Galėjo būti suklastota iki 800 tūkst. biuletenių

0

Teismas vertina, ar užtenka įrodymų, kad prezidento rinkimai suklastoti.

Vienas pavyzdys – 112-oje rinkimų apylinkei buvo perduota tik 1000 rinkimų biuletenių, o balsavo apie 1800 rinkėjų.

Balsavimo rinkimų blefas


Visi žinojo, kad rinkimai vyksta neskaidriai, tačiau iki šiol niekas nieko nedarė, kad pagauti vagį už rankos.
Tik dabar, gegužės 21 d. signataras Zigmas Vaišvila pateikė skundą Vyriausiajam administraciniam teismui dėl prezidentinių rinkimų pakartotinio balsavimo paskelbimo. Prašoma panaikinti pirmo turto rinkimų balsavimo rezultatus ir prašoma iki teismo sprendimo priėmimo per tris dienas taikyti užtikrinimo priemones – stabdyti antrąjį rinkimų turą.
„Kodėl mes tai padarėme ir kreipėmės į teismą, nors man asmeniškai buvo labai naudinga patirtis, kurią gavau matydamas rinkimų procesą konkrečioje 113 rinkimų apygardoje, – sako Vaišvila, – pamačiau, kaip ir kas vyksta, ir mes iš principo išsiaiškinome mechanizmą ir sisteminį pažeidimą. Kur yra sukčiavimas?


Mat VRK į kiekvieną rinkimų apylinkę pateikia ne daugiau kaip pusės ten reikalingų biuletenių, maksimum du trečdalius. Kada tie biuleteniai perduoti, niekas nežino, nors Rinkimų kodeksas aiškiai sako, kad į apylinkes visi biuleteniai turi būti pateikti likus 12 valandų iki rinkimų pradžios (tai yra šeštadienį vakare visi biuleteniai turėjo būti vietoje). Kadangi biuleteniai yra griežtos atskaitomybės dokumentai, jie turi būti perduodami perdavimo aktais, kurie turi būti sunumeruoti. Nors rinkimų apylinkių pirmininkai masiškai atsisakydavo pateikti tų dokumentų kopijas, kaip ir balsų skaičiavimo protokolus, pavyko surinkti duomenis. Tik vieninteliame tokiame gautame akte buvo įrašyta jo perdavimo diena, visur kitur tie duomenys nebuvo nurodyti. Daugumoje nurodyta, kad perduoti gegužės mėn., kai kurie aktai – be parašų. Tokia betvarkė sąmoningai padaryta tam, kad vėliau reikiamus biuletenius iškaišioti į tas apylinkes, kuriose atsiranda toks poreikis. Tarp 112 ir 113 rinkimų apylinkės mačiau cirkuliuojantį VRK narį Andrių Vaišnį, kuris matyt stebėjo padėtį, kas darosi.
113-oje apylinkėje, kurioje likau vakarui, nieko neįvyko, o 112-oje kažkas įvyko, nes šiai apylinkėje buvo perduota tik 1000 rinkimų biuletenių, o balsavo apie 1800 rinkėjų. Gal būt, ši apylinkė apie 400 biuletenių gavo iš kitos apylinkės, tačiau kodėl nėra perdavimo akto, neaišku. Aš pats su pirmininke kalbėjau, ji pateikė perdavimo aktą tik 1000 biuletenių. Aš pats tai mačiau ir tai yra akivaizdus sukčiavimas.


Advokatas Misiūnas balsavimo dieną fiksavo Vilniaus savivaldybėje kalnus biuletenių ant grindų ir neišdalintų išankstinio balsavimo vokų (nuotr.). Nors visi jie turėjo būti apylinkėse.
‘Mūsų vertinimu, yra apie 800 tūkst. biuletenių fiktyvaus balsavimo, todėl teismo paprašėme, kad įpareigotų VRK pateikti visus slepiamus perdavimo aktus ir balsų skaičiavimo protokolus, – sakė Vaišvila, – beje, dauguma šių protokolų nėra tinkamai įforminti. Stebėtojai tai fiksavo, tačiau jie nežinojo, kad reikėjo ten būti iki galo. Protokolai turi būti sudėti į maišus ir užantspauduoti. Apylinkių pirmininkai apgavo stebėtojus ir nežinia, ką ten pridėjo į tuos maišus. Šiurkštus pažeidimas, kad sąmoningai slėpta informacija nuo stebėtojų. Daugiausia argumentų skundui teismui mums suteikė pats VRK posėdis, kuriame buvo tvirtinami pirmojo turo rezultatai. Dalyvavau šiame posėdyje kaip stebėtojas ir uždavinėjau klausimus – kodėl VRK iki šiol neišnagrinėjo jūros skundų dėl rinkimų? Galiausiai VRK narys Stabingis pasakė, kad jie gavo apygardų paaiškinimus dėl šių skundų. Tačiau tai nieko nereiškia – skundai turėjo būti išnagrinėti per 24 val. Juos turime teisę skųsti VRK ir teismui. Įžūli VRK narė Olga Kilikinova, „valstiečių” atstovė, ėmė meluoti, kad tie skundai ne dėl balsavimo biuletenių. Tada įsikišau – skundai yra dėl balsavimo ir dėl biuletenių. Jie laiko mus kvaileliais tačiau mes juos pagavome už šiknos. Nežiūrint į tai, VRK vienbalsiai patvirtino rinkimų rezultatus, džiaugdamiesi labai gražiais rezultatais.

Didžiausia betvarkė užsienyje – VRK mums paaiškino, kad užsienyje jie pasitvirtino kitokią rinkimų tvarką. Tačiau jie negali prieštarauti įstatymams. Stebėtojai Londone pastebėjo, kad rinkimų komisija jau ištraukusi biuletenius iš vokų, nors nepatikrinta balsavusių tapatybė ir ar jie dar nebuvo balsavę. Stebėtojai nebuvo įleisti į balsavimo patalpas, tačiau vos joms atsidarius, balsavimo urnoje jau rasti biuleteniai. Rinkimų komisija paaiškino, kad tai neva išankstiniai balsai. Tokia tvarka prieštarauja Rinkimų kodeksui, kur parašyta, kad pirma suskaičiuojami urnoje esantys biuleteniai, o tada atidaromi balsavimo paštu vokai. Atidaromas didelis vokas, patikrinama, ar asmuo jau balsavo ir tik tada atidaromas vidinis vokas. Todėl tai sukčiavimas ir jam atviros durys Londone ir kituose apylinkėse matyt. Įsivaizduojate, kas ten dėjosi – visus biuletenius suvertė į maišus, kurių neplombavo unikaliomis plombomis, kaip reikalauja įstatymas, o paskui aiškino, kad „mes atsakingai saugojome šiuos biuletenius”. O aš pasakysiu, kodėl ši afera taip daroma – yra deklaravę, kad išvykę iš Lietuvos yra 400 tūkst. žmonių, o šiuose rinkimuose užsiregistravo tik 48 tūkst. žmonių. Todėl VRK žinojo, kad gali disponuoti apie 400 tūkst. niekieno biuletenių. O dar tiek pat žmonių yra išvykę, tačiau nedeklaravę išvykimo. Todėl VRK žino, kas yra išvykęs, ir neateis balsuoti, ir todėl gali už šį žmogų pasirašyti. Tokių atvejų jau yra fiksuota. Žmonės, atėję balsuoti, pamatę, kad už juo jau kažkas pasirašė. Na, o pagrindinis sukčiavimo elementas, kuris yra visai nesuderintas su griežtos atskaitomybės dokumentais, yra VRK informacinė sistema, į kurią leidžiama įvesti suklastotus dokumentus – tai yra griežtos atskaitomybės dokumentus atgaline data. Todėl jie taip ir daro. Tačiau Rinkimų kodeksas reikalauja, kad į protokolą būtų įrašyti visi biuleteniai ir perdavimo aktai. Tačiau to nėra. Visa tai į protokolus komisijos įrašinėjo ne pradžioje balsavimo. Įstatymas to neleidžia, o programa leidžia. Štai todėl biuleteniai buvo perduodami į apylinkes rinkimų dienas, ir štai kodėl perdavimo aktai neturi net parašų ar datų. Atvirai sukčiaujama, ir tai jau yra prokuratūros tyrimo klausimas.
Buvęs VRK pirmininkas Vaigauskas paaiškino, kad VRK atspausdindavo maždaug 5 proc. daugiau biuletenių, nei yra rinkėjų.


Nors VRK yra pareikštas nepasitikėjimas, tačiau Seimas atsisako šį klausimą svarstyti.
Rinkimų apylinkėse dirba per 27 tūkst. žmonių, kuriuos bandė sukontroliuoti maždaug 200 stebėtojų iš „Stebėtojų gildijos”.

Todėl sistema ir stumia į antrą turą visiškai nenusipelniusius ten patekti Gitaną Nausėdą ir Ingridą Šimonytę.

Todėl šiuos aferistus turime ištraukti į dienos šviesą.

Jūs norite mane įtikinti, kad Agnė Bilotaitė lenkiškoje Grikiškių apygardoje buvo išrinkta lenkų balsais?

2024 m. gegužės 22 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Balsavimo rinkimuose Blefas“ pranešimas spaudai.

Stebėtojų gildijos ir Lietuvos visuomenės tarybos stebėtojų darbas Respublikos Prezidento rinkimuose ir referendume atskleidė rinkimų Lietuvoje klastojimo ir apgaulės pagrindinį instrumentą bei didžiulį mastą. Visa kita – tik techninės detalės.

Rinkimų kodekso 130 straipsnio 2 dalis nustato pareigą balsavimo biuletenius pateikti iš apygardų komisijų į apylinkių komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną arba iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios. Todėl balsavimo biuleteniai, panaudoti pažeidžiant šią konstituciniu Rinkimų kodeksu nustatytą tvarką, negali būti pripažinti teisėtai balsavusiais. Tai teisinis pagrindas.

Buvęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas Stebėtojų gildijos stebėtojams patvirtino, kad jo vadovavimo laikotarpiu į apylinkių komisijas buvo atvežama apie 105% balsavimo biuletenių, skaičiuojant pagal rinkėjų sąrašus. VRK atsisakė pateikti Stebėtojų gildijai bendrą jos atspausdintų balsavimo biuletenių skaičių. Kodėl? Manau, kad todėl, jog mūsų surinkti duomenys pagrįstai leidžia teigti, kad šiuose rinkimuose ir referendume, kada pirmą kartą buvo leista rinkėjams balsuoti bet kurioje apylinkėje, į jas prieš balsavimo dieną (2024-05-12 d.) buvo atvežta ne 100%, o tik nuo 1/3 iki 2/3 balsavimo biuletenių! Kodėl?

O gi todėl, kad stebint padėtį rinkimų apylinkėse balsavimo dieną atvežti papildomus biuletenius, t.y. pažeidžiant įstatymo reikalavimą juos atvežti 12 val. iki balsavimo pradžios.  Ypač ten, kur nėra stebėtojų. Kad neatsektume pėdsakų, biuletenių perdavimo-priėmimo aktai dažniausiai yra be jų pasirašymo datų ir be valandų, dažniausiai – ir be numerių. Yra ir nepasirašytų, taisytų ranka (keičiant perduodamų biuletenių skaičius).

Tai – pagrindinis manipuliavimo rinkimais instrumentas. Kad negalima būtų susekti šių griežtos apskaitos dokumentų judėjimą ir po to atbuline data surašyti reikiamus aktus, VRK naudojama informacinė sistema (VRKIS) leidžia atbuline data keisti joje duomenis! Ar kas nors įsivaizduojate tokią netvarką buhalterinės apskaitos programose?! Jau senai būtumėte nuteisti.

Kad niekas nesukontroliuotų šių procesų, VRKIS pagal atbuliniu laiku įvestus duomenis jos formuojamuose balsų skaičiavimo protokoluose neleidžia įrašyti šiuose protokoluose balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktų, nors Rinkimų kodeksas įpareigoja apylinkių komisijas tai padaryti prieš pradedant balsavimą šiose apylinkėse! Tad visi šie balsų skaičiavimo protokolai yra neteisėti, nes yra be šių privalomų duomenų – kiek ir kada balsavimo biuletenių pateko į apylinkės komisiją.

Balsavimo dieną Vilniaus miesto savivaldybės (apygardos) komisijoje fiksavome aibę apylinkėms neišdalintų maišų su vokais, taip pat atviras dėžes su apylinkių komisijoms neperduotais balsavimo biuleteniais ant grindų (nuotraukos). Laukiančiais savo „eilės“ ir vietos, kur turės patekti į apylinkes… Paslapčia.

Kad visiškai sumėtyti galus, beveik visiems stebėtojams, kuriems pavyko gauti balsų skaičivimo protokolų kopijas, buvo pasiūlyta pasirašyti juos, neįrašius privalomų duomenų apie į maišus sudėtų balsavimo biuletenių plombavimą ir plombų numerius! Visa tai fiksavome.

Didžiausia betvarkė – Lietuvos ambasadose ir konsulinėse įstaigose užsienyje. Pažeidžiant Rinkimų kodekso reikalavimus, VRK šioms apylinkių komisijoms leido neplombuoti balsavimo biuletenių maišuose, o tik „atsakingai“ juos saugoti atvirose dėžėse ambasadose! Įsivaizduojate koks papildomo „balsavimo“ užsienyje rezervas galėjo būti panaudotas – iš 460 tūkst. oficialiai iš Lietuvos išvykusių rinkėjų vos 48 tūkst. įsiregistravo dalyvauti šiuose rinkimuose ir referendume. Tokiu būdu iš anksto žinoma, kiek bus „laisvų“ biuletenių.

Kadangi antra tiek išvykusių į užsienį oficialiai to nedeklaravo, tai Lietuvoje tokiems „laisviems“ balsavimams yra dar toks pat balsavimo biuletenių „rezervas“. Tereikia patikrinti, kiek metų toks išvykęs neateina į savo apylinkę balsuoti. Todėl ir nesivarginta lankyti balsuojančių namuose – aplankyti tik apie dešimtadalis. Ne vienuose senelių namuose ir kitose specialiose vietose taip pat nesilankė apylinkių komisijų nariai.

Tad tik retorinis klausimas, kodėl iškvietimo į namus registracija užsiima pati VRK, bet ne apylinkių komisijos, kurios turi visus rinkėjų sąrašus ir kuriose dirba per 28 tūkst. narių?

Visa kita – tai jau techninio šios „rinkimų“ sistemos BLEFO aptarnavimas, nuo neantspauduotų ar neplombuotų balsadėžių iki neantspauduotų balsavimo biuletenių.

Esminis yra ir informacijos slėpimas nuo stebėtojų, nors Rinkimų kodeksas neriboja jų teisės gauti visų rinkimų dokumentų kopijas ar juos nusifotografuoti, išskyrus asmenų duomenis. Dėl to ir kilo daugiausia ginčų balsavimo metu. 2024-05-19 d. posėdyje VRK nariai prakalbo apie teisės būti stebėtojais atėmimą. Na tikrai negerai, kai tokį rinkimų „organizavimą“ stebi pašaliniai. Nors pati VRK raštišku atsakymu mums patvirtino stebėtojų teisę į visą informaciją.

Dar vienas didelis atradimas – apygardų komisijos nenagrinėjo laiku (per 24 val.) stebėtojų pateiktų protestų ir skundų, net susijusių su balsavimu ir jo rezultatais! Nors tai privalėjo padaryti per 48 val. nuo jų gavimo! 2024-05-19 posėdyje VRK tai pripažino, bet ignoruodama tai, patvirtino ir referendumo, ir Respublikos Prezidento rinkimų I turo rezultatus bei paskelbė II turą!

Toks jausmas, kad iki šiol niekas nieko neskundė, o jei ir surašydavo protestus, tai nekontroliavo jų nagrinėjimo, neskundė sprendimų dėl jų. Jei taikyti Rinkimų kodekso ir kitų teisės aktų terminus, tai iki rinkimų II turo neįmanoma fiziškai suspėti išnagrinėti skundus. Nes apygardų komisijų sprendimus galima skųsti VRK, o šios – teismui.

VRK narė Olga Kilkinova, atstovaujanti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, posėdyje bandė net atvirai meluoti, kad neišnagrinėti skundai yra ne dėl balsavimo rezultatų. Teko šią įžūlią personą pastatyti į vietą. Bet į mūsų teisėtus arumentus dėmesio nekreipiantis skęstantis VRK laivas buldozeriu vieningai patvirtino balsavimų rezultatus ir paskelbė Respublikos Prezidento rinkimų II turą.

Mūsų vertinimu, pagrįstu mūsų gautais duomenimis, net iki 800000 balsavimo biuletenių referendume ir Respublikos Prezidento galėjo būti panaudoti neteisėtai. Tikslius duomenis galima nustatyti, išreikalavus iš VRK jos slepiamus balsavimo biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktus ir balsų skaičiavimo protokolus.

Dėl šių priežasčių 2024-05-21 d. Zigmo Vaišvilos skundu kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašant panaikinti VRK sprendimą dėl Respublikos Prezidento rinkimų I turo rezultatų patvirtinimo šių rinkimų II turo paskelbimo. Teismo prašoma taikyti galimo teismo sprendimo byloje užtikrinimo priemones – stabdyti balsavimą šių rinkimų II ture.

Dėl referendumo galutinių balsavimo rezultatų, kurie „surinkti“ identiškais būdais, patvirtinimo teismui pateikti skundą fiziškai nespėta. Tai padaryti, deja, reikia per dvi dienas. Nuoširdžiai kviečiu tai daryti ir mėgstančius daug pakalbėti, bet nieko konkretaus nedaryti.

Ir nepulkime į neviltį. Ir kandidatai į Respublikos Prezidentus neturi moralinės teisės nieko toliau nedaryti, nes jie pakėlė žmones, suteikė jiems viltį. Vilties praradimas – labai skaudus. Kitą kartą šių žmonių neprisikviesite į talką.

Ateikime į Respublikos Prezidento rinkimų II turą, nors jis ir neteisėtai vykdomas. Rinkimų I turo rezultatai akivaizdžiai yra kiti, nei skelbia VRK. Tačiau būtina ne tik apsunkinti šių manipuliacijų vykdytojų darbą, bet ir fiksuoti kuo daugiau šių manipuliacijų.

Kad galima būtų teismui skųsti ir Respublikos Prezidento rinkimų galutinius rezultatus. Kad galima būtų iki Seimo rinkimų šią manipuliacijų sistemą pašalinti iš manipuliatorių rankų. Kad sustabdyti pagal tą pačią manipuliavimo schemą vykdomus rinkimus į Europos Parlamentą.

Kad galėtume susigrąžinti valstybę iš ją neteisėtai užvaldžiusių manipuliatorių.

Stebėtojų gildijos atstovas Gediminas Ustinavičius sugalvojo, kaip pabandyti sukontroliuoti rinkimų procesą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias