiškėjo dar viena manipuliacija – VRK nurodymu rinkimų apylinkėse masiškai neantspauduoti rinkimų biuleteniai ir dauguma jų neperduota apylinkių komisijų nariams. Nors Rinkimų kodekso 131 str. 1 dalis, nustatanti privalomas sąlygas balsavimo patalpų atidarymui rinkimų dieną, reikalauja prieš patalpų atidarymą į rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą (t. y. į VRKIS) įvesti visų rinkimų apylinkės gautų rinkimų biuletenių šaknelių numerius, bet ir suantspauduoti šiuos biuletenius, juos perduoti komisijų nariams, įvedant jų šaknelių numerius į VRKIS (t. y. į rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą). Na o pabaigus balsų skaičiavimą, nepanaudotus rinkimų biuletenius ne grąžinti apygardų komisijoms, o anuliuoti, jų šaknelių numerius įvedant į VRKIS. O tai padaryti VRKIS neleidžia, jei rinkimų biuleteniai prieš tai nebuvo perduoti apylinkės komisijų nariams, nurodant jų šaknelių unikalius numerius.

Rinkimų komisijų pirmininkų konfliktų su stebėtojais Europos Parlamento rinkimuose jau buvo mažiau, bet buvo. Kodėl? Kodėl slėpti informaciją nuo stebėtojų, jei viskas skaidru, jei visi siekiame to paties – tikrosios rinkėjų valios pamatymo rinkimų rezultatuose?

Todėl bent vieno skundo išnagrinėjimas teisme iki Seimo rinkimų leistų gauti atsakymus į daugelį klausimų dėl VRK teisės aktų interpretavimo ir išaiškinimų.

Apibendrinant stebėtojų triūsą, galima teigti, kad didžiausios galimybės manipuliacijoms – rinkimų biuletenių perdavimas pasirašytinai, duomenų įvedimas į VRKIS realiu laiku, bet ne atbuline data ir jų koregavimo fiksavimas konkrečiais dokumentais konkrečiu laiku, uždraudimas rinkimų apylinkėms rinkimų biuletenius saugoti atvirose dėžėse, o ne užantspauduotuose maišuose (vokuose), išankstinio balsavimo atsisakymas, nes pastarojo vykdymo eigoje aibė stebėtojų nekontroliuojamų galimybių jais manipuliuoti.

Todėl tie, kurie skelbiasi opozicija ir kurie nesusitelks, kurie keletą jiems talkinusių ir nežinančių ką reikia daryti stebėtojų laikys savo „nuosavybe“, kuria negalima „atiduoti“ kietiems, jų dalyvavimo stebėtojų nekontroliuojamuose Seimo rinkimuose rezultatai jau dabar aiškūs – niekas iš esmės nesikeis, mielieji. Kontroliuoti privalome kiekvieną rinkimų apylinkę visą rinkimų dieną, kaip ir išankstinį balsavimą bei balsavimą užsienyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias