Trys diagramos, kurios įrodo, kad jokios klimato krizės nėra

1

Trys diagramos, kurios rodo, kad klimato krizės nėra
BY JOHN STADDON 2023 M. LAPKRIČIO 26 D. 7:00 VAL.

Kol Vakarai, bandydami atsisakyti naftos, anglies ir gamtinių dujų kaip energijos šaltinių, silpnina pramoninę civilizaciją, mokslinis „grynojo nulio” (angl. Net Zero) pagrindas labiau grindžiamas „bendru sutarimu” nei patikimais duomenimis. Nepaisant to, klimato mokslininkai optimistiškai vertina pažangą, daromą naikinant visuomenės anglies dioksido energijos bazę.

Be abejo, anglies dioksido sukeltos apokalipsės idėja, kurią daugiausia patvirtina bendrosios cirkuliacijos (t. y. visos Žemės) planetos modeliai, yra kritikuojama. Egzistuoja per daug skirtingų bendrųjų modelių, kurių visi turi per daug laisvų parametrų (dar vadinamų „fudge factors”), taip pat labai skiriasi istorinių klimato įrašų interpretacijos: Ar tikrai dažniau pasitaiko žiaurių klimato reiškinių ir kaip orai iš tikrųjų susiję su klimatu? Populiarioji spauda šaukia apie chaosą, tačiau duomenys nėra tokie aiškūs. Dėl gresiančių ekonominių sąnaudų, susijusių su „grynojo nulio” tikslo įgyvendinimu, kyla politinių pasipriešinimų. Vis dėlto neseniai įvykęs prisiekusiųjų išteisinamasis nuosprendis devyniems „Išnykimo maišto” vandalams rodo, kad aistringas tikėjimas neišvengiamu CO2 pavojumi būdingas ne tik aktyvistams.

Klimato mokslas yra sudėtingas, tačiau pagrindinis klausimas yra paprastas. Atrodo, kad klimatas šyla, bet ar mes dėl to kalti? Ar anglies dioksido kiekis atmosferoje turi didelę įtaką Žemės temperatūrai? Standartinis atsakymas yra „taip, žinoma”. Tačiau iš tikrųjų yra rimtų priežasčių abejoti.

Populiariuose pasakojimuose apie „ekstremalią klimato padėtį” retai pateikiami kiekybiniai duomenys. Tačiau yra plačiai prieinamų grafikų, kuriuos gali suprasti kiekvienas. Štai trys grafikai, iš kurių galima spręsti, kad atsakymas į šį klausimą greičiausiai yra „ne”. Tikėtina, kad už tam tikros ribos anglies dioksido poveikis planetos temperatūrai yra palyginti nedidelis.

Labai ilgalaikiai istoriniai duomenys

Šis grafikas yra prieštaringas jau vien dėl to, kad CO2 koncentracijos ir temperatūros įverčiai iki tol, kol termometrai buvo plačiai prieinami, t. y. per 99,99 % Žemės istorijos, turi būti vertinami netiesiogiai, remiantis netiesioginiais duomenimis, pavyzdžiui, ledo branduoliais, medžių žiedais ir izotopų matavimais.

Jei šis pasaulinės temperatūros ir CO2 koncentracijos per pastaruosius 600 mln. metų grafikas apytiksliai galioja, jis rodo du dalykus:

Pasak vieno eksperto, kaip rodo dešinysis grafiko taškas, „anglies dioksido kiekis atmosferoje šiandien yra mažiausias per visą Žemės istoriją, išskyrus laikotarpį po permo pabaigos išnykimo ir labai ankstyvą fanerozojaus laikotarpį (t. y. maždaug prieš 550 mln. metų). [paryškinta papildomai]”
Tarp CO2 kiekio ir pasaulinės temperatūros nėra jokio ryšio: kai CO2 kiekis aukštas, temperatūra gali būti žema, ir atvirkščiai.
Antroji išvada yra mažiau tikra nei pirmoji. Tačiau, be abejo, stuburiniai gyvūnai Žemėje klestėjo esant daug didesnei nei šiandien CO2 koncentracijai.

Ilgalaikiai istoriniai duomenys

CO2 ir temperatūros sąsaja daug aiškesnė trumpesniame, 800 000 metų laikotarpyje, kaip parodyta kitame grafike (kuris visai nėra prieštaringas). Grafike pavaizduota temperatūra (raudona linija) ir keturi atmosferos CO2 įverčiai, gauti atlikus EPICA Antarktidos ledo kupolų tyrimus 800 000 metų laikotarpiu.

Iš šio grafiko galima padaryti dvi pagrindines išvadas:

Šio laiko skalėje CO2 koncentracija ir temperatūra yra glaudžiai susijusios: CO2 koncentracija ir temperatūra kyla ir krinta kartu.
Tačiau CO2 koncentracijos didėjimas patikimai atsilieka nuo temperatūros didėjimo, o tai rodo, kad CO2 pokyčius lemia temperatūros didėjimas, o ne atvirkščiai. Priežastis: Kai vandenynai įkaista, dujos, tarp jų ir CO2, išsiskiria, o kai jie atvėsta, atmosferos CO2 absorbuojamas; šiltame vandenyje ištirpusių dujų gali būti mažiau nei vėsiame (didžioji dalis planetos CO2 sukaupta vandenynuose).
Yra teigiamais grįžtamaisiais ryšiais pagrįstų argumentų, kad nors vandenynų įšilimas vyksta prieš CO2 didėjimą, o ne po jo, faktinis priežastinis ryšys yra priešingas: CO2 sukelia šildymą, o ne atvirkščiai. Tačiau paprasčiausia išvada yra ta, kad didelius atmosferos CO2 pokyčius lemia planetos temperatūros pokyčiai, o ne atvirkščiai.

Fizika

Paskutinė diagrama paimta iš dviejų fizikų Viljamo Vijngaardeno (William Wijngaarden, Jorko universitetas, Torontas) ir Viljamo Happerio (William Happer, Prinstonas) neseniai paskelbto ilgo straipsnio. Straipsnyje tik aptariama pagrindinė šiltnamio efekto fizika, atsižvelgiant į fizikines oro savybes ir saujelę jame esančių mažos koncentracijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, azoto oksido ir metano).

Mėlyna varpelio formos kreivė rodo saulės energijos srautą (skirtingų bangų ilgių, x ašis), kurį į kosmosą išspinduliuoja žemė be atmosferos. (Didžioji dalis yra infraraudonųjų spindulių srityje, maždaug 400-1000.) Žalia linija rodo srautą, kai atmosferoje nėra CO2, bet visų kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija yra standartinė. Juoda linija yra visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įskaitant CO2, standartinės koncentracijos atveju. Raudona linija – kai CO2 koncentracija yra dvigubai didesnė už standartinę (400-800 ppm), tačiau kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija nepakitusi.

Esant 400 ppm CO2 koncentracijai, CO2 daro šiltnamio efektą: Spinduliuojama mažiau energijos 500-700 dažnių diapazone. Tačiau padidinus koncentraciją iki 800 ppm, papildomo poveikio beveik nėra – juoda ir raudona linijos beveik nesiskiria. Padvigubinus standartinę CO2 koncentraciją nuo 400 iki 800 ppm, papildomo šiltnamio efekto beveik nėra.

Išvada

Kartu paėmus, šie trys duomenys turėtų priversti kiekvieną suabejoti, ar tolesnis CO2 kiekio didėjimas kelia kokią nors grėsmę aplinkai. Žemė gali atšilti, bet mažai tikėtina, kad dėl to kaltas CO2. Beveik nėra tikimybės, kad šie pokyčiai kelia pavojų gyvybei ar net – jei pripažįstama, kad žmogaus veikla greičiausiai nėra to priežastis – kad atšilimas tęsis neribotą laiką. Laikas liautis panikuoti. Nulinis grynasis nulis.

Džonas Staddonas yra Džeimso B. Djuko universiteto psichologijos profesorius ir biologijos profesorius emeritas.

1 thought on “Trys diagramos, kurios įrodo, kad jokios klimato krizės nėra

 1. Laba diena,
  Norėčiau išsakyti savo nuomonę dėl aukščiau pateikto straipsnio, nes juk formaliai aš kaip ir galiu parašyti komentarą po straipsniu. Ar ne?

  Šitaip apversti aukštyn kojomis grafikuose pateiktus klimato kaitos duomenys reikia neeilinių sugebėjimų. Bet pradėkime nuo to jog jau pačioje straipsnio pradžioje formuojama neigiama nuomonė apie mokslininkus.
  1) „Vis dėlto neseniai įvykęs prisiekusiųjų išteisinamasis nuosprendis devyniems “Išnykimo maišto” vandalams rodo, kad aistringas tikėjimas neišvengiamu CO2 pavojumi būdingas ne tik aktyvistams.”
  Alio, ką jus kalbat, teismas IŠTEISINO klimato kaitos mokslininkus, tai kodėl jūs tuos mokslininkus toliau vadinat „”Išnykimo maišto” VANDALAIS”? Ir kodėl bandote įrodyti, kad teismo prisiekusieji mokslininkus išteisino remdamiesi ne moksliškai pateiktais faktais, bet AISTRINGU TIKĖJIMU, nors ką tik rašėte, jog „Anglies dioksido sukeltos apokalipsės idėja, kurią daugiausia patvirtina bendrosios cirkuliacijos (t. y. visos Žemės) planetos modeliai”. Tai kokių jums dar modelių reikia? Visos Žemės planetos bendrosios cirkuliacijos modeliai ir yra patys plačiausi ir išsamiausi, įvertinantys visą žemės formą, vandenynų ir sausumos pasiskirstymą, oro srautų cirkuliacija ir vandenynų garavimą. Kokio dar tikslesnio modelio jums reikia? O gal klimato kaitą siūlote vertinti tik pagal lokalius modelius, paremtus pvz., Balbieriškio hidrometeo stoties 50 metų oro temperatūros įrašais?
  2) „Dėl gresiančių ekonominių sąnaudų, susijusių su “grynojo nulio” tikslo įgyvendinimu, kyla politinių pasipriešinimų. ”
  Tai vienintelis teisingas teiginys šiame straipsnyje – neišvengiamos ekonominės sąnaudos, kurias patirtų kapitalą valdantys yra vienintelė tiesioginė priežastis, kodėl tarp pramonininkų kyla pasipriešinimas pigių energijos resursų, anglies, naftos ir mazuto naudojimo apribojimams.
  Bet grįžkime prie aptariamų ir aukštyn kojom apverstų mokslinių faktų.
  3) “Anglies dioksido kiekis atmosferoje šiandien yra mažiausias per visą Žemės istoriją…” Labai šaunu, kad šitas teiginys pateiktas iš kart po grafiko rodančio, jog dabartinis CO2 kiekis atmosferoje yra AUKŠČIAUSIAS per paskutinius 800 000 metų. Toliau pateikti išvedžiojimai, kad ai, mes kalbam ne apie paskutinį milijoną metų, bet apie temperatūras žemėje buvusias prieš 600-200 mln. metų. Tik pamirštant, jog ką tik patys rašėt, jog: „Šis grafikas (tas 600 mln. metų) yra prieštaringas jau vien dėl to, kad CO2 koncentracijos ir temperatūros įverčiai iki tol, kol termometrai buvo plačiai prieinami, t. y. per 99,99 % Žemės istorijos, turi būti vertinami netiesiogiai, remiantis netiesioginiais duomenimis, pavyzdžiui, ledo branduoliais, medžių žiedais ir izotopų matavimais.” Taigi vieninteliu šaltiniu leidžiančiu spėlioti apie oro temperatūras ir CO2 koncentracijas prieš šimtus milijonų metų yra suakmenėjusių medžių liekanos ir išlikę reptilijų kaulai. Sakyčiau labai rimtas ir patikimas priešistorinių temperatūrinių įrašų šaltinis. Tuo metu su antruoju 800 000 metų grafiku yra visiškai kita situacija. Tai duomenys iš ledo kerno gręžinių Antarktidoje, kur istorinis ledo storis siekia 2 ir daugiau kilometrų. Šie duomenis yra daug patikimesni ir praktiškai vienareikšmiai, nes CO2 kiekį atmosferoje galima tiksliai nustatyti pagal ledą suformavusį vandenyje ištirpusį CO2 kiekį.
  3) „Tarp CO2 kiekio ir pasaulinės temperatūros nėra jokio ryšio: kai CO2 kiekis aukštas, temperatūra gali būti žema, ir atvirkščiai.” Dar kartą šaunu, jog šis teiginys vėlgi pateiktas po 800 000 metų grafiku, rodančiu AIŠKIĄ ir VIENAREIKŠMIŠKĄ oro temperatūros ir CO2 kiekio atmosferoje priklausomybę. Bet net ir kalant apie paskutinių 200 mln. metų temperatūros ir CO2 grafikus šį tarpusavio priklausomybė taip pat yra gana gerai matoma (ypač atkarpoje per paskutinius 50 mln. metų) su viena išimtimi prieš 146 mln. metų, kurią tuoj pat paaiškinsiu. CO2 grafikas rodo koncentracijos piką, kai temperatūros grafikas tuo mat metu rodo staigų temperatūros kritimą. Tai kas gi atsitiko Žemėje prieš tuos 146 mln. metų? Ogi tuo metu buvęs vienintelis žemės kontinentas (tuo metu žemėje gyveno dinozaurai) skilo į mums dabar žinomus 6 kontinentus. Kitaip sakant sueižėjo ir skilo žemės pluta, o pro įtrūkimus prasiveržė magma. Žemės kontinentų skilimo procesą lydėjo ugnikalnių išsiveržimai, vieni iš pačių intensyviausių per žemės istoriją. Ugnikalnių išsiveržimai, tai ne tik CO2 išmetimai, tai visų pirmą suodžių išmetimai. Suodžių, kurie užtemdė dangų ir atspindėjo saulės šviesą tūkstančius metų, kol geologiniai procesai nurimo ir suodžiai nusėdo. Vos tik suodžiams nusėdus, temperatūra iškart šovė aukštyn.
  4) „Šio laiko (800 metų) skalėje CO2 koncentracija ir temperatūra yra glaudžiai susijusios: CO2 koncentracija ir temperatūra kyla ir krinta kartu. Tačiau CO2 koncentracijos didėjimas patikimai atsilieka nuo temperatūros didėjimo, o tai rodo, kad CO2 pokyčius lemia temperatūros didėjimas, o ne atvirkščiai.” Taip, tai tiesa, ir to priežastis yra paaiškinta sekančiame sakinyje: „Kai vandenynai įkaista, dujos, tarp jų ir CO2, išsiskiria, o kai jie atvėsta, atmosferos CO2 absorbuojamas; šiltame vandenyje ištirpusių dujų gali būti mažiau nei vėsiame (didžioji dalis planetos CO2 sukaupta vandenynuose)”. Taip, šimtus tūkstančių metų temperatūra ir klimatas keitėsi PERIODIŠKAI dėl natūralių priežasčių. Visgi, iškart skubama pareikšti nuomonę, kad tai klimato pokyčiai lemia CO2 koncentracijos atmosferoje pokyčius: „Tačiau paprasčiausia išvada yra ta, kad didelius atmosferos CO2 pokyčius lemia planetos temperatūros pokyčiai, o ne atvirkščiai”, nutylint vieną ir patį svarbiausią faktą – KAS TUOS NATŪRALIUS TEMPERATŪROS pokyčius sukėlė per paskutinius 800-400 tūkstančius metų ir kodėl grafikuose stebima keista ~100 000 metų temperatūros ir CO2 svyravimų harmonika. Būtent aiškiai stebima temperatūros svyravimų harmonika yra priežastis, kodėl klimato kaitos dėl žmogaus veiklos priešininkai taip vengia aptarinėti ir savo pasisakymuose bei straipsniuose net užsiminti, tai kokios gi tos natūralios priežastys gali būti. O tos priežastys paprastos, tai žemės elipsinės orbitos ir žemės ašies precesijos PERIODINIAI svyravimai. Dėl visos saulės sistemos harmonizuoto planetų judėjimo ir gravitacinio tarpusavio poveikio žemės elipsinė orbita spyruokliuoja – orbitos elipsė tai išsitempia tai susispaudžia 100 000 metų periodu. Esant ištemptai orbitos elipsei, arčiausiai saulės esantį tašką (afelį) žemė praskrieja greičiausiai ir ilgiausiai užtrunka kol praskrieja pro tolimiausią tašką (perihelį), t.y. tuo metų Žemė ILGIAUSIAI būna TOLIAUSIAI nutolusi nuo saulės ir Žemėje tuo metu trunka ledynmetis. Taigi ieškodami natūralių klimato kitimo priežasčių, turėtume užduoti elementarų klausimą, o kurioje PERIODINIŲ ORBITOS SVYRAVIMŲ FAZĖJE šiuo metu yra žemė. Atsakymas paprastas, paskutinį kartą žemės orbita labiausiai suplota buvo prieš 2000 metų, senovės Romos imperijos laikais. Tuo metu žemėje buvo eilinis atšilimo periodas ir eilinis temperatūrų maksimumas. Bet jau nuo XIII amžiaus Žemės orbita pradėjo poslinkį į eilinio ledynmečio epochą. Praeis dar keli tūkstančiai metų iki ledynmečio, bet klimatas šiuo metu jei ne šiltesnis tai bent toks pat koks buvo Romos laikais, nors žemė tolsta nuo Saulės ir…
  5) Dar kartą cituoju jau minėtą tvirtinimą: „CO2 koncentracija ir temperatūra kyla ir krinta kartu. Tačiau CO2 koncentracijos didėjimas PATIKIMAI ATSILIEKA nuo temperatūros” ir žiūrim 800 000 metų grafiką. Ir ką gi jame matome? Ogi tai, kad šiuo metu CO2 koncentracija yra 2 kartus didesnė už bet kokią CO2 koncentraciją per paskutinius 800 000 metų ir kad CO2 koncentracijos didėjimas pastebimai išsiveržė į priekį lenktynėse su temperatūra. O tai reiškia, jog šiuo metu CO2 koncentracijos ore didėjimą LEMIA NE VANDENYNŲ ŠILIMAS, o kažkokios visai kitos priežastys. Ir jei galutiniame rezultate, kaip mes matome iš grafiko ir kaip mums teigiama šiame straipsnyje, CO2 ir temperatūrų pikai turi susilyginti, tai nesunku nuspėti kokios temperatūros mūsų laukia ateityje.
  6) Na ir paskutinis grafikas. Visų pirma jame pavaizduota visai ne Žemės išspinduliuota į kosmosą Saulės energija: „Mėlyna varpelio formos kreivė rodo saulės energijos srautą (skirtingų bangų ilgių, x ašis), kurį į kosmosą išspinduliuoja žemė be atmosferos”, o žemės paviršiaus ATSPINDĖTA saulės energija. Žemė ne saulė ir saulės energijos nespinduliuoja. Sakysit smulkmena, čia ne mokslinis straipsnis, skaitytojams ir taip sueis. Straipsnis ne mokslinis, bet jame kritikuojami mokslininkai klimatologai, aka „”“Išnykimo maišto” vandalai”, tai bent iš pagarbos tiems „vandalams” naudokit teisingus fizinius terminus. Tuo labiau, kad žodyje atspindėta slypi visa grafike vaizduojamų kreivių esmė, kuri panaudojus netinkamą žodį „išspinduliuota” apverčia visą grafiką aukštyn kojom.
  Taigi ką gi mes matome tame grafike. Ogi tą, kad jei žemės atmosferoje nebūtų CO2, tai žemė atgal į kosmosą atspindėtų beveik tiek pat saulės energijos (žalia kreivė), kiek ir nesant žemėje atmosferos. Tuo metu CO2 koncentracijos padidinimas nuo 0 iki dabar esamų 400 ppm (o tai 2 kartus daugiau nei per paskutinius 800 000 metų) daugiau nei 2 kartus sumažino saulės energijos atspindėjimą infraraudonųjų spindulių spektre. Visa ta perteklinė neatspindėta saulės energija lieka žemėje, tirpdo ledynus ir šildo vandenynus. Ir visai nesvarbu, jei mums bandoma įrodyti, kad skaičiavimo modeliai (kokie modeliai, juk ką tik sakėt, kad „Visos Žemės planetos bendrosios cirkuliacijos modeliai” kuriuos naudoja mokslininkai „vandalai” ir kurie rodo tolesni klimato kaitimą yra neteisingi) rodo, jog dar padvigubinus CO2 koncentracija, saulės energijos sugėrimas nepadidės, bet gi jau ta esama sugeriama PERTEKLINĖ ENERGIJA YRA PAKANKAMA TOLIMESNIAM klimato kaitinimui. Žodžiu, straipsnis iš tos serijos, kai fizikinius grafikus bando paaiškinti nuo fizikos labai nutolęs asmuo.
  7) Komentaro nepasirašinėsiu. Jei kažkoks psichologijos profesorius emiratas gali skelbti straipsnius apie klimatologija, atmosferos fizika ir orų cirkuliacijos modeliavimą, tai aš kaip eilinis skaitytojas irgi galiu išsakyti savo nuomone klimato kaitos klausimu. Argi ne taip?
  Man visi nesvarbu, kur šis ilgas komentaras nukeliaus. Bus jis patalpintas prie straipsnio ar atsidurs šiukšlinėje. Užteks, kad bent tinklapio moderatorius ar gal redaktorius perskaitys. Suprantu ir neprieštarauju, kad kiekvienas asmuo gali turėti savo nuomone, yra klimato kaita ar jos nėra, bet profesionali žurnalistika turėtų išklausyti abiejų pusių argumentus ir tas abi priešingas nuomonės pateikti skaitytojams patiems nuspręsti kas teisus, o kieno argumentai silpnoki ar gal net klaidinantys.

  Pagarbiai,
  AJ.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias