Valstybės turtas virsta viešomis įstaigomis

0

DARBUOTOJAI Į GATVĘ. PINIGAI Į KIŠENĘ. KOKIE G. BRAZAUSKO TIKLSAI?

Manipuliacijos (Lietuvos agrarinių miškų ir mokslo centre) LAMMC – Direktorius G. Brazauskas ketina likviduoti dalį įstaigos ir atleisti iš darbo virš 40 žmonių. Socialinio dialogo Direktorius su įstaigoje veikiančios profsąjungos nariais neveda.

Šiemet sueina 60 metų kai Lietuvoje veikia Agrocheminių tyrimų laboratorija (toliau tekste – laboratorija), šiuo metu esanti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro sudėtyje. Tai akredituota ir viena stipriausių laboratorijų Rytų Europoje.  Tyrimams naudoja įvairiausius mokslinius metodus, yra įdiegtas ir tarptautinis kokybės standartas, todėl šios laboratorijos sertifikatai galioja tarptautiniu mastu. Daugiau tokių plataus profilio akredituotų laboratorijų Lietuvoje nėra. Šios laboratorijos reikšmė ypatingai bus svarbi, įgyvendinat Europos Sąjungos Žaliąjį kursą bei ES direktyvą dėl dirvožemio stebėsenos ir atsparumo. Laboratorijos reikšmę Lietuvai tikrai žino Lietuvos agrarinių miškų ir mokslo centro direktorius Gintaras  Brazauskas, tačiau kodėl skubama ją sunaikinti turėtų išsiaiškinti ne direktoriaus suburta Mokslo Taryba, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

                      Nuo 2010 01 21 iki 2020 metų Agrocheminių tyrimų laboratorija veikė kaip juridinis asmuo ( įm. kodas 302474021)  ir buvo Lietuvos agrarinių miškų ir mokslo centro filialas (toliau Centras). Laboratorijos steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė – (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), kuri 2021 spalio 20 d. Nr. 853 nutarimu pertvarkė biudžetinę įstaigą LAMMC viešąją įstaigą, patvirtino LAMMC įstatus ir 20-ies metų laikotarpiui biudžetinės įstaigos  LAMMC valdytą patikėjimo teise nekilnojamąjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perdavė naujai įsteigtai viešajai įstaigai Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centrui (LAMMC).Tas nekilnojamas turtas tai virš 1 hektaro žemės sklypas su 4 aukštų  pastatu Savanorių prospekte, Kaune.

                      LAMMS veikia Mokslo Taryba (toliau Taryba), kuri kaip kolegialus valdymo organas, gali  pritarti arba nepritarti  Centro direktoriaus teikiamiems klausimams, apibrėžtiems Centro įstatų 30.20,1-30,20,7 papunkčiuose nurodytais klausimais.

                      Atkreiptinas dėmesys, kad kandidatus į Mokslo Tarybą kelia LAMMC mokslo ir administracijos darbuotojai? Ir Centro tikslų ir misijos įgyvendinimo juridinio asmens suinteresuoti asmenys (įstatų 33.4 punktas). Ši nuostata yra ne tik abstrakti, bet ir ydinga. Kas ir kokiu būdu, kokiais metodais kandidatus atrenka į šią Centro Mokslo Tarybą duomenų nėra. Kaip pavyzdys pažymėtina – telekomunikacijų ir ryšio priemonių prekyba užsiimančios bendrovės  UAB „Rūta“ vadovo ir kitų suinteresuotų asmenų paskyrimas į šią Mokslo Tarybą kelia pagrįstas abejones Mokslo Tarybos sudarymo skaidrumu, šališkumu taip pat ir priimtų sprendimų teisėtumu.

                      Centro Mokslo Taryba, peržengdama savo kompetencijos ribas, 2024-03-27 priėmė neteisėtą sprendimą likviduoti agrocheminių tyrimų laboratorijos veiklą nuo 2025 m. sausio 1.

Aišku, kad didžiulis žemės sklypas su 4 aukštų pastatu vienoje pagrindinių Kauno gatvių irgi taps arba jau tapo pardavimo objektu. Direktorius atsisako pateikti savo įžymiojo Teikimo (kopiją) LAMPS Mokslo Tarybai ir kaip ,,mantrą“ visiem kartoja – toks yra jo vadovaujamos įstaigos mokslo tarybos sprendimas ir jis bus vykdomas.  Formalūs Centro  Mokslo Tarybos argumentai dėl Agrocheminių tyrimų laboratorijos likvidavimo  yra teiginiai, kad laboratorijos ekonominė veikla sudaro 70 procentų (pilnai išsilaiko), o mokslinė veikla sudaro 20-30 procentų. Kokias galima taikyti priemones, kad būtų aktyvinta mokslinė veikla  laboratorijoje nei direktorius, nei mokslo tarybos nariai nepasisako. Kitų argumentų nei LAMMC direktorius, nei Taryba nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad Laboratorijos vien tik trumpalaikis turtas sudaro virš 1 milijono eurų

Pažymėtina, kad Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dirba 43 profesionalūs, aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie atlieka daugiau kaip 500 pavadinimų analizių įvairioms Lietuvos ūkio šakoms.

Tiek žemdirbiai, tiek LR Žemės ūkio ministerija, tiek LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai prieštarauja, kad būtų sunaikinta Laboratorija, tačiau direktoriui Seimas – ne rodiklis. Jam visai nesvarbios pasekmės, kad laboratorijos likvidavimas suduos nepataisomą smūgį Lietuvai įgyvendinant ES direktyvą 2023/0232 (COD) ,,Dėl dirvožemio stebėsenos ir atsparumo“ bei ES Tvaraus ekonomikos augimo strategiją- Europos Žaliąjį kursą, nes tiesiog kitos sertifikuotos, europinius standartus atitinkančios laboratorijos Lietuvoje nėra.

Žinoma, asmenys siekiantys savo tikslų – likviduoti Laboratoriją Lietuvoje-  argumentuoja, kad tokius  tyrimus atliks kitų šalių laboratorijos, tačiau pagrįstų įrodymų tokiam būtinumui nei ekonominių, nei mokslinių paskaičiavimų neteikia. 

LAMMC veikianti Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ mano, kad kuo skubiau reikia  sudaryti kompetentingą komisiją dėl LAMMC direktoriaus atliekamų veiksmų teisėtumo ir tikslingumo. Visiškai aišku, kad laikinai būtina direktoriaus veiksmus sustabdyti.

Esame įsitikinę, kad  direktoriui, padedant kelių asmenų grupei užregistravusiai ir atlikusiai pakeitimus Centro įstatuose, neturėtų  būti leista atlikti akivaizdžiai žalingų veiksmų Lietuvos valstybei, likviduojant Laboratoriją. Manome, kad būtina ne tik  pagrindinio dalininko nuomonės išraiška, bet ir adekvatus įvertinimas valstybiniu mastu.

Centro direktorius G. Brazauskas su darbuotojais socialinio dialogo nevysto ir mano, kad gali kontroliuoti profsąjungų įsisteigimą ir veikimą ypač tų profsąjungų, kurios nesupranta, kodėl prisidengus mokslininko vardu atliekami visai nemoksliški darbai.

Pagarbiai, pirmininkas                                                                             Kęstutis Juknis

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KĘSTUTIS JUKNIS, LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA „SANDRAUGA”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias