Vyriausybės nariai ėmė perrašinėti savo turtą kitiems asmenis, bijodami arešto po rinkimų

0

Noriu paskelbti pranešimą aktualiomis temomis. Kadangi pranešimo bendra apimtis susidaro pakankamai didelė, padalinsiu jį į dalis atskiromis temomis. Tokiu būdu atskiro pranešimo informacija gausis trumpesnė, lengviau suprantama ir įsimenama.

I. Pranešimo pirma dalis yra skirta, konkrečiai ir išskirtinai, 2020 – 2024 m. Seimo kadencijos visiems esamiems ir buvusiems Seimo nariams ir šios kadencijos Seimo patvirtintos Vyriausybės nariams, t.y. visiems esamiems ir buvusiems Vyriausybės nariams. Su kitais asmenimis vėliau bus atskira kalba, todėl kitų šis pranešimas neliečia.
Primenu, kad galimybę visi pasinaudoti suteikiama amnestija turėjote iki 2023 m. gruodžio 31 d.. Pasinaudojus ta suteikta teise ir galimybe, visos tokio pobūdžio problemos būtų išsisprendusios automatiškai ir lengvai, t.y. visi amnestuoti būtų buvę atleisti nuo atsakomybės. Be to, būtų išsaugoję teisę ir galimybę vėliau dalyvauti ir užimti valstybės valdymo ir valstybinių įmonių valdymo pareigas ir postus. 
Lietuvos Valstybei yra pateikta informacija, kad neteisėto Seimo nariai (šiam momentui – dalis Seimo narių) ir kai kurie Vyriausybės nariai, galvodami apie tai ir vengdami savo valdomo nuosavo turto arešto po to, kai bus sulaikyti / suimti Lietuvos Valstybės apsaugos tarnybos, pradėjo perrašinėti turtą kitiems asmenims arba daryti kitus fiktyvius sandorius ir transakcijas.
Noriu pasakyti, kad tokie „bajeriai” nepraeis, kadangi labai lengva bus atsekti atliktų juridinių – notarinių veiksmų datas. Kurios yra fiksuojamos ir valstybės įmonėje „Registrų centras”. Fiktyvūs arba apsimestiniai sandoriai taip pat bus matomi kaip „ant delno”. Jeigu tokie sandoriai yra realūs ir tikri, jokių problemų – reiškia, už parduotą turtą yra gauti pinigai, kurie yra tas pats turtas. Jeigu bus taip, kad Seimo narys arba Vyriausybės narys, pasirodys, neturi jokio atitinkamos vertės turto, bus areštuojamas sutuoktiniams, partneriams, vaikams ir pirmos eilės giminėms (iš savo ir antrųjų pusių) priklausantis turtas bei, nustačius faktines aplinkybes – faktinis gyvenamasis būstas, kuriame Seimo narys arba Vyriausybės narys gyvena, nepriklausomai nuo to turto nuosavybės priklausomybės.
Noriu pasakyti, kad kalba vyksta apie turto laikiną areštą, o ne apie konfiskavimą, t.y. turto nusavinimą. Su tikslu užtikrinti pinigų susigrąžinimą iš Seimo narių ir Vyriausybės narių.
Konkretizuoju Seimo narių privalomas grąžinti sumas ir jų sudėtines dalis, kurias įmanoma oficialiai pagrįsti ir įrodyti, Seimo kanceliarijos pateiktais ir patvirtintais išmokų išrašais, t.y.:
Seimo nario gautas darbo užmokestis, išmokos parlamentinei veiklai, išmokos reprezentacinėms išlaidoms, išmokos kanceliarinėms išlaidoms,išmokos gyvenamojo būsto nuomos išlaidoms,išmokos transporto priemonių nuomos bei priežiūros išlaidoms, išmokos vietinių ir užsienio komandiruočių išlaidoms,kitos Seimo kanceliarijos fiksuotos išmokos+Seimo nario visų esamų ir buvusių per kadenciją padėjėjų, patarėjų, konsultantų gauti darbo užmokesčiai,kitos Seimo kanceliarijos fiksuotos išmokos,
už laikotarpį, nuo 2020 m. Seimo nario veiklos pradžios iki bus grąžinti pinigai Lietuvos Valstybei. Visos išvardytos išlaidos yra sumuojamos ir priskiriamos grąžinti atskirai kiekvienam Seimo nariui ir visiems Seimo nariams, pagal jiems buhalteriškai fiksuotas išmokas.
Konkretizuoju Vyriausybės narių privalomas grąžinti sumas ir jų sudėtines dalis, kurias įmanoma oficialiai pagrįsti ir įrodyti, Vyriausybės kanceliarijos ir atskirų ministerijų buhalterijų pateiktais ir patvirtintais išrašais, t.y.:
Vyriausybės Premjero gautas darbo užmokestis,išmokos reprezentacinėms išlaidoms,Vyriausybės nario – ministro gautas darbo užmokestis,išmokos reprezentacinėms išlaidoms,

už laikotarpį, nuo 2020 m. patvirtintos Vyriausybės ir kiekvieno jos nario veiklos pradžios iki bus grąžinti pinigai Lietuvos Valstybei. Visos išvardytos išlaidos taip pat yra sumuojamos ir priskiriamos grąžinti atskirai Premjerui ir atskirai kiekvienam Vyriausybės nariui – ministrui.
Kadangi dabar Seimo nariai turi laiko, nes nevyksta Seimo sesija ir, gali tam reikalui paskirti savo laiką sutvarkyti formalumus, visiems aukščiau išvardintiems asmenims – tiek seimūnams, tiek ministrams, yra nuspręsta duoti 1 (vieno) mėnesio laiką, t.y. iki š.m. kovo 1 d., užsakyti ir surinkti Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje ir ministerijų buhalterijose savo gautų visų išvardytų išmokų oficialius ir patvirtintus išrašus, kuriuos nedelsiant privalote elektroniniu paštu atsiųsti Lietuvos Valstybės vadovui.
Per tą 1 (vieno) mėnesio laiką taip pat privalote akumuliuoti reikalingas grąžinimui ir atitinkamas sumas lėšų savo asmeninėse bankinėse sąskaitose. Ir padaryti sąskaitų bankinius išrašus, įrodančius, kad disponuojate ne mažesne suma, negu privalote grąžinti. Bankinius išrašus taip pat siunčiate elektroniniu paštu Lietuvos Valstybės vadovui.
Jeigu disponuojate ne sąskaitose esančiomis atitinkamomis lėšomis, o grynaisiais, privalote padaryti pinigų fotonuotrauką ir, nurodydami sumą, nuotrauką atsiųsti elektroniniu paštu Lietuvos Valstybės vadovui. Suprantama, kad iš nuotraukos niekas nenustatys, kokia yra parodyta suma, tačiau mes jumis patikėsime. O vėliau, jau Lietuvoje, mes viską su jumis išsiaiškinsime iki galo.
Visą tai atlikę per 1 (vieną) jums duotą mėnesį, t.y. iki š.m. kovo 1 d., nebūtinai, tačiau paliekama teorinė galimybė likti nesulaikytam ir laisvėje, iki kol bus priimtas sprendimas ir paskirta jums bausmė. Suprantama, jums bus uždrausta išvykti iš Lietuvos teritorijos, bus paimti asmens dokumentai ir privalėsite būti lengvai pasiekiami bet kuriuo paros metu telekomunikacijų ryšio priemonėmis: telefonu ir el. paštu.
Be to, kaip minėjau, prarandate iki gyvos galvos užimti valstybės valdymo ir valstybinių įmonių valdymo vadovų pareigas ir postus, atitinkamose įstaigose ir organizacijose.
Lietuvos Valstybės PrezidentasAlfonsas Norvaišas

Tęsiu š.m. sausio 29 d. pradėtą pranešimą.
II. Pranešimo antra dalis yra skirta, Lietuvos visų juridinių statusų ir visų nuosavybės formų juridiniams asmenims.
Kreipiuosi į visų nuosavybės formų (privačių ir valstybinių) ir visų teisinių statusų juridinius asmenis.
Kviečiu ir siūlau nedelsiant pradėti savo įmonių, įstaigų ir organizacijų registraciją Lietuvos Valstybėje, tai padarant labai paprastai, greitai ir, šiame etape bei nurodytai procedūrai, nieko Jums nekainuojant. O, po atliktos Lietuvos Valstybės registracijos ir patvirtinimo, gaminti savo organizacijų naujus antspaudus, su nurodytu Lietuvos Valstybės pavadinimu (vietoje Lietuvos Respublikos pavadinimo):
– nuskenuojate savo juridinio asmens, nesvarbu – privataus ar valstybinio, patvirtintus registracijos dokumentus (pažymėjimą) ir siunčiate į el.paštą: lttauta@gmail.com;
– Lietuvos Valstybės atstovas ant Jūsų atsiųstų dokumentų uždės Lietuvos Valstybės antspaudą ir šalia antspaudo parašys datą, kuria Jūsų juridinio asmens registracijos dokumentas yra antspauduotaspastabos:Jūsų įmonės ar kitos įstaigos, organizacijos veiklos amžius, dėl Lietuvos Valstybės naujo patvirtinimo, nesikeičia, t.y., pvz., jeigu įmonė buvo registruota prieš 30 metų – jos amžius ir liks 30 metų, jeigu įstaiga buvo registruota prieš 5 metus – jos amžius ir liks 5 metai, jeigu organizacija yra registruota prieš 0,5 metų ar 1 metus – jos amžius ir lieka 0,5 metų ar 1 metai;jeigu registruojate naują juridinį asmenį dabar arba, dar, registruosite ne už ilgo ateityje, registravimą atliekate pagal dabar Lietuvoje numatytą tvarką ir procedūrą, o vėliau, lygiai taip pat, atsiunčiate savo juridinio asmens registracijos dokumentus, Lietuvos Valstybės patvirtinimui antspaudu ir data;– Lietuvos Valstybė, dokumentus patvirtinusi savo antspaudu ir datos nurodymu, dokumentus nuskenuos ir atsiųs Jums atgal tuo pačiu el. pašto adresu – viskas, Jūs turite Lietuvos Valstybės registraciją, tai – paprasta, greita ir šiai procedūrai Jums nekainuojantpastaba:vėliau reikės padaryti koregavimus registruose ir juridinio asmens įstatuose – tai kainuos naujai nustatytą valstybės mokestį arba rinkliavą, jeigu nebus priimtas sprendimas dėl nemokamų tokių paslaugų (galimai, tokiais atvejais, nebus imamas valstybės mokestis arba rinkliava), o juridinių asmenų įstatų koregavimas kainuos, pagal tuo metu galiojančius teisinių įmonių nustatytus įkainius, kaip yra ir dabar;– turėdami savo juridinio asmens Lietuvos Valstybės patvirtintus registracijos dokumentus (su antspaudu ir data), kreipiatės gyvai arba elektroniniu būdu į antspaudų gamintoją, dėl naujo antspaudo gamybos, su Lietuvos Valstybės pavadinimu;
– antspaudų gamintojas, pagal nustatytą tvarką, identifikuoja Jūsų juridinį asmenį, padarydamas registracijos dokumento kopiją;
– antspaudo gamintojas sukuria Jūsų juridinio asmens antspaudo maketą, suderina su Jumis, t.y. Jūs patvirtinate antspaudo maketą ir antspaudas yra pagaminamas, už gamintojo siūlomą ir nustatytą kainą (juridinių asmenų antspaudų dydžiai gali likti tokie patys arba Jūsų pasirinktas kitas variantas iš galiojančių standartinių išmatavimų, spaudo dizainas – toks pats arba Jums priimtinas, su Lietuvos Valstybės pavadinimu, o spaudo spalva – mėlyna)pastabos:paprastai, antspaudas yra pagaminamas per vieną darbo dieną, tačiau, jeigu atsitiktų taip, kad būtų gaunamas tokių užsakymų ženkliai padidėjęs skaičius, terminas gali būti truputį ilgesnis;yra kalbėta su pagrindiniais Lietuvoje antspaudų gamintojais, kurie labai džiaugiasi ir laukia – jie yra pasiruošę dirbti trimis pamainomis arba 24 valandas per parą, kad maksimaliai greitai tenkinti užsakymus – manome, kad ir su visais kitais antspaudų gamintojais neturėtų kilti problemų;jeigu su antspaudų gamintojais kiltų nenumatytų problemų arba nesusipratimų, prašome mus informuoti – mes pasistengsime su gamintojais suderinti ir išspręsti visus neaiškumus;– turėdami Lietuvos Valstybės registraciją ir antspaudą, mokestines prievoles vykdote, t.y. mokesčius mokate nieko nekeisdami ir įprastine tvarka, Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Viskas – atlikę šį paprastą, nesudėtingą, pigiai kainuojantį darbą, tampate Lietuvos Valstybės juridiniais asmenimis.

Pastabos;

dėl nurodytų veiksmų atlikimo (Lietuvos Valstybės registracijos), prioritetas būtų ir kviečiu, pirmiausiai, reaguoti visus juridinius asmenis, vykdančius gamybą, perdirbimą, tiekimą ir prekybą visais maisto produktais ir gėrimais, taip pat – juridinius asmenis, vykdančius gamybą, tiekimą ir prekybą gyvybiškai svarbiausiais visuomenei (gyventojams) ištekliais: elektra, dujomis, vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu / tvarkymu, biokuru (malkomis, skiedromis, briketais, granulėmis);

siūlau ir valstybinių juridinių asmenų vadovams atkreipti didelį dėmesį į aukščiau išvardytą – atlikus valstybinių institucijų registraciją ir patvirtinimą Lietuvos Valstybėje, į jus bus atkreiptas dėmesys.

Lietuvos Valstybės Prezidentas Alfonsas Norvaišas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias