Teismas nurodė, kad advokato D. Zagrecko parodymų užtenka nuteisti jo kolegą R.Mikliušą, tačiau neužtenka nuteisti teisėją Stasį Lemežį

0

Teismas nurodė, kad advokato D. Zagrecko parodymų užtenka nuteisti jo kolegą R.Mikliušą, tačiau neužtenka nuteisti teisėją Stasį Lemežį

Klaipėdos apygardos teismo kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Editos Lapinskienės, teisėjų Daivos Jazbutienės, Eduardo Maškevičiaus nuteisė garsų Vilniaus advokatą Romą Mikliušą, tačiau itin odiozinę figūrą – buvusį Vilniaus apygardos teismo teisėją Stasį Lemežį, kaltintą kyšininkavimu, išteisino.

Kas tas Stasys Lemežis?

Beje, itin ironiška, kad teisėjai išteisino savo buvusį kolegą Lemežį, o advokatą Mikliušą nuteisė, besiremdami bene vieninteliu įrodymu – „skilusio” advokato Drąsučio Zagrecko parodymais. Tik šių parodymų nuteisti advokatą užtenka, o nuteisti teisėją – niekaip.

Romas Mikliušas buvo kaltinamas tuo, kad dar 2018 m. lapkričio 19 – 20 d. per kolegą Drąsutį Zagrecką bandė paveikti minėtą teisėją S.Lemežį, kad šis pakeistų įtariamajam S. K. skirtą suėmimą į švelnesnę kardomąją priemonę.

Dėl to R.Mikliušas perdavė Zagreckui 5000 eurų, kad šis juos perduotų teisėjui S.Lemežiui.

Kitame epizode R.Mikliušas neva perdavė Zagreckui 4000 eurų, kad šis juos perduotų teisėjui Lemežiui, kad pastarasis gražintų vairavimo teises jas pragėusiam piliečiui S.L.

S. Lemežis buvo kaltinamas tuo, kad pats savo naudai tiesiogiai pažadėjo ir susitarė priimti kyšį už neteisėtą veikimą, vykdant įgaliojimus.

Kaltinime nurodyta, kad po to, kai Mikliušas perdavė kolegai 5 tūkst. eurų, Zagreckas pats tiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ir susitarė duoti S. Lemežiui kyšį, o šis „savo naudai tiesiogiai pažadėjo ir susitarė priimti iš D. Zagrecko 3 000 Eur kyšį už neteisėtą veikimą”.

Kitame epizode Zagreckas, paėmęs iš Mikliušo 4 tūkst. eurų, pusę neva pažadėjo Lemežiui, kad šis gražintu pragertas teises vienam vilniečiui.

R.Mikliušas neigė jam pareikštus kaltinimus, nurodė, kad puikiai pažįsta Lemežį.

Dėl pirmojo pareikšto kaltinimo R. Mikliušas parodė, kad iš tiesų 2018 m. lapkričio 19 – 20 d. jis kreipėsi į D. Zagrecką, tačiau pabrėžė, kad kreipėsi tik su prašymu, kad D. Z. pasidomėtų, paklaustų S. Lemežio kuris buvo paskirtas (duomenys neskelbtini), ar įmokėtas užstatas – 10 000 Eur, yra pakankamas, ar nereiktų užstato padidinti.

D. Zareckas pažadėjo paklausti S. Lemežio, o po to pasakė, kad skundas dėl suėmimo panaikinimo S. K. nebus patenkintas, neatsižvelgiant į užstato dydį. R. Mikliušas neigė perdavęs D. Z. pinigus kaip tariamą kyšį, neigė siekęs paveikti teisėją.

Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. kovo 13 d. pirminės įtariamojo apklausos metu D. Zagreckas parodė, kad 2018 m. lapkričio 21 d. iš R. Mikliušo gavęs 5 000 Eur, juos perskaičiavęs kontoroje, savo darbo kabinete, 2 000 Eur pasilikęs sau, likusius 3 000 Eur įdėjo į baltos spalvos voką, kurį nusinešė į teismą, susitikęs su teisėju Stasiu Lemežiu, šiam pasiūlė už 3 000 Eur tenkinti skundą dėl S. K. suėmimo panaikinimo. Paprašė, kad S. Lemežis pasižiūrėtų, ką galima padaryti. To pokalbio metu teisėjas jokio atsakymo nedavė, tačiau kito pokalbio metu S. Lemežys jam pranešė, kad nieko negali padaryti, nurodydamas, kad tokiam sprendimui prieštarauja kitas skundą nagrinėjančios (duomenys neskelbtini) A. Š. (t. 4, b. l. 50–55).


Papildomos kaip įtariamojo apklausos metu D. Zagreckas parodė, kad su Lemežiu dėl S. K. skundo kalbėjosi teismo koridoriuje, likus kelioms dienom iki skundo nagrinėjimo ir jų pokalbis buvo trumpas, jis S. Lemežio tik paklausė, ar šis turi S. K. skundą ir kokios galimybės.

S. Lemežiui jis pasiūlė pinigų, pokalbio metu pasakydamas teisėjui, kad tam skirta 3 000 Eur. S. Lemežys to pokalbio metu atsakymo nedavė. Kitą dieną pasakė – ne, nes tam prieštaravo (duomenys neskelbtini) A. Š.. D. Zagreckas parodė, kad į jo pasiūlymą S. Lemežis pasakė, kad pažiūrės, ir jis suprato, kad pažiūrės, ar iš vis turi tokį skundą. Dėl pinigų nieko nesakė.


2019 m. lapkričio 4 d. akistatos, atliktos tarp D. Zagrecko ir S. Lemežio, metu, atsakydamas į klausimą, ar susitikimų, vykusių 2018 m. lapkričio mėn., siūlė S. Lemežiui, tuo metu dirbusiam teisėju, savo naudai priimti 3 000 Eur kyšį, už tai, kad šis tenkins R. Mikliušo skundą dėl kardomosios priemonės suėmimo termino pratęsimo S. K. bei šią kardomąją priemonę panaikins arba pakeis, D. Zagreckas atsakė, jog taip, siūlė.

Kartu D. Zagreckas parodė, kad konkrečiai S. Lemežis nepasakė, kad išspręs klausimą teigiamai, konkrečiai neprisimena, ką pasakė, pasakė, kad pasižiūrės aplinkybes, ką įmanoma ir ko neįmanoma padaryti, kokia yra situacija. Taip pat nurodė, kad, ar buvo minimos konkrečios pinigų sumos, neatsimena, sakydavo, kad turi pinigus, tačiau, ar kažką konkrečiai sakė neprisimena.

Tačiau Lemežis patvirtino, kad D. Zagreckas domėjosi byla ir prašė rimčiau pasižiūrėti, ar S. K. suėmimas pratęstas pagrįstai. Į Generalinės prokuratūros sąskaitą buvo įneštas 10 000 Eur užstatas. Teisėjų kolegija, nutarė atmesti skundą ir apie tai plačiai argumentavo nutartyje. Pasitarimo kambaryje buvo prieita nuomonės, kad šį pratęsimą dar palikti, o nuodugniau viską išnagrinės jau (duomenys neskelbtini) teismo teisėjas, spręsdamas klausimą dėl suėmimo pratęsimo virš šešių mėnesių. Pokalbio apie kažkokį galimą atsilyginimą nebuvo, kadangi geras patyręs teisininkas prašė pasižiūrėti rimčiau, buvo pasakyta gerai pasižiūrėsime, nors nutarties projektas dėl skundo jau buvo surašytas.

S. Lemežis nurodė, kad nebuvo nei pasiūlymo, nei jokio susitarimo, tuo labiau pažadų už kokį nors atlyginimą kažką padaryti (t. 4, b. l. 79–82).
2020 m. gruodžio 30 d. papildomos liudytojo apklausos metu D. Zagreckas parodė, jog R. Mikliušui jam perdavus pinigus, jis susitiko su S. Lemežiu, kuriam už S. K. paleidimą iš suėmimo pasiūlė 3 000 Eur, tačiau pinigų nebuvo perdavęs, nes S. Lemežis jam nieko konkretaus neatsakė. Su S. Lemežiu susitikus kitą dieną – 2018 m. lapkričio 22 d., apie 7.00 val., S. Lemežis jam pasakė, kad S. K. nepaleis iš suėmimo, nes (duomenys neskelbtini) A. Š. yra prieš S. K. paleidimą.

Teisme D. Zagreckas parodė, kad nuvažiavus į teismą, sutikęs Lemežį paklausė, ar būtų galima S. K. pakeisti kardomąją priemonę – suėmimą, kokios būtų galimybės, jam atrodo, kad sakė, jog turi pinigus ir atsilygins. S. Lemežis, atrodo, iš karto pasakė, kad kardomosios priemonės klausimas yra aptartas su (duomenys neskelbtini) ir kad situacija byloje sudėtinga. S. L. pinigų nepriėmė, kardomosios priemonės S. K. nepanaikino.

Klaipėdos apygardos teismas nusprendė, kad Zagrecko parodymai dėl Lemežio nėra nuoseklūs, o dėl Mikliušo – tinkami.

Taigi, nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenis analizuojant minėto S. Lemežiui pareikšto kaltinimo kontekste, vienareikšmiškai akivaizdu, jog šiuo atveju D. Zagrecko parodymus patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Akivaizdu, jog be D. Zagrecko parodymų jokių kitų įrodymų, grindžiančių S. Lemežio kaltę, byloje nėra.

Kitame epizode D.Zagreckas parodė, kad po pokalbio su R. Mikliušu, kai šis jam perdavė 4 000 Eur, prašydamas padėti administracinėje byloje dėl K. J., jis susitiko su S. Lemežiu, kurio paklausė, kokios yra galimybės priimti K. J. palankų sprendimą bei pasiūlė S. L. 2 000 Eur. Šio pokalbio metu S. Lemežis kategoriško atsakymo nepateikė. Antro susitikimo metu, prieš sprendimo priėmimą, S. Lemežis pranešė, kad K. J. skundas bus atmestas, minėjo, kad K. J., duodamas pirminius parodymus, buvo nurodęs, kad lyg vairavo išgėręs. Po pokalbio su S. Lemežiu jis pasakė R. Mikliušui, kad S. Lemežio sprendimas bus neigiamas, bei grąžino jam 4 000 eurų.

Grindžiant S. Lemežiui pareikštus kaltinimus, byloje yra pateiktas 2019 m. vasario 11 d. veiksmų, neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokolas.
Remiantis 2019 m. vasario 11 d. veiksmų, neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokolu nustatyta, kad 2019 m. sausio 31 d. 8.13 – 8.20 val., (duomenys neskelbtini) bendro naudojimo patalpose vykęs D. Zagrecko ir S. Lemežio pokalbis:
Z – D. Z., L – S. L.:
Z – Oi. Pacientui ką galima padaryt? (Neaiškiai)
L – (Neaiškiai), bet jeigu jis būtų dar iš karto (neaiškiai).
Z – Iš karto duosim.
L – Kad jo.. Bet dabar net versija ta iškelta. Važiavau ne su savo mašina, įsėdau į žmonos mašiną, šitas pareiškimas – radau išrašytų buteliuką vaistų. Nu (necenzūrinis žodis) jis (neaiškiai).
Z – Durnius, (necenzūrinis žodis)
L – Kad kišenėj va… Kodėl žmonos mašinoj dar tau išrašyti vaistai. Dvi dienos (neaiškiai), kaip, nu matai.
Z – Ne, nu tai taip (neaiškiai).
L – Žiūrėk, kas blogiausia gi visada? Teisininkai labai protingi žmonės – prisišneka.
Z – Aš juokiaus, kai čia pagavo Apeliacinio teismo kažkada čia (neaiškiai).
L – (Neaiškiai).
Z – Aš irgi visą laik (neaiškiai) būtų atėjęs pas advokatą, būtume paaiškinę kaip sakyt, kaip išsivyniot, tai va taip.
L – (Neaiškiai).
Z – Vieną dieną taip, kitą dieną taip. Vieną dieną taip. O blogiausia, kad (neaiškiai) mentai. Policininkai. Matai, kur nėr bylos?
L – Na tik tai melas. Kaip tik tai melas (neaiškiai).
Z – Nu tai neapversk (neaiškiai).
L – Arba tu paimk, išsikviesk, žmonės išklausys bylą, išsikvies policininkai, ateisim ir mes. Taigi ką, nesupranti (neaiškiai), jeigu jis bylą tiria…
Z – Nu.
L – Nu tai teisėtai. Ta… Palaikyk. Kaip jungiau, <..necenzūrinis žodis..>. Net S. Aukščiausiam kaip ten sakė – jeigu norisi tau būt visai prieš, pasėdėk, parodys.
Z – Jo, jo, jo.
L – (Neaiškiai) tą video dragą.
Z – Jo, jo, jo, jo.
L – Tas sako – taip negali būt. Tada sako – video pažiūrėk.
Z – Nu jo.
L – Ir suglumo.
<…..> (t. 2, b. l. 156–159).

R. Mikliušas parodė, jog minėtoje baudžiamojoje byloje ikiteisminis tyrimas yra atliktas tikslingai norint jį apkaltini, tendencingai pateikiant procesinių veiksmų metu užfiksuotas aplinkybes – klastojant procesinių veiksmų protokolus, aplinkybių laiką, savaip interpretuojant pokalbių esmę, kadangi SST pareigūnai yra priešiškai prieš jį, kaip (duomenys neskelbtini), nusiteikę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias