V.Matijošaičio „organizuotą nusikalstamą grupę” „pridavė” STT pagautas jo pavaldinys

0

Buvęs Kauno savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas sutiko bendradarbiauti su teisėsauga ir buvo atleistas nuo atsakomybės.


Iš esmės tai reiškia, kad V.Šiliauskas papasakos viską, kas jam žinoma apie Matijošaičių šeimos darbus Kauno mieste. Kartojasi advokato Drąsučio Zagrecko istorija, kurį STT pagavo padarius bent 50 nusikaltimų, ir tam, kad nesėsti į kalėjimą, advokatas „pridavė” visus savo bendrininkus.
Atrodo, kad lygiai tą patį padarė ir jau minėtas Vilius Šiliauskas, kurį patį STT agentai prieš metus sučiupo su šimtatūkstantiniu kyšiu….

Plačiau apie tai – naujame „Laisvo laikraščio” numeryje…

Žemę kauniečiai susigražindavo tik jeigu pažadėdavo perleisti Matijošaičiams
STT smulkiai aprašė šitą Kauno miesto savivaldybėje plačiai pritaikytą praktiką, kai nekilnojamasis turtas Kaune buvo gražinamas tik žmonėms, kurie sutikdavo tą turtą perleisti Matijošaičiams. Toks atviras reketas buvo vykdomas per vadinamuosius „įgaliotinius”, kurie buvo įgalioti nupirkti žemę iš paveldėtojų ir sutvarkyti visus žemės gražinimo klausimus.
Pvz., UAB „VICI Investments“, kurios akcininkas yra Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, o vadovas mero sūnus, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Šarūnas Matijošaitis, ir asmuo 2016 m. gruodžio 1 d. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią (2.1 punktas) UAB „VICI investments“ (būsimas pirkėjas) įsipareigojo nupirkti, o asmuo (būsimas pardavėjas) parduoti žemės sklypo (unikalus Nr. 440-14952082) dalį, kuri sudaro 0,3606 ha ir būsimus žemės sklypus.
Šie sklypai pateko į 1940 metais buvusių savininkų žemės ribas, ir jų nuosavybės teisės turėjo būti atkurtos įstatymų nustatyta tvarka. Preliminarioje sutartyje buvo numatyta bendra kaina už visų numatytų sklypų nuosavybės teisių perleidimą, o taip pat sankcijos būsimam pardavėjui, neįvykdžius preliminaria sutartimi numatytų įsipareigojimų perleisti daiktą kuria nors dalimi – 50 proc. pirkimo sumos dydžio bauda.
Vienas žmogus atsisakė parduoti žemę Matijošaičiams pusvelčiui, ir tada pastarieji kreipėsi į teismą „dėl neteisėtos veiklos”.
Dėl minėtos preliminariosios sutarties tarp būsimo pirkėjo ir būsimo pardavėjo kilo teisinis ginčas, dėl ko būsimas pirkėjas 2018 m. vasario 2 d. pateikė ieškinį Kauno apygardos teismui.
Ieškinyje, kuris pasirašytas UAB „VICI Investments“ direktoriaus Šarūno Matijošaičio ir UAB „VICI Investrments“ teisininkų, tarp jų ir Įgaliotinio, nurodoma, kad “UAB „VICI Investments“ dėjo pastangas ir savo ruožtu ėmėsi visų veiksmų, kad atsakovui (asmeniui) būtų kiek galima greičiau atkurtos nuosavybės teisės į buvusių savininkų žemę 12 sklypo ribose, išskyrus pusiasalio žemę.
Ieškinio 20 punkte nurodoma, kad „atsakovui yra gerai žinomos visos nuosavybės teisių į žemės sklypus atkūrimo procedūros, kuriose jis ilgą laiką dalyvavo asmeniškai, t. y. pats atsikūrė nuosavybės teises į žemės sklypo dalį“.
STT padarė išvadą, kad šiuo punktu pabrėžiama, kad atsakovui be UAB „VICI Investments“ pagalbos būtų buvę sunku atkurti nuosavybės teises į likusius žemės sklypus.
Būsimo pardavėjo 2017 m. gruodžio 14 d. rašte UAB „VICI Investments“ dėl preliminariosios sutarties vykdymo daroma prielaida, kad nuosavybės teisės į papildomą žemės sklypą Ežero g. 21 buvo atkurtos (suformuotas žemės sklypas) tik todėl, kad jo įsigijimu buvo suinteresuota UAB „VICI Investments“.
Nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu pretendentui apie šį sklypą žinoma nebuvo, o UAB „VICI Investments“, kaip nurodo pretendentas, ši aplinkybė jau buvo žinoma, kad dar yra dalis valstybės išperkamai nepriskirtos žemės (Ežero g. 21, 0,416 ha).
Pretendentas taip pat nurodo, kad UAB „VICI Investments“ akcininkas yra miesto meras ir kurio interesas nuosavybės teisių atkūrimo procese lėmė, kad per trumpą laiką buvo priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra, kurių priėmimą kompetentingos institucijos vilkino eilę metų.
Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad galimai Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimai dėl laisvų sklypų pažymėjimo, planų rengimo bei tvirtinimo Ežero g. 13, 15, 19 ir 21 buvo priimami aktyviai dalyvaujant UAB „VICI investments“, planavusiai įsigyti šiuos sklypus, nes UAB „VICI Investments“ vadovas patvirtino, kad „dėjo pastangas ir savo ruožtu ėmėsi visų veiksmų, kad atsakovui būtų kiek galima greičiau atkurtos nuosavybės teisės į buvusių savininkų žemę 12 sklypo ribose, išskyrus pusiasalio žemę“.
2019 m. rugpjūčio 7 d. posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su Kauno miesto savivaldybės Vičiūnų vandenvietės pirmos sanitarinės apsaugos zonos koregavimu nesant pakankamo faktinio pagrindo, jog minėtieji savivaldybės tarybos sprendimai dėl Vičiūnų vandenvietės pirmos sanitarinės apsaugos zonos koregavimo gali akivaizdžiai ir tiesiogiai paveikti Visvaldo Matijošaičio ir jo sūnaus turtinius interesus.
Vos VTEK priėmė minėtus sprendimus, Kauno miesto savivaldybė suformavo žemės sklypus nuosavybės teisių grąžinimui, o buvusiems savininkams atkūrus nuosavybės teises šiuos sklypus įsigijo Visvaldui Matijošaičiui artimi asmenys.
Nuosavybės teisės atkūrimo procedūrų metu buvo suformuoti žemės sklypai ir pretendentas įgijo į juos nuosavybės teises: 4400-4486-4837 (Ežero g. 13), 4400-4484-3429 (Ežero g. 19), 4400-4732-2763 (Ežero g. 15), 4400-4732-2741 (Ežero g. 21).
Kai Kauno savivaldybės taryba nusprendė sumažinti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės pirmąją sanitarinės apsaugos zoną. VTEK nustatė, kad V. Matijošaitis ir jo sūnūs nuosavybės teise valdo penkiolika žemės sklypų, kurie patenka į Kauno miesto savivaldybės Vičiūnų vandenvietės antrąją ir trečiąją sanitarines apsaugos zonas.
Šarūno Matijošaičio galimą interesą įsigyti gretimus sklypus Kruonio gatvėje pagrindžia ir tai, kad jau 2014 m. buvo pardavinėjami gretimi sklypai Kruonio gatvėje, skelbime buvo nurodomas viešai prieinamas Šarūno Matijošaičio telefono numeris.
STT nurodė, kad UAB „VICI Investments“ niekaip negalėjo būti susijusi su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis, tačiau oficialiai ieškinyje nurodė, kad dėjo pastangas ir savo ruožtu ėmėsi visų veiksmų, kad atsakovui (asmeniui) būtų kiek galima greičiau atkurtos nuosavybės teisės į buvusių savininkų žemę 12 sklypo ribose, darytina išvada, kad „pagalba ir pastangos“ galėjo būti tik neoficialios, galimai susijusios su Kauno miesto mero ar savivaldybės tarybos nario, kurių valdoma įmonė vėliau įsigijo šios žemės sklypus, pareigomis.
Vietoj to, kad pradėtų tyrimą dėl tokio turto prievartavimo, STT tik surašė „rekomendaciją” Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai pagal kompetenciją įvertinti pateiktą informaciją dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos nario Šarūno Matijošaičio veiksmų masto ir intensyvumo sprendžiant klausimus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir galimai teikiant pagalbą asmenims, kad būtų kiek galima greičiau atkurtos nuosavybės teisės į buvusių savininkų žemę, kurią vėliau įsigijo Šarūnas Matijošaitis ar jo vadovaujama UAB „VICI investments“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias