Už teisėjo pavadinimą „subingalviu” – 2,2 metai kalėjimo, už vaiko nužudymą – lygtinė bausmė

0

Klaipėdos apygardos teismas (iš kolegijos Eduardo Maškevičiaus, Daivos Jazbutienės ir Lino Pauliukėno) paskelbė, kad 2,2 metams įkalina Tauragės rajone gyvenantį ūkininką Kęstutį Kiltinavičių (nuotr. viršuje) už tai, kad jis teisėjus išvadino „subingalviais” ir „ateiviais”. Bausmė ne lygtinė, tačiau reali, ir žmogus, prieš tai už teisėjų įžeidinėjimą jau atsėdėjęs 45 paras arešto, savo nuomonės apie juos nepakeitė ir toliau prasivardžiavo. Todėl vietoj to, kad dirbtų žemę, dabar 2 metus kalėjime galės „pasitaisyti” ir imti gerbti teisėjus.

Tai, kad Lietuvos teisėjai yra visiški subingalviai ir padugnės, niekam nėra naujiena, visi tai puikiai žino, tačiau niekas nedrįsta jiems tai drėbti į akis.

Kitas dalykas, kad pvz., moksleivių žudikai lengvai išsisuka nuo atsakomybės „teismų sistemoje”, o o juos keikiantis žemaitis keliauja į kalėjimą. Kalba apie Vilniaus moksleivį Karolį K., kurį „kovų narvuose“ dalyvis kikboksininkas Danielius Gulinas dar 2017 m. vasarą Antakalnyje viduryje dienos smūgiais į galvą pasiuntė į komą, po kurios vaikas nebeatsigavo.

Vaikas nuo profesionalaus žudiko smūgių jau septyneri metai komoje, jo smegenys mirusios, gyvybę palaiko tik aparatai, gydytojai jį pripažino ‚socialiai mirusiu“. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskis nuteisė žudiką tik už „sunkų sveikatos sutrikdymą“. Ir skyrė jam trejetą metų kalėjimo lygtinai. Mat auka vis dar gyva. Žudiko advokatas A.Liutvinskas teisme tyčiojosi iš aukos, sakydamas, kad auka pati kalta, kad buvo sumušta iki mirties – neva vaikas „provokavo“ profesionalą kikboksnininką, todėl gavo tai, ko nusipelnė.

 LL šaltiniai taip pakomentavo tokį advokatų tarybos sprendimą : „jeigu trumpai, tai koktu skaityti tokį „žuvies“ nuo 2019-01-17 iki 2019 m. balandžio pabaigos išlaikytą stalčiuje „sprendimą“ – nieko nespręsti.

Šlykštus ir gėdingas Lietuvos advokatūros pirmininko „atsirašymas“.  Maloniai būtų galima palinkėti „žuviai“  asmeniškai patirti tokią  „sunkaus sveikatos sutrikdymo“ būseną. Skaudu matyti, kad Lietuvos advokatūra tėra klusni korumpuotos teisėsaugos sistemos tarnaitė, katutes plojanti advokatui Adomui Liutvinskui, šiurkščiausiu būdu pažeidusiu Lietuvos advokatų Etikos kodeksą (ir ne vien  tik todėl), turinčiu būti tarp tų, kažin kodėl, tik keliolikos gėdingai apsidergusių teismų ir advokatūros sistemos „grandų“. Šioje supuvusioje sistemoje jų yra šimtai, o ne dešimtys.  Manyčiau, tokį Lietuvos advokatūros „vadovo“ atsakymą būtina paskelbti Pasauliui. Kaip sakoma: No comments“.

Ūkininkas kalėjime

Ūkininkas išdrįso, ir štai rezultatas – kalėjimas. Atkaklus žemaitis po teismus vaikšto ir juos keikia jau daugiau nei dešimt metų – kaip rašė spauda, kariauti su teisėjais K.Kiltinavičius pradėjo po to, kai 2011 metų sausį prie savo namų Eidintų kaime pervažiavo geležinkelio pervažą neva degant raudonam šviesoforo signalui.

Nors, kaip sakė vyras, traukinys jau buvo pravažiavęs, ir raudonas šviesoforo signalas užgeso po dviejų sekundžių, jį važiuojantį matę policijos pareigūnai surašė administracinių teisės pažeidimų protokolą, o Tauragės apylinkės teismas paskyrė 350 litų baudą ir atėmė teisę vairuoti du mėnesius.

Sprendimu nepatenkintas vyras jį apskundė aukštesniam teismui, tačiau jis ne tik nepanaikino sprendimo, bet ir neišklausęs paties pažeidėjo konstatavo, kad K.Kiltinavičius yra sunkaus charakterio ir kirsdamas pervažą degant raudonam šviesoforo signalui turėjo tikslą sukelti sunkias pasekmes.

„Kokias pasekmes, jei traukinys jau buvo nuvažiavęs? Aš negalėjau sukelti jokių pasekmių net sau“, – supyko K.Kiltinavičius. Tauragiškis pabandė apskųsti ir apygardos teismo sprendimą, o vėliau ir paskirus policijos pareigūnų bei teisėjų veiksmus, bet nė vienas teismas jo neišgirdo.

Įžeistųjų sąrašas – ilgas

Po dvejų metų beviltiškos kovos K.Kiltinavičiaus kantrybė trūko. Jis pradėjo specialiai žeminti ir įžeidinėti visus teisėjus, kurie tik prisiliesdavo prie jo skundų. Iš viso K.Kiltinavičius yra įžeidęs ir pažeminęs daugiau kaip 60 skirtinguose Lietuvos miestuose dirbančių teisėjų. Jis juos vadina ateiviais, iškrypusiais suskiais, bailiais nusikaltėliais, niekingais bendrapiliečiais, korumpuotomis vištomis, inkvizitoriais. „Aš darau nusikaltimus dėl teisybės“, – savo keistos kovos tikslą aiškino K.Kiltinavičius.

Nuosprendyje rašoma, kad K. Kiltinavičius, nesutikdamas su jo nuteisimu pagal BK 232 straipsnį (4 nusikalstamos veikos epizodai), kuriame numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos, apeliaciniame skunde deklaratyviai nurodo, kad skundžiamas nuosprendis yra neteistas, tačiau nenurodo konkrečių
pirmosios instancijos teismo padarytų klaidų ar pažeidimų, padarytų vertinant bylos duomenis,
turėjusių įtakos, apelianto nuomone, neteisėto ir nepagrįsto nuosprendžio priėmimui, iš esmės
reiškiamas nepasitenkinimas Lietuvos teismine sistema, kuri, pasak apelianto, „naudoja inkvizicijos
metodus su tikslu valstybės vardu įteisinti kuo daugiau neteisės ir kvailumo apraiškų ir taip niekinti
Lietuvos, kaip teisinės protingos respublikos sampratą ir statusą. O didžioji Lietuvos teisėjų dalis
yra žmogiškumą niekinantys subingalviai ateiviai inkvizitoriai.“

Šiuo aspektu pažymėtina, jog nepaisant to, kad skundžiamu nuosprendžiu K. Kiltinavičius yra nuteistas už nepagarbą teismui (jam inkriminuoti 4 nusikalstamos veikos epizodai), tačiau, kaip matyti iš jo „Viešai žeminančio apeliacinio skundo“ turinio, jis ir toliau užgauliai žeminančiai reiškia nepasitenkinimą Lietuvos
teismine sistema, kuri, apelianto teigimu: „iš nusikalstamų paskatų naudoja inkvizicijos metodus su
tikslu valstybės vardu įteisinti kuo daugiau neteisės ir kvailumo apraiškų“, o teisingumą vykdančius
teisėjus įvardija kaip „žmogiškumą niekinančius subingalvius ateivius inkvizitorius“, kas
neabejotinai yra teisėjų reputaciją, garbę ir orumą žeminantys epitetai. Taigi K. Kiltinavičius, kaip pats
patvirtina, būdamas „veiksnus ir atsakingas pilietis“, ir toliau sąmoningai reiškia nepagarbą teismui,
o už tai numatyta baudžiamoji atsakomybė. Tai rodo, jog K. K. savo nusikalstamo priešingo teisei
elgesio neigiamai nevertina, būdamas anksčiau teistas už analogiško pobūdžio nusikalstamas
veikas, numatytas BK 232 straipsnyje, ir toliau reiškia nepagarbą teismui, teisėjus įvardydamas „subingalviais ateiviais inkvizitoriais“, ir kartu visai Lietuvos teisminei sistemai, kuri, K. Kiltinavičiaus
įsitikinimu: „naudoja inkvizicijos metodus su tikslu valstybės vardu įteisinti kuo daugiau neteisės ir
kvailumo apraiškų“.
Tokie K. K. teiginiai, kurie, apelianto teigimu, atitinka tikrovę, yra akivaizdžiai
žeminamo, įžeidžiamo, niekinamo pobūdžio ir aiškiai demonstruoja nepagarbą teismui.

Apeliaciniame skunde nurodoma: „2023-09-08 Tauragės apylinkės teismo subingalvis ateivis inkvizitorius teisėjas pavadinimu (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos vardu pagaliau paskelbė, kaip ir buvau prognozavęs, tyčiniai kvailą ir sąmoningai neteisėtą nuosprendį baudžiamojoje byloje 1-228-607/2023. Kadangi šis inkvizitorius įsikūnijo savyje visą mūsų valstybę, tai toliau šį objektą įvardinsiu Lietuvos Respublika. Ta Lietuvos Respublika pagaliau (po penkiolika mėnesių vykdyto proceso) pripažino mane kažkaip kaltu kažkaip nusikalstamai pagal BK 232 straipsnį konkrečių rašytinių pareiškimų mano pateiktos informacijos žodiniais fragmentais pažeminus keturių konkrečių valstybės teisėjų turėtą garbę, orumą ir reputaciją.
Nuosprendyje ta Lietuvos Respublika teisingai nurodo BK 232 paskirtį, kad Lietuvos tauta šį straipsnį įsitvirtino tam, kad veiksmingai apsaugoti valstybės teismų ir teisėjų garbę, orumą ir reputaciją, tuo pačiu saugant visą teisingumo sistemą nuo diskreditavimo, nes valstybės teisminė sistema yra vienas iš pagrindinių valstybės ginamų rodiklių, lygiavertis valstybės teritorijos vientisumui, suvereniteto garantijai, demokratijos užtikrinimui, konstitucinės santvarkos veikimui ir t.. Visi tikrai laisvų ir garbingų respublikų rodikliai ir vertybės privalo būti ginamos lygiaverčiai. Tokią valstybės rodiklių ir vertybių gynybą formaliai garantuoja ir mūsų respublikos Konstitucija. Todėl šį nuosprendį paskelbusi Lietuvos Respublika dabar privalo teisiškai logiškai paaiškinti, kodėl ši baudžiamoji byla ikiteisminio tyrimo pagrindu valstybės buvo pradėta 2022-05-16, įtarimas nusikalstamai išpuolus prieš valstybės rodiklį man buvo pateiktas 2022-07-30 ir tą įtarimą pilnai pripažinau, o kažkaip kaltu dėl to neabejotino nusikaltimo Lietuvos Respublika mane pripažino tik po 15 mėnesių valstybės vardu vykdyto akivaizdžiai kvailo proceso, o ikiteisminiai tyrimai dėl teisėjų neabejotino pažeminimo visgi vykdomi po šešis mėnesius laiko.
Aš, kaip deklaruojamosios Lietuvos Respublikos veiksnus ir atsakingas pilietis, oficialiai reiškiu kaltinimą, kad visas šis procesas buvo tyčia kvailai vilkinamas, o minimas nuosprendis yra sąmoningai neteisėtas todėl, kad Lietuvos teisminė sistema iš nusikalstamų paskatų naudoja inkvizicijos metodus su tikslu valstybės vardu įteisinti kuo daugiau neteisės ir kvailumo apraiškų ir taip niekinti Lietuvos, kaip teisinės protingos respublikos sampratą ir statusą. O didžioji Lietuvos teisėjų dalis yra žmogiškumą niekinantys subingalviai ateiviai inkvizitoriai“.

Visas Kiltinavičiaus nuosprendis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias