Teismas nurodė ištirti antstolio G.Badikonio aferas

0

Aurimas Drižius

Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino mano skundą ir nurodė prokuratūrai įvertinti mano skunde nurodytas aplinkybes ir jas įvertinti.

Ironiška, kad prokurorė išvardino visus nusikaltimus savo nutartyje atsisakyti pradėti tyrimą, tačiau nieko dėl jų nepasisakė.

Tai yra prokurorės nutarime atskleistos naujos aplinkybės apie mano ir mano sutuoktinei priklausančių sklypų pagrobimą ir užvaldymą, tačiau prokurorė nieko dėl to nepasisako.

Kreipiausi į prokuratūrą dėl nusikaltimų : Piktnaudžiavimas ( BK 228 str.) bei vagystė ( BK 178 str.)

Kaip žinia, lietuviški teismai yra įvedę cenzūrą, kurią kategoriškai draudžia Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas. Teismas man uždraudęs rašyti straipsnius apie tokį „Ekskomisarų biuro” savininką Sadecką ir jo vaidmenį „Mažeikių naftos” privatizavime, tačiau kadangi aš toliau rašiau straipsnius, tai teismas nuteisė mane penkis kartus nuteisė kaip kriminalinį nusikaltėlį. Net teismų nuosprendžiuose rašoma : A.Drižius, tęsdamas nusikalstamą veiklą, toliau rašė straipsnius”.


Žodžiu, visa ši organizuota teisėjų ir prokurorų gauja mane nuteisė n kartų už visiškai teisėtą veiklą, priteisė Sadecko naudai didžiules sumas „žalai atlyginti”, ir varžytinėse pardavė man priklausantį žemės sklypą, kuriame ketinome gyventi su šeima.

Tačiau antstoliai, tęsdami teisėjų ir prokurorų nusikaltimus, ir čia sugebėjo padaryti nusikaltimą.

Pagal įstatymą man ir žmonai priklausęs žemės sklypas turėjo būti padalintas ir mano dalis parduota už tariamas skolas Sadeckui.

Tačiau antstolis Badikonis, varžytinėse paskelbęs, kad parduoda tik pusę šeimos sklypo – 16 arų, pardavė tiek man, tiek ir mano sutuoktinei priklausančią dalį – tai yra 33 arus.

Antstolis bdikonis paskelbia, kad varžytinėse parduodamas 16 arų man priklausančios žemės, tačiau po varžytinių parašo, kad parduotas jau 33 arų sklypas:

Tai yra antstolis Badikonis suklastojo oficialų dokumentą – varžytinių aktą Nr. 2016- 05-16
Nr. 0040.10/0342-1, kuriame nurodė, kad pardavė 3350/31800 man priklausančio sklypo, tai yra pardavė 33 arus, nors galėjo parduoti tik pusę – tai yra 16 arų.

Suklastotą varžytinių aktą antstolis Badikonis persiuntė į Registrų centrą ir taip jį realizavo.

Tokiu būdu antstolis Badikonis neteisėtai užvaldė mano sutuoktinei priklausantį žemės sklypą ir perrašė jį kitam asmeniui, nors tam neturėjo jokios teisės.

Atkreipiamas teismo dėmesys, kad tik praėjus penkeriems metams antstolis neva „pastebėjo savo klaidą”. Nors ta klaida buvo pastebėta dėl ne nuo antstolio priklausančių aplinkybių.

Jokių pranešimų apie šias visas machinacijas su man ir sutuoktinei priklausantį žemės sklypą antstolis Badikonis mums nepranešė, ir tik po to, kai kreipiausi į prokuratūrą, įtardamas antstolio Naujokaičio aferas, prokuratūra man pranešė, ir iš esmės čia savivaliavo kitas antstolis, tai yra Badikonis.

Kažkodėl dėl antstolio Badikonio įtariamų nusikaltimų – piktnaudžiavimo, turto užvaldymo ir dokumento suklastojimo prokurorė nieko nepasisako.

Būtent todėl ir reikalauju, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujų aplinkybių – kaip dabar paaiškėjo, antstolis Badikonis suklastojo oficialų dokumentą – varžytinių aktą, jį realizavo, perdavęs į registrų centrą, dėl ko buvo pavogtas didelės vertės mano sutuoktinės turtas – tai yra žemės sklypas.

Tokioje antstolio Badikonio veikloje yra aiškūs ne tik dokumento suklastojimo, tačiau ir piktnaudžiavimo ir turto vagystės požymių.

Tai, kad dėl ne nuo antstolio priklausančių aplinkybių minėtas pavogtas žemės sklypas tik po penkerių metų buvo gražintas mano sutuoktinei, nekeičia reikalo esmės – buvo įvykdyti sunkūs nusikaltimai – dokumento suklastojimas, turto užvaldymas ir piktnaudžiavimas. mano sutuoktinė penkerius metus negalėjo disponuoti savo turtu ar jo realizuoti, todėl buvo padaryta didelė žalą mūsų šeimai.

Tik pradėjus ikiteisminį tyrimą paaiškėtų visos šio nusikaltimo aplinkybės.

Rėmiausi 2016 m. antstolio Badikonio man pateiktu varžytinių aktu, kuriame nurodyta, kad parduota 33 arai man priklausančio žemės sklypo, prieš tai jį padalinus ir pusę atidavus mano sutuoktinei Rūtai Žalalytei

Nepaisant to, kad mūsų bendras sklypas jau buvo padalintas ir mano dalis parduota, antstolis Naujokaitis 2022 m. vėl padalino mano sutuoktinės sklypą ir pusę jo pardavė.

Nurodžiau, kad tai vagystė ir piktnaudžiavimas.

Prokurorė nurodė naujas aplinkybes, kai kurios man nebuvo žinomos:

1) pagal 2005-05-13 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį A. Drižius buvo įgijęs iš viso 6700/31800 Žemės sklypo dalis; 2) iš kurių 3350/31800 Žemės sklypo dalį 2006-03-01 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi buvo perleidęs kitiems asmenims ( pastaba. duomenys konstatuoti ir 2022-06-02 teismo nutartyje);

3) Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismas 2012-10-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8165-734/2012 nustatė skolininko turto dalį tuo metu likusioje ir skolininkui A. Drižiui kartu su sutuoktine R. Žalalyte priklausiusioje 3350/31800 Žemės sklypo dalyje;

4) ir šią (A. Drižiui nustatytą) 1675/31800 Žemės sklypo dalį po antstolio G. Badikonio
paskelbtų 2016-05-16 varžytynių įgijo pirkėjas A. Kijut.


Prokurorė nurodo, kad „Skunde pareiškėjas klaidingai teigia, kad antstolis G. Badikonis minėtų varžytinių metu pardavė A. Drižiui priklausančią 3350/31800 aptariamo žemės sklypo dalį. Sutiktina, kad 2016-05-16 turto pardavimo iš varžytinių akte nurodyta, jog parduota 3350/31800, tačiau vėlesni duomenys – 2021-10-04 patvarkymas dėl varžytinių atšaukimo, kurio pagrindas – antstolio G. Badikonio patvarkymas „DĖL
KLAIDINGAI SURAŠYTO TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ AKTO IŠTAISYMO BEI REGISTRO CENTRE NURODYTŲ DUOMENŲ IŠTAISYMO” remiantis gautu patvarkymu gali pakisti skolininko nuosavybės teisės dalys VĮ „Registrų centras” ir nurodoma, kad atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes antstolio A. Naujokaičio paskelbtos varžytynės stabdomos iki bus pakoreguoti duomenys VĮ „Registrų centras” nekilnojamojo turto registre.

Registro centro duomenys pakoreguoti, klaida ištaisyta ( pastaba. pagal Registrų centro pažymą
2021-10-06) ir 2022-02-02 Valstybinės Įmonės Registrų centras nekilnojamo turto registrų
duomenų bazės išrašas byloja, kad A. Kijut iš varžytinių 2016-05-16 įsigijo 1675/31800 Žemės sklypo dalį,

R. Žalalytei nuosavybes teise priklauso taip pat 1675/31800 Žemės sklypo dalis. Tuo
tarpu Aurimui Drižiui nuosavybės teise priklauso 3350/31800 Žemės sklypo dalis. Šioje vietoje
būtina akcentuoti, kad po Vilniaus apygardos teismo 2013-06-19 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3758-619/2013 įsiteisėjimo skolininkui A. Drižiui jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise buvo
grąžintos dar 3350/31800 Žemės sklypo dalys, kuriose skolininko turto dalis nebuvo
nustatyta. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022-02-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2598-
566/2022 nustatė skolininko A. Drižiaus turto dalį pastarajam jungtinės sutuoktinių nuosavybės
teise priklausančioje 3350/31800 Žemės sklypo dalyje.

Tik teismui 2022-02-10 nustačius skolininko A. Drižiaus turto dalį šiose 3350/31800 Žemės sklypo dalyse, antstolis A. Naujokaitis paskelbė ( anksčiau sustabdytas) turto varžytynes ir turtas buvo parduotas.

Prokurorė nurodo, kad išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog Pareiškėjas akivaizdžiai klysta teigdamas, jog antstolis pakartotinai padalino jau padalintą sklypą bei jį dar kartą pardavė iš varžytinių.

Tačiau prokurorė nieko nepasisako dėl akivaizdaus nusikaltimo, kuri ji pati atskleidė:

Tai yra antstolis Badikonis suklastojo oficialų dokumentą – varžytinių aktą Nr. 2016- 05-16
Nr. 0040.10/0342-1, kuriame nurodė, kad pardavė 3350/31800 man priklausančio sklypo, tai yra pardavė 33 arus, nors galėjo parduoti tik pusę – tai yra 16 arų.

Suklastotą varžytinių aktą antstolis Badikonis persiuntė į Registrų centrą ir taip jį realizavo.

Tokiu būdu antstolis Badikonis neteisėtai užvaldė mano sutuoktinei priklausantį žemės sklypą ir perrašė jį kitam asmeniui, nors tam neturėjo jokios teisės.

Atkreipiamas teismo dėmesys, kad tik praėjus penkeriems metams antstolis neva „pastebėjo savo klaidą”. Nors ta klaida buvo pastebėta dėl ne nuo antstolio priklausančių aplinkybių.

Jokių pranešimų apie šias visas machinacijas su man ir sutuoktinei priklausantį žemės sklypą antstolis Badikonis mums nepranešė, ir tik po to, kai kreipiausi į prokuratūrą, įtardamas antstolio Naujokaičio aferas, prokuratūra man pranešė, ir iš esmės čia savivaliavo kitas antstolis, tai yra Badikonis.

Kažkodėl dėl antstolio Badikonio įtariamų nusikaltimų – piktnaudžiavimo, turto užvaldymo ir dokumento suklastojimo prokurorė nieko nepasisako.

Būtent todėl ir reikalauju, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujų aplinkybių – kaip dabar paaiškėjo, antstolis Badikonis suklastojo oficialų dokumentą – varžytinių aktą, jį realizavo, perdavęs į registrų centrą, dėl ko buvo pavogtas didelės vertės mano sutuoktinės tutas – tai yra žemės sklypas.

Tokioje antstolio Badikonio veikloje yra aiškūs ne tik dokumento suklastojimo, tačiau ir piktnaudžiavimo ir turto vagystės požymių.

Tai, kad dėl ne nuo antstolio priklausanių aplinkybių minėtas pavogtas žemės sklypas tik po penkerių metų buvo gražintas mano sutuoktinei, nekeičia reikalo esmės – buvo įvykdyti sunkūs nusikaltimai – dokumento suklastojimas, turto užvaldymas ir piktnaudžiavimas. mano sutuoktinė penkerius metus negalėjo disponuoti savo turtu ar jo realizuoti, todėl buvo padaryta didelė žalą mūsų šeimai.

Tik pradėjus ikiteisminį tyrimą paaiškėtų visos šio nusiklatimo aplinkybės.

Mano nurodytos aplinkybės – mano sutuoktinės žemės sklypo užvaldymas, suklastojus oficialų dokumentą – varžytinių aktą – yra akivaizdus, tai pripažįsta ir prokuratūra, kuri kažkodėl nurodo, kad „antstolis suklydo”. Aš tai vertinu kaip atvirą vagystę ir piktnaudžiavimą. Negalima skelbti varžytines 16 arų sklypui, o paskui „netyčia” parduoti 33 arus žemės sklypą. Paskui to „nepastebėti” penkerius metus, kol visa ši afera paaiškėja.

Remdamasis išdėstytu, prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl antstolio Badikonio įtariamų nusikaltimų – dokumento suklastojimo, piktnaudžiavimo, vagystės.

Aurimas Drižius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias