Paaiškėjo esminės klastotės Lietuvos prezidento rinkimuose (pildoma)

4

įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Paaiškėjo esminės klastotės Respublikos Prezidento rinkimuose“.

Dalyvauja: buvusi Europos Parlamento narė Margarita Starkevičiūtė, kandidatas į Respublikos Prezidentus Eduardas Vaitkus, Stebėtojų gildijos atstovas  Gediminas Ustinavičius, buvęs Seimo narys Audrius Nakas.​

Vyriausioji rinkimų komisija 2024-04-11 atsiliepimu į Eduardo Vaitkaus 2024-04-06 skundą administracinėje byloje Nr.R-20-575/2024 patvirtino, kad el. rinkėjų parašų rinkimą visiems Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviams VRK aktyvavo 2024-02-21 d. 8.48 val., ir nurodė, kad už visų politinės kampanijos dalyvių parėmimą, VRK informacinės sistemos (VRKIS) duomenimis, 2024-02-21 d. 16.25 val. buvo surinkti 40347 el. rinkėjų parašai, o 2024-02-21 d. 23.59 val. – 63617 el. rinkėjų parašų.

Margarita Starkevičiūtė iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto išreikalavo informaciją apie 2024 m. vasario 21-23 d. unikalių prisijungimų statistiką per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą) prie VRK Rinkėjo puslapio. Šis komitetas teikia Tapatybės nustatymo paslaugą – prisijungimo per Elektroninius valdžios vartus prie VRKIS. Pagal šio komiteto pateiktą informaciją, prie VRK Rinkėjo puslapio iki 2024-02-21 d. 16.25 val. buvo 28941, o 2024-02-21 d. 23.59 val. – 44373 el. prisijungimų.

Tad paaiškėjo, kad VRKIS sistemoje galėjo neteisėtai atsirasti mažiausiai šis el. rinkėjų parašų skaičius, kuriuo negalėjo būti paremtas joks šios politinės kampanijos dalyvis:

– 2024-02-21 d. 16.25 val. – 11406 (40347 – 28941 = 11406) el. rinkėjų parašai;

– 2024-02-21 d. 23.59 val. – 19244 (63617 – 44373 = 19244) el. rinkėjų parašai.

Šie oficialūs valstybės institucijų duomenys patvirtina, kad jau pirmąją Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvių parėmimo dieną VRK paskelbė beveik trečdaliu daugiau rinkėjų parėmimo parašų, nei iš tikrųjų prie VRK administruojamo Rinkėjo puslapio buvo prisijungę (ir nebūtinai parėmę kurį nors šios politinės kampanijos dalyvį) rinkėjų. Dėl šios priežasties neįmanoma nustatyti, kiek rinkėjų elektroniniu būdu parėmė ir kurį šios politinės kampanijos dalyvį parėmė rinkėjai, kas galėjo būti įregistruotas kandidatais į Respublikos Prezidentus.

2024-07-08 d. Respublikos Prezidento rinkimų stebėtojas Zigmas Vaišvila ir kandidatas į Respublikos Prezidentus Eduardas Vaitkus kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydami dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti terminą skundui pateikti, o skundu prašydami panaikinti 2024-06-01 VRK sprendimą dėl galutinių Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų patvirtinimo.

2024-07-09 d. Zigmas Vaišvila, Margarita Starkevičiūtė, Eduardas Vaitkus ir Gediminas Ustinavičius kreipiasi į Generalinę prokuratūrą dėl iki teisminio tyrimo pradėjimo, kad baudžiamojo proceso tvarka būtų įvertintos šios VRK klastotės, kitų rinkimų komisijų suklastotų dokumentų, piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis ir savavaldžiavimo faktai.

LIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI 

Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius 

Pareiškėjai: 

Asociacijos Lietuvos visuomenės taryba stebėtojas Zigmas Vaišvila, pažymėjimo Nr.100-260, adresas Lizdeikos g. 29, Vilnius, el.p. zigmas.vaisvila@lrs.lt, tel. +370-69875070 

Respublikos Prezidento rinkimų kandidatas Eduardas Vaitkus, adresas Pietų g. 5-12 Kaunas, el.p. eduardasvaitkus@yahoo.com, tel. +370-68685223 

Atsakovas: LR Vyriausioji rinkimų komisija, kodas 188607150, Gynėjų g. 8, Vilnius, rinkim@vrk.lt 

SKUNDAS dėl 2024-06-01 LR Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo Nr.Sp-142 dėl 2024 m. LR Prezidento rinkimų galutinių rezultatų ir 2024-06-27 LR vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-167 patvirtinto „Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos aprašo 18. punkto 

2024 m. liepos 8 d. Vilnius 

1. LR Vyriausioji rinkimų komisija (toliau VRK) 2024-04-11 atsiliepimu į Eduardo Vaitkaus 2024-04-06 skundą administracinėje byloje Nr.R-20-575/2024 (priedas 1) patvirtino, kad el. rinkėjų parašų rinkimą visiems 2024 m. LR Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviams VRK aktyvavo 2024-02-21 d. 8.48 val., ir nurodė, kad už visų politinės kampanijos dalyvių parėmimą, VRK informacinės sistemos (VRKIS) duomenimis, 2024-02-21 d. 16.25 val. buvo surinkti 40347 el. rinkėjų parašai, o 2024-02-21 d. 23.59 val. – 63617 el. rinkėjų parašų. 

2. 2024-07-05 el. laišku (priedas 2) buvusi Europos Parlamento narė Margarita Starkevičiūtė pareiškėjui Zigmui Vaišvilai pateikė jos susirašinėjimą su Informacinės visuomenės plėtros komitetu (toliau – Komitetas; priedas 3) ir šio komiteto pateiktą informaciją apie 2024 m. vasario 21-23 d. unikalių prisijungimų statistiką per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos) prie VRK Rinkėjo puslapio (priedas 4 Excel failas, teismui pateikiamas elektroniniu būdu, originalūs šiam skundui aktualūs atspausdinti šio failo puslapiai Nr.1, Nr.603 ir Nr.925 pateikiami popieriniame pavidale). Šis Komitetas teikia Tapatybės nustatymo paslaugą – prisijungimo per Elektroninius valdžios vartus prie VRKIS. Komitetas patvirtino, kad už paslaugas teikiamas per VRKIS, atsakinga VRK (2022-09-15 VRK sprendimas Nr. Sp-81). 

Šie duomenys patvirtina, kad už visų politinės kampanijos dalyvių parėmimą teoriškai (t. y. jei visi per VIISP prisijungę rinkėjai sėkmingai parėmė kurį nors šios politinės kampanijos dalyvį) tegalėjo paremti: iki 2024-02-21 d. 16.25 val. — 28941 el. rinkėjų parašai, o 2024-02-21 d. 23.59 val. – 44373 el. rinkėjų parašai. 

Tad paaiškėjo, kad VRKIS sistemoje neteisėtai atsirado mažiausiai šis el. rinkėjų parašų skaičius, kuriuo iš tikrųjų jokio šios politinės kampanijos dalyvio paremti negalėjo joks rinkėjas: 

2.1 2024-02-21 d. 16.25 val. – 11406 (40347 – 28941 = 11406) el. rinkėjų parašai; 2.2 2024-02-21 d. 23.59 val. – 19244 (63617-44373 = 19244) el. rinkėjų parašai. 

3. Nurodyti oficialūs valstybės institucijų duomenys patvirtina, kad jau pirmąją Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvių parėmimo dieną VRK paskelbė beveik trečdaliu daugiau rinkėjų parėmimo parašų nei iš tikrųjų prie VRK administruojamo Rinkėjo puslapio buvo prisijungę (ir nebūtinai parėmę kurį nors dalyvį) rinkėjų. Dėl šių priežasčių neįmanoma nustatyti, kiek rinkėjų elektroniniu būdu parėmė ir kurį šios politinės kampanijos dalyvį parėmė rinkėjai. 

4. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotinas nesąžiningas VRK veikimas, organizuojant 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimus, neatitinkantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, lygiateisius rinkimus, o 2024-06-01 VRK sprendimas Nr.Sp-142 del 2024 m. LR Prezidento rinkimų galutinių rezultatų (priedas 5) naikintinas ir pripažintinas negaliojančiu nuo jo priėmimo, nes neįmanoma nustatyti, kas iš politinės kampanijos dalyvių galėjo tapti kandidatais šiuose rinkimuose. 

5. Dėl nurodytų aplinkybių Pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl akivaizdžiai šališko ir nesąžiningo Atsakovo veikimo ir priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Skundas teikiamas ABTĮ 2 str. 1 d., 17 str. 1 d. 9 p., 21 str. 1 d. 3 p., 23-25 str., 124 str. pagrindais. ABTI 36 str. 1 d. 3 p. pagrindu šis skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. 

2024-04-02 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. R-15-815/2024 taip pat nustatyta, kad ginčas dėl šios politinės kampanijos dalyvių parėmimo parašų rinkimo yra teismingas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

Teismo prašoma panaikinti šį VRK sprendimą dėl sisteminių pažeidimų, organizuojant ir vykdant 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimus, nes yra Rinkimų kodekso 181 str. 1 d. 1 p., 2 p. ir 3 p., 2 d. nustatyti pagrindai pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais. Skundas atitinka ABTĮ 21 str. 1 d. 3 p., Rinkimų kodekso 185 str. 2 d. 2 p. ir 6 d., 188 str. 3 d. reikalavimus teikti skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

6. Rinkimų kodekso 64 str. 2 d. nustato, kad rinkimų politinė kampanija baigiasi praėjus 100 dienų nuo VRK sprendimo, kuriuo nustatomi galutiniai rinkimų rezultatai. Šis terminas nėra pasibaigęs, todėl pareiškėjas Eduardas Vaitkus, kuris VRK buvo įregistruotas kandidatu šiuose Respublikos Prezidento rinkimuose, tebėra šios politinės kampanijos dalyvis ir turi teisę skųsti 2024-06-01 VRK sprendimą Nr.Sp-142. 

Pareiškėjas Zigmas Vaišvila yra Respublikos Prezidento rinkimų asociacijos Lietuvos visuomenės taryba stebėtojas (priedas 6 – stebėtojo pažymėjimas Nr.100-260), kuris taip pat turi teisę skųsti Atsakovo sprendimą dėl rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo, ką patvirtina ir administracinė byla Nr.R-37-822/2024, kurioje buvo priimtas ir nagrinėtas stebėtojų G. Ustinavičiaus ir Z. Vaišvilos skundas dėl VRK sprendimo patvirtinti galutinius Europos Parlamento rinkimus

Tačiau 2024-06-27 VRK sprendimu Nr. Sp-167 patvirtinto Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo – priedas 7) 18. punktu nustatyta, kad stebėtojo pažymėjimas galioja iki paskelbiami galutiniai rinkimų (referendumo) rezultatai. Dėl šios priežasties teismui skundžiamas ir Aprašo 18-as punktas, kaip trukdantis stebėtojui įgyvendinti savo teises skųsti VRK sprendimus. Šis Atsakovo sprendimas prieštarauja Rinkimų kodekso 64 str. 2 daliai, nes ši politinė kampanija nėra pasibaigusi. Be to, 2024-06-01 VRK sprendimu Nr.Sp-142, priimtu iki 2024-06-27 VRK sprendimo Nr. Sp-167, Atsakovas nenutarė, kad stebėtojo Z. Vaišvilos pažymėjimas neteko galios, o atbuline tvarka jo taikyti negalima. 

7. Dėl to, kad Pareiškėjai apie Komiteto duomenis, pateiktus M. Starkevičiūtei, sužinojo tik iš 2024-07-05 el. laiško (priedas 2), todėl šis skundas teikiamas per tris dienas nuo šio sužinojimo ir dėl nurodytos priežasties teismo prašoma atnaujinti terminą šiam skundui teikti. Paaiškėjus tokiam nesąžiningam ir šališkam Atsakovo elgesiui, kurio pasėkoje buvo neteisėtai patvirtinti visi kandidatai į Respublikos Prezidentus, rinkimų rezultatai negali būti pripažinti galiojančiais. 

Iš neteisės negali atsirasti teisė, todėl balsavimai tokiais balsavimo biuleteniais buvo neteisėti ir nesukuriantys teisėtų pasekmių, dėl ko negali būti įskaičiuojami į balsavimo rezultatus. Šis senovės Romos teisės principas taikomas ir Lietuvos teisinėje sistemoje, teismų praktikoje 

8. Pagal LR Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija, ir Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. – Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. LVAT ne kartą yra pažymėjęs, jog 

33 

<…> viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų“ 

Atsakovas savo veiklą vykdyti ir sprendimus priimti privalo objektyviai, be išankstinių nuostatų ir sudarydamas lygias teises visiems šios politinės kampanijos dalyviams dalyvauti šiuose rinkimuose, renkant el. būdu rinkėjų parėmimo parašus. Skundo medžiaga patvirtina, kad politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumas buvo šiurkščiai pažeistas VRK paskelbė ir pripažino mažiausiai trečdalį el. rinkėjų parėmimo parašų, kuriuos pripažinti neturėjo teisės, nes Komitetas patvirtino, kad nebuvo tiek prisijungimų prie VRKIS, kiek paskelbė ir rinkimuose panaudojo VRK 

9. Susidariusi padėtis pažeidžia esminius konstitucinius teisinės valstybės principus – teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą (Konstitucinio Teismo 2013-10-10 nutarimas), nes rinkėjai, esant tokiai netinkamai rinkimų organizavimo ir vykdymo sistemai, negali būti užtikrinti dėl tikros rinkėjų valios išraiškos įgyvendinimo ir būsimuose rinkimuose, referendumuose. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą konstatuota, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (inter alia Konstitucinio Teismo 2003-03-04, 2013-02-15 nutarimai)

10. Skundą prašoma nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes byloje nustatinėtinos aplinkybės, kurių nenustatinėjo šališkai veikusi VRK, priimdama skundžiamus sprendimus. 

Pareiškėjas E. Vaitkus šį skundą pasirašo el. parašu ir teismui teikia el. paštu, pareiškėjas Z. Vaišvila – originaliu parašu, teikdamas teismui ir skundo originalą bei jo popierinius priedus. 

Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis nurodytais pagrindais, Pareiškėjai Teismo prašo: 

1. Pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento LR Vyriausiosios rinkimų komisijos: 

1.1 2024-06-01 sprendimą Nr.Sp-142; 

1.2 2024-06-27 sprendimu Nr. Sp-167 patvirtinto „Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos aprašo 18. punktą. 

2. Atnaujinti terminą skundui teikti. 

3. Su taikos sutartimi nesutinkama. 

Priedai: 

1. 2024-04-11 LR VRK atsiliepimas administracinėje byloje Nr.R-20-575/2024 

2. 2024-07-05 M. Starkevičiūtės el. laiškas Z. Vaišvilai 

3. M. Starkevičiūtės ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto susirašinėjimas 

4. Informacinės visuomenės plėtros komiteto pateikti duomenys (kelių tūkstančių puslapių Excel failas teismui teikiamas el. būdu, o aktualūs puslapiai Nr.1, Nr.603 ir Nr.925 pateikiami popieriniame pavidale

5. 2024-06-01 LR VRK sprendimas Nr.Sp-142 

1 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-09-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A- 1383-525/2015, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-10-04 nutartis administracinėje byloje Nr. AS02-134/2012 ir kt. 

6. stebėtojo pažymėjimas Nr.100-260 

7. 2024-06-27 LR VRK sprendimu Nr. Sp-167 patvirtintas „Rinkimų (referendumo) stebėtojų 

registravimo tvarkos aprašas 

Eduardas Vaitkus 

Zigmas Vaišvila 

4 thoughts on “Paaiškėjo esminės klastotės Lietuvos prezidento rinkimuose (pildoma)

 1. LIETUVOS VALSTYBĖS Konstitucija įsigaliojo 2024 m. birželio 1 d..

  Konstitucijos BAIGIAMŲJŲ NUOSTATŲ 151 straipsnio atskiri punktai skelbia:

  151.1. Lietuvos Valstybės Prezidentas ir Vyriausybė pradeda Lietuvos valstybės valdymą nuo Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Seimo narių ir kitų valstybinių institucijų ir organizacijų vadovų, vykdančių nusikalstamą veiką ir veiklą Tautos ir valstybės atžvilgiu, sulaikymo dienos.

  151.3. Lietuvos Respublikos vadovų ir kitų žmonių sulaikymas pavedamas Lietuvos policijai, išdavus arešto orderį, pasirašytą Lietuvos Valstybės Prezidento.

  151.4. Lietuvos policijai nevykdant sulaikymų, policijos komisariatų vadovai gali būti / bus patraukti atsakomybėn, kaip bendrininkai, vykdant Tautos genocidą ir valstybingumo naikinimą (pagal baudžiamuosius kodeksus ir įstatyminius aktus).

  151.5. Lietuvos Valstybė naudosis Lietuvos Respublikos įstatymais, kol nebus peržiūrėti ir pertvarkyti visi įstatymai ir pakeisti Lietuvos Valstybės priimtais ir patvirtintais Teisės aktais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias