Žydai baigia išžudyti palestiniečių tautą, nes Dievas pažadėjo šią žemę tik jiems

0

Mirtis ir naikinimas Gazoje
JOHN J. MEARSHEIMER
12 GRUODŽIO 12 D.

https://mearsheimer.substack.com/p/death-and-destruction-in-gaza?utm_source=post-email-title&publication_id=1753552&post_id=139711017&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=1645bq&utm_medium=email

Nemanau, kad viskas, ką pasakysiu apie tai, kas vyksta Gazos ruože, turės įtakos Izraelio ar Amerikos politikai šiame konflikte. Tačiau noriu, kad tai būtų užfiksuota, kad istorikai, žvelgdami į šią moralinę nelaimę, pamatytų, jog kai kurie amerikiečiai buvo teisingoje istorijos pusėje.

Tai, ką Izraelis, remiamas Bideno administracijos, daro Gazoje su Palestinos civiliais gyventojais, yra nusikaltimas žmoniškumui, neturintis jokio prasmingo karinio tikslo. Kaip teigia J-Street, svarbi Izraelio lobistų organizacija, „besiplėtojančios humanitarinės katastrofos ir civilių aukų mastas yra beveik nesuvokiamas”[1].

Leiskite man patikslinti.

Pirma, Izraelis sąmoningai žudo didžiulį skaičių civilių gyventojų, iš kurių maždaug 70 proc. sudaro vaikai ir moterys. Teiginį, kad Izraelis labai stengiasi sumažinti civilių aukų skaičių, paneigia aukšto rango Izraelio pareigūnų pareiškimai. Pavyzdžiui, 2023 m. spalio 10 d. IDF atstovas spaudai sakė, kad „didžiausias dėmesys skiriamas žalai, o ne tikslumui”. Tą pačią dieną gynybos ministras Yoavas Gallantas paskelbė: „Aš nuleidau visus apribojimus – mes nužudysime visus, prieš kuriuos kovosime; naudosime visas priemones”[2].

Be to, iš bombardavimo kampanijos rezultatų matyti, kad Izraelis beatodairiškai žudo civilius gyventojus. Dviejuose išsamiuose IDF bombardavimo kampanijos tyrimuose – abu jie paskelbti Izraelio leidiniuose – išsamiai paaiškinta, kaip Izraelis nužudo didžiulį skaičių civilių gyventojų. Verta pacituoti abiejų darbų pavadinimus, kurie glaustai atspindi tai, kas juose sakoma:

„Masinių žudynių fabrikas”: „Masinio bombardavimo fabrikas”: „Inside Israel’s Calculated Bombing of Gaza”[3].

„Izraelio kariuomenė Gazos ruože atsisakė suvaržymų, o duomenys rodo precedento neturinčias žudynes”[4].

Panašiai 2023 m. lapkričio pabaigoje laikraštis „The New York Times” paskelbė straipsnį, pavadintą: „Gazos civiliai, Izraelio užnugaryje, žudomi istoriniu tempu.”[5] Taigi nenuostabu, kad JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė, jog „esame liudininkai civilių žudymo, kuris neturi analogų ir precedento nė viename konflikte nuo” jo paskyrimo 2017 m. sausio mėn.”[6].

Antra, Izraelis tyčia marina badu beviltiškus Palestinos gyventojus, nes labai apriboja į Gazą įvežamo maisto, degalų, maisto ruošimo dujų, vaistų ir vandens kiekį. Be to, gyventojams, tarp kurių šiuo metu yra apie 50 000 sužeistų civilių, labai sunku gauti medicininę pagalbą. Izraelis ne tik labai apribojo degalų, kurie reikalingi ligoninėms veikti, tiekimą į Gazą, bet ir taikosi į ligonines, greitosios pagalbos automobilius ir pirmosios pagalbos stotis.

Spalio 9 d. gynybos ministro Gallant komentaras atspindi Izraelio politiką: „Įsakiau visiškai apsupti Gazos ruožą. Nebus nei elektros, nei maisto, nei degalų, viskas uždaryta. Mes kovojame su žmonėmis žvėrimis ir atitinkamai elgiamės.” [7] Izraelis buvo priverstas į Gazos ruožą įsileisti minimalų kiekį atsargų, tačiau jų kiekis toks mažas, kad aukštas JT pareigūnas pranešė, jog „pusė Gazos ruožo gyventojų badauja”. Toliau jis praneša, kad „devynios iš dešimties šeimų kai kuriuose rajonuose praleidžia „visą dieną ir naktį be jokio maisto”[8].

Trečia, Izraelio vadovai apie palestiniečius ir tai, ką jie norėtų daryti Gazoje, kalba šokiruojančiais žodžiais, ypač turint omenyje, kad kai kurie iš šių vadovų taip pat nuolat kalba apie Holokausto baisumus. Iš tiesų, jų retorika paskatino Omarą Bartovą, žymų Izraelyje gimusį Holokausto tyrinėtoją, padaryti išvadą, kad Izraelis turi „genocidinių ketinimų”[9].

Kalbant konkrečiau, Izraelio lyderiams įprasta palestiniečius vadinti „žmonėmis žvėrimis”, „žmonėmis žvėrimis” ir „siaubingais nežmoniškais gyvūnais”[11]. Ir, kaip aiškiai nurodo Izraelio prezidentas Izaokas Hercogas, šie lyderiai turi omenyje visus palestiniečius, ne tik „Hamas”: Nenuostabu, kad, kaip rašo „New York Times”, raginimas Gazą „sulyginti su žeme”, „ištrinti” ar „sunaikinti” yra įprasto Izraelio diskurso dalis. „[13] Vienas į atsargą išėjęs IDF generolas, kuris skelbė, kad „Gaza taps vieta, kurioje negali egzistuoti joks žmogus”, taip pat teigia, kad „sunkios epidemijos Gazos ruožo pietuose priartins pergalę.”[14] Eidamas dar toliau, vienas Izraelio vyriausybės ministras siūlė numesti ant Gazos branduolinį ginklą.”[15] Šiuos pareiškimus daro ne pavieniai ekstremistai, o aukšto rango Izraelio vyriausybės nariai.

Žinoma, taip pat daug kalbama apie etninį Gazos (ir Vakarų Kranto) valymą, iš esmės sukuriant dar vieną Nakbą.[16] Izraelio žemės ūkio ministro žodžiais tariant, „dabar mes išvystame Gazos Nakbą.”[17] Turbūt labiausiai šokiruojantis įrodymas, kaip giliai nusirito Izraelio visuomenė, yra vaizdo įrašas, kuriame labai maži vaikai dainuoja kraują stingdančią dainą, šlovinančią Izraelio vykdomą Gazos sunaikinimą: „Per metus mes visus sunaikinsime, o paskui grįšime ardyti savo laukų”[18].

Ketvirta, Izraelis ne tik žudo, sužeidžia ir marina badu daugybę palestiniečių, bet ir sistemingai naikina jų namus bei svarbiausią infrastruktūrą – mečetes, mokyklas, paveldo objektus, bibliotekas, svarbiausius vyriausybinius pastatus ir ligonines[19]. 2023 m. gruodžio 1 d. duomenimis, IDF apgadino arba sugriovė beveik 100 000 pastatų, įskaitant ištisus kvartalus, virtusius griuvėsiais. [20] Todėl stulbinamai daug – 90 proc. iš 2,3 mln. palestiniečių, gyvenančių Gazos ruože, buvo priversti palikti savo namus.[21] Be to, Izraelis kryptingai stengiasi sunaikinti Gazos kultūros paveldą; kaip praneša NPR, „daugiau kaip 100 Gazos paveldo objektų buvo apgadinti arba sunaikinti per Izraelio atakas”[22].

Penkta, Izraelis ne tik terorizuoja ir žudo palestiniečius, bet ir viešai žemina daugelį jų vyrų, kuriuos IDF sučiupo per įprastas kratas. Izraelio kareiviai juos išrengia iki apatinių drabužių, užriša akis ir viešai demonstruoja jų rajonuose, pavyzdžiui, susodina didelėmis grupėmis viduryje gatvės arba paraduoja gatvėmis, prieš išveždami sunkvežimiais į sulaikymo stovyklas. Daugeliu atvejų sulaikytieji paleidžiami, nes jie nėra „Hamas” kovotojai[23].

Šešta, nors izraeliečiai vykdo žudynes, jie negalėtų to daryti be Bideno administracijos paramos. Jungtinės Valstijos ne tik vienintelės balsavo prieš neseniai priimtą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, reikalaujančią nedelsiant nutraukti ugnį Gazos ruože, bet ir aprūpina Izraelį ginklais, reikalingais šioms žudynėms vykdyti[24]. kaip neseniai aiškiai pasakė vienas Izraelio generolas (Icchakas Brickas): „Visos mūsų raketos, amunicija, tiksliai valdomos bombos, visi lėktuvai ir bombos – visa tai iš JAV. kai tik jie užsuka čiaupą, tu negali toliau kariauti. Jūs neturite jokių galimybių…. Visi supranta, kad be Jungtinių Valstijų negalime kariauti šio karo. Ir taškas.”[25] Pažymėtina, kad Baideno administracija siekė paspartinti papildomų šaudmenų siuntimą Izraeliui, apeidama įprastas Ginklų eksporto kontrolės įstatymo procedūras[26].

Septinta, nors dabar daugiausia dėmesio skiriama Gazos ruožui, svarbu nepamiršti to, kas tuo pat metu vyksta Vakarų krante. Izraelio naujakuriai, glaudžiai bendradarbiaudami su IDF, toliau žudo nekaltus palestiniečius ir vagia jų žemę. Puikiame straipsnyje, išspausdintame žurnale „New York Review of Books”, kuriame aprašomi šie baisumai, Davidas Shulmanas pasakoja apie savo pokalbį su vienu iš naujakurių, kuris aiškiai atspindi Izraelio elgesio su palestiniečiais moralinį aspektą. „Tai, ką mes darome su šiais žmonėmis, iš tikrųjų yra nežmoniška, – atvirai prisipažįsta gyvenvietės gyventojas, – bet jei aiškiai apie tai pagalvoji, visa tai neišvengiamai išplaukia iš to, kad Dievas pažadėjo šią žemę žydams ir tik jiems.”[27] Kartu su Gazos puolimu Izraelio vyriausybė pastebimai padidino savavališkų areštų skaičių Vakarų krante. Pasak „Amnesty International”, yra nemažai įrodymų, kad šie kaliniai buvo kankinami ir su jais buvo žeminančiai elgiamasi[28].

Stebėdamas, kaip vystosi ši palestiniečių katastrofa, Izraelio vadovams, jų gynėjams amerikiečiams ir Bideno administracijai užduodu vieną paprastą klausimą: ar jūs neturite padorumo?

PASTABOS

[1] https://jstreet.org/press-releases/moment-of-truth-for-israels-government/

[2] Both quotes can be found in: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.highlight/the-israeli-army-has-dropped-the-restraint-in-gaza-and-data-shows-unprecedented-killing/0000018c-4cca-db23-ad9f-6cdae8ad0000

[3] https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/?utm_source=substack&utm_medium=email

[4] https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.highlight/the-israeli-army-has-dropped-the-restraint-in-gaza-and-data-shows-unprecedented-killing/0000018c-4cca-db23-ad9f-6cdae8ad0000

[5] https://www.nytimes.com/2023/11/25/world/middleeast/israel-gaza-death-toll.html

[6] https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2023-11-20/secretary-generals-press-conference-unep-emissions-gap-report-launch

[7] https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/

[8] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67670679

Also see: https://www.nytimes.com/2023/12/11/opinion/international-world/us-government-gaza-humanitarian-aid.html

[9] https://www.nytimes.com/2023/11/10/opinion/israel-gaza-genocide-war.html

Also see: https://www.nybooks.com/online/2023/11/20/an-open-letter-on-the-misuse-of-holocaust-memory/

[10] https://contendingmodernities.nd.edu/global-currents/statement-of-scholars-7-october/

[11]

[12] https://news.yahoo.com/israeli-president-says-no-innocent-154330724.html#:~:text=“It%20is%20an%20entire%20nation,It%27s%20absolutely%20not%20true.

[13] https://www.nytimes.com/2023/11/15/world/middleeast/israel-gaza-war-rhetoric.html

[14] https://www.nytimes.com/2023/11/10/opinion/israel-gaza-genocide-war.html

https://www.haaretz.com/opinion/2023-11-23/ty-article-opinion/.premium/giora-eilands-monstrous-gaza-proposal-is-evil-in-plain-sight/0000018b-f84b-d473-affb-f9eb09af0000

[15] https://www.timesofisrael.com/far-right-minister-says-nuking-gaza-an-option-pm-suspends-him-from-cabinet-meetings/

[16] https://mondoweiss.net/2023/10/israeli-think-tank-lays-out-a-blueprint-for-the-complete-ethnic-cleansing-of-gaza/

[17] https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-12/ty-article/israeli-security-cabinet-member-calls-north-gaza-evacuation-nakba-2023/0000018b-c2be-dea2-a9bf-d2be7b670000

[18] https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-israeli-children-sing-we-will-annihilate-everyone-gaza

[19] https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-public-library-destroyed-bombing

The Chris Hedges Report

Israel’s War on Hospitals

Eve of Destruction – by Mr. Fish Israel is not attacking hospitals in Gaza because they are “Hamas command centers.” Israel is systematically and deliberately destroying Gaza’s medical infrastructure as part of a scorched earth campaign to make Gaza uninhabitable and escalate a humanitarian crisis. It intends to force 2.3 million Palestinians over the bo…

Read more

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias